Nyheter

Senterpartiet om arbeidsforholdene på Sykehuset Østfold: – Gjør inntrykk

Mener sykehusene bør gis større økonomisk handlerom.

Foretakstillitsvalgte på Sykehuset Østfold forteller denne uka om krevende arbeidsforhold på sykehuset. Underbemanning kombinert med et stadig økende antall pasienter fører til strevsomme dager for mange ansatte.

– Jeg går rundt med en konstant klump i magen for helsen til våre medlemmer, sier Anita Talåsen Granli, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund.

Senterpartiets stortingsrepresentanter fra Østfold, Kjerstin Wøyen Funderud og Ole André Myhrvold, har allerede hatt et møte med foretakstillitsvalgte på Kalnes.

Ifølge Funderud fikk de da tydelige beskjeder om den krevende arbeidshverdagen som de ansatte står i hver eneste dag.

– Dette gjør inntrykk, sier stortingspolitikeren.

– De tillitsvalgte peker på lønnsvilkår, hele faste stillinger og økt grunnbemanning som viktige tiltak for at sykepleiere og jordmødre skal holde ut i full jobb i yrket sitt over tid. Dette støtter vi, og for å få til dette må sykehusene gis større økonomisk handlingsrom, legger hun til.

Håper kommisjon skal finne svar

Sp-politikeren peker på at regjeringen har lagt inn 700 millioner ekstra til pasientbehandling i sykehusene og 25 millioner kroner til utdanningsstillinger for spesialsykepleiere i budsjettet for 2022.

– Jeg håper dette kan bidra til å forbedre situasjonen noe, sier hun.

I tillegg håper hun regjeringens opprettelse av en helsepersonellkommisjon vil bidra til å styrke bemanningen på Sykehuset Østfold.

– Helsepersonellmangelen er alvorlig og krever samordnet innsats på flere områder. Regjeringen vil derfor sette ned en helsepersonellkommisjon der partene, helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene sammen kan finne fram til de mest effektive tiltakene for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet, sier Funderud.

Høyre vil gjøre koronakapasiteten permanent

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) sier han har stor forståelse for at sykepleiere og annet helsepersonell står i en krevende situasjon. Det til tross for at sykehusene aldri har blitt bevilget så mye penger som nå.

– Det er viktig at smittesituasjonen ikke overbelaster helsetjenestene våre og her forventer jeg at regjeringen følger nøye med, sier han.

Han påpeker at Solberg-regjeringen har bidratt til å styrke helsesektoren på grunn av covid-19 de siste årene, blant annet ved å midlertidig øke antall intensivplasser i Norge.

– Vi har hele tiden sagt at vi etter pandemien må vurdere hvordan vi kan styrke intensivkapasiteten på lengre sikt. Høyre mener det er behov for å øke den permanente intensivkapasiteten, og arbeidet ble startet da vi satt i regjering, sier han.

– Slutt med sløsingen

Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier han ikke er overrasket over at sykehusansatte er overarbeidet og kaller det en «varslet krise».

– Dette er grunnen til at Frp har vært tydelige på at Norge må slutte med sløsingen og heller bruke pengene på de viktigste områdene, som for eksempel helsevesenet.

– Pengene sitter veldig løst for de andre partiene når det gjelder klima eller mottak av flyktninger. Nå er det på tide at man faktisk prioriterer det viktigste først, nemlig folks helse, legger han til.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette er saken

  • Flere ansatte på Sykehuset Østfold jobber så mye at de blir syke, varsler foretakstillitsvalgte.
  • Over halvparten av medlemmene til Norsk Sykepleierforbund som har svart på en intern undersøkelser, sier at de har vurdert å slutte eller søke i andre jobber i løpet av det siste året.
  • Årsaken til de krevende arbeidsforholdene er sammensatt, men det pekes særlig på at sykehuset er underdimensjonert og har for lite personell.
  • Foretakstillitsvalgte mener økt grunnbemanning og en utvidelse av sykehuskapasiteten er helt avgjørende for å bedre situasjonen.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: