Nord-Norge

SVs helsetalsperson om fødetilbudet: – Jeg blir sint

Stortingspolitiker Marian Hussein tar til orde for å avvikle hele foretaksmodellen i helsevesenet. Kjerkol svarer at hun fortsatt har tillit til helseforetakene.

SVs stortingsrepresentant og helsepolitiske talsperson, Marian Hussein, reagerer på helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols (Ap) uttalelse om at hun har tiltro til at Helse Nord gjør gode vurderinger for å gjøre det trygt å føde på Helgeland.

– Nå har vi en helseminister som gikk til valg på at hun skulle levere på mange av de områdene som ikke har vært levert på, og styrke de offentlige sykehusene, men samtidig ser vi en foretaksstruktur som holder på å ramle sammen, sier Hussein, og refererer til foretaksmodellen som sykehusene i Norge er organisert under.

Hun sier Helse Nord er det foretaket med størst økonomiske utfordringer, og referer til at det så langt i år kan vises til et underskudd på 533 millioner kroner. Hussein sier derfor at staten må bruke mer midler for å sikre at folk som bor i distriktene i Nord-Norge blir ivaretatt og føler seg trygg.

– Derfor reagerer jeg når helse- og omsorgsministeren sier Helse Nord klarer å ivareta tryggheten, når foretaket står i så store økonomiske utfordringer. Det kommer til å gå utover fødetilbudet, som vi har sett de driver å legge ned, men også andre fagmiljøer og andre tilbud, sier hun.

– Det gjør meg bekymret at statsråden pulveriserer ansvaret ned til foretakene, uten å si hvilke områder de skal satse på.

– Helse- og omsorg som business

Som en respons på den økonomiske situasjonen i Helse Nord, holdt Kjerkol et møte med foretaket, der hun kom med konkrete punkt til hva foretaket må gjøre. Der sto det, blant annet, et punkt om å månedlig rapportere om konkrete tiltak som kan bidra til økonomisk bærekraft, og et punkt om å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at foretaket kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt.

Hussein setter disse punktene opp mot hverandre.

– Det er interessant at hun er så konkret på økonomiske tiltak, men ikke så konkret på hvilket tilbud og beredskap som skal være rundt i landet. Det er min kritikk mot hele modellen. Tilhengerne av helseforetaksmodellen tror at vi kan drive helse og omsorg som en bedrift, og at dette er et AS som bare skal levere på det økonomiske, uten av vi som politikere går inn og prioriterer hvilke helsetilbud som innbyggerne skal få, sier hun.

– Til slutt er det ikke likviditeten som gjør at unge mennesker etablerer seg på Helgeland, men hvilket tilbud og beredskap det er for de fødende, sier hun.

– Ministeren sier det skyldes mangel på fagfolk, ikke nødvendigvis det økonomiske?

– Men da må man se hvordan man rekrutterer og hvordan er man beholder fagfolk, og hvordan man fordeler oppgavene, sier hun.

Helsepolitisk talsperson Marian Hussein i SV mener at grunnbemanningen i helsetjenestene må styrkes. Foto: Javad Parsa / NTB

– Sint

Den siste tiden har flere kvinner stått fram med sine historier om å føde under sommerstengte fødeavdelinger.

– Jeg blir sint, for dette er et strukturelt problem om føde- og barseltilbud, som norske kvinner har sagt fra om. Vi har hatt barselopprør, bunadsgerilja og utrolig mange kvinneorganisasjoner som har sagt fra, sier hun, og mener kombinasjonen av kriser i verden gjør at man må stramme inn – og at de første som får kjenne på kuttene er fødende kvinner.

– Det er utrolig trist at politikernes prioriteringer ikke gjenspeiles når direktørene tar sine avgjørelser. Det er et demokratisk problem, som pulveriserer ansvaret men som også gjør folk forbannet, sier Hussein, og legger ikke skjul på at hun ønsker å avvikle foretaksmodellen, da det er for lite politisk styring.

– Hvis ikke det, så må man gjøre sånn at det er valgte politikere som sitter i foretaksstyrene, og ikke folk man ikke kan velge bort ved neste valg.

– Fortsatt tillit

Kjerkol svarer at man ikke kan se bort fra at den økonomiske situasjonen er alvorlig.

– Jeg er enig med Hussein i at vi skal ha et godt og trygt fødetilbud over hele landet. Det er regjeringens politikk. Derfor har vi satt i gang et arbeid for det helhetlige føde- og barseltilbudet, hvor et av de viktigste grepene vi tar er å utdanne blant annet flere jordmødre, sier hun, og påpeker at det var hennes tydelige beskjed da hun besøkte Helgeland denne uken.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på besøk hos Helgelandssykehusene denne uka.

– Det er de regionale helseforetakene som må avgjøre organiseringen av fødetilbudet, og sørge for at tilbudet er forsvarlig. Jeg har tillit til at de gjør det på en god måte, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Helse Nord RHF

  • Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket som er eier for helseforetakene Helgelandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset.
  • Foretaket styres av Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Per utgangen av tredje kvartal har Helse Nord et samlet underskudd på rundt 533 millioner kroner.
  • Helgelandssykehuset har et samlet underskudd så langt i år på 112 millioner kroner. Sykehuset er også i gang med å forberede konseptfasen for «Nye Helgelandssykehuset», som ble vedtatt 27. januar 2020 av daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie. Vedtaket var da at hovedsykehuset skulle ligge i Sandnessjøen, med akuttsykehus på Mo i Rana. Per i dag er det sykehus også i Mosjøen, men er altså ikke prosjektert i det nye vedtaket.

Kilde: helsenord.no og helgelandssykehuset.no

---


Mer fra Dagsavisen