Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen snakket varmt om prosjektet i Moss. Han tok samtidig imot klare oppfordringer fra lokalpolitikere om å prioritere RV19.

Moss Havn åpnet Norges første innlandshavn

Lokalpolitikere håper Moss Havns behov for å frakte gods fra sjøen og til den nye innlandshavna ved Moss Næringspark vil sette fart på riksvei 19-planene.

Det var en stolt havnesjef som fredag kunne erklære deres nye innlandshavn for åpnet.

– Dette er en helt nødvendig avlasting for oss med tanke på jernbaneutbyggingen, sa han.

Det er det første av sitt slag i Norge. Den nye innlandshavna, også kjent som dryport, er kort fortalt et oppbevaringssted for gods, for å avlaste de begrensede arealene Moss Havn har tilgjengelig langs kysten.

– Gratulerer med at dere har våget å gjøre denne investeringen. Dere er en foregangshavn. Jeg håper dette gir inspirasjon til å tenke hvordan man fortsatt kan utvikle en havn, uten å komme i konflikt med befolkningsønsket om å bruke attraktive arealer, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Må frakte godset på RV19

Moss Havn har et langsiktig mål om at all frakt mellom sjøen og innlandshavna skal gjennomføres av autonome nullutslippskjøretøy. Selvkjørende biler er en teknologi som fortsatt ligger et stykke fram i tid, særlig med tanke på lovgivningen, så inntil videre brukes tradisjonelle vogntog. De må forsere høyt trafikkerte riksvei 19 – en strekning som ikke akkurat blir mindre belastet når den planlagte jernbaneutbyggingen gjennom Moss starter.

– Vi kan styre trafikken vår til de tidene det er mindre trafikk og mer kapasitet på veinettet, poengterer Sundby.

– Det må Moss Havn gjøre på kort og mellomlang sikt, så vil vi – på litt lenger sikt – ha ny riksvei 19 på plass, forteller samferdselsministeren.

LES OGSÅ: Vil ha autonome kjøretøy mellom Moss Næringspark og Moss havn

Hadde tydelig oppfordring

Hanne Tollerud (Ap), ordfører i Moss, understrekte også viktigheten av å sikre en god transportåre mellom sjø- og innlandshavna ved å bygge ut riksvei 19.

– Moss Havn er avhengig av at staten prioriterer dette på både plan- og budsjettsiden, sa hun.

Gretha Kant (H), tidligere styreleder i Moss Havn, la også press på samferdselsministeren.

– Jeg håper Solvik-Olsen ser at vi må komme hit raskt og greit, og det betyr en god riksvei 19, sa hun.

Samferdselsministeren svarte slik på oppfordringen om å prioritere riksveien gjennom Moss:

– Det er kjekt å høre at dere bare vil ha riksvei 19 og ikke skipstunnel hit. Da har vi én å gi til Vestlandet, sa han, med henvisning til verdens første, store tunnel for skip, som skal krysse Stadlandet i Selje kommune.

Felles barn med Europris

Innlandshavnen er på totalt 45 mål. Av disse er 20 mål disponible allerede nå. Og selv om den formelle åpningen var på fredag, har havna allerede blitt tatt i bruk så smått.

Havnesjef Øystein Sundby kalte prosjektet «et felles barn med Europris», da de er i ferd med å etablere sitt sentrallager på nabotomta og vil bli en av havnas viktigste kunder. Sundby anslår at opptil halvparten av arealene til innlandshavna vil gå til Europris.

– Jeg tror det som reiser seg her vil være bra for hele regionen, sa Pål Wibe, administrerende direktør i Europris.

Han la til at de neppe ville ha valgt å flytte til Moss uten det gode samarbeidet og den imøtekommende innstillingen fra både Moss Havn og Moss kommune.

LES OGSÅ: Europris valgte Moss Næringspark takket være havna

Kan endre markedsføringen av Våler

Fred Jørgen Evensen, styreleder i Moss Havn, mener innlandshavna skaper mer fleksibilitet.

– For kundene våre betyr det at de kommer nærmere godset sitt. Det betyr også at vi kan flytte gods utenom de tidene som er mest krevende for byen, sier han.

Råde Graveservice ledet an arbeidet med å bygge innlandshavna. Daglig leder Terje Andersen kalte det et spennende prosjekt å ta del i.

– For oss var ikke dette veldig annerledes enn andre arbeidsplasser, men det var uvanlig å jobbe med en havn uten å se sjøen, fortalte han. 

LES OGSÅ: Råde Graveservice vant anbudsrunden for å få ferdigstille Moss Havns nye innlandshavn

Reidar Kaabbel, ordfører i Våler, var også glad for at Moss Havns nye hjertebarn hadde kommet i stand, og så fram til gjensidig vekst.

– Våler kan nå markedsføres med nærhet til havna. Det hadde jeg ikke trodd jeg kunne si, spøkte han.