Nyheter

Jordmorflukt fra Sykehuset Østfold: Tillitsvalgte bekymret

I sommer slutter 5 jordmødre på Sykehuset Østfold. Årsaken skal være høy arbeidsbelastning og dårlig lønn.

– Vi gjorde en undersøkelse i vår. Da sa 18 jordmødre at de vurderte å slutte. Hvor mange som har sluttet, er jeg usikker på, men bare nå i sommer slutter fem jordmødre.

Det sier Anita Talåsen Granli, foretakstillitsvalgt ved sykehuset Østfold, til fagbladet Sykepleien.

Situasjonen skal være kritisk ifølge Granli, og ledelsen og styret ved sykehuset skal ha blitt kontaktet. Det er arbeidsbelastningen og lønnen som skal være årsaken. Til bladet sier Granli at det også har blitt sendt en bekymringsmelding til Arbeidstilsynet med bakgrunn i at ansatte må jobbe doble vakter.

– Akkurat denne siste bekymringsmeldingen er forankret til sommerbemanningen. Det er altfor få jordmødre på vakt, og ansatte blir bedt om å jobbe doble vakter. Det er uforsvarlig og ulovlig, sier Granli til fagbladet.

Flykter til kommunen

Nina Håland Sørlie, avdelingssjef kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold, får spørsmål fra Sykepleien om hvorvidt det er greit at jordmødrene jobber doble vakter.

– Nei, dette er selvfølgelig ikke greit. Vi har etter sterkt ønske fra personalgruppen med tillitsvalgte, valgt å avvikle ferien over 8 uker i to puljer, svarer Sørlie.

Både foretakstillitsvalgt Granli og avdelingssjef Sørlie forteller til fagbladet at jordmødrene flykter til kommunene.

– Når det gjelder ellers i året er det dessverre slik at vi ikke har flere jordmødre. Det finnes ikke flere. Vi har kommet i en konkurransesituasjon med kommunehelsetjenesten som tapper spesialisthelsetjenesten for jordmødre, sier Sørlie.

Granli mener det må konkrete tiltak til for rekruttere, og holde på, jordmødrene.

– For det første må grunnbemanningen opp. Arbeidsbelastningen er for høy på de få jordmødrene sykehuset har. For det andre må sykehuset ansette jordmødre i hele stillinger. Det får de ikke i dag – om de ikke ønsker å gå i kombinasjonsstillinger. For det tredje må sykehuset lønne jordmødrene bedre og gi dem faglige utviklingsmuligheter som for eksempel mulighet til å ta master.


Nyeste fra Dagsavisen.no: