Samtidig som at antall overgrepssaker mot barn har økt, har også antall tilrettelagte avhør skutt til værs i 2017. Her fra barnehuset i Moss.

75 prosent flere saker om overgrep mot barn

På ett år har antall overgrepssaker mot barn i Øst politidistrikt gått fra 335 til 587. – Sjokkerende, mener Freddy André Øvstegård (SV) i Stortingets av familie- og kulturkomité.

Antall overgrepssaker mot barn i Øst politidistrikt økte fra 335 i 2016 til rekordhøye 587 i 2017. Det er en økning på over 75 prosent.

Slike saker har økt hvert år siden 2013, da det «kun» var snakk om 153 anmeldelser.

– Dette er saker som er vanskelig å avdekke og som ofte er svært store i omfang når det gjelder beslag og antall impliserte. Her tror vi det er store mørketall. At vi klarer å avdekke flere saker på dette området, er bra, sa politimester Steven Hasseldal da tallene ble offentliggjort forrige måned.

Mye av økningen skal skyldes seksuelle overgrep som skjer via internett. Her er det ofte snakk om flere fornærmede i hver enkelt sak.

LES OGSÅ: Østfolding dømt til 12 års fengsel for voldtekt og mangeårig misbruk av datter

Alvorlig samfunnsproblem

Freddy André Øvstegård (SV), stortingsrepresentant fra Østfold og medlem av familie- og kulturkomiteen, blir overrasket når han får høre om økningen.

– Det er sjokkerende tall og en dramatisk utvikling. Vi vet hvor alvorlig samfunnsproblem barneovergrep er, så her trengs det politiske tiltak for å styrke innsatsen, sier han.

Han nevner blant annet Krisesenteret og Statens barnehus som to eksempler på tiltak som det bør bevilges mer penger til.

LES OGSÅ: Her blir det anmeldt flest sexlovbrudd i Norge

Håper det avdekkes mer

Også Ann Helen Lomsdalen, leder ved overgrepsmottaket i Østfold, kaller utviklingen for dramatisk.

– Det høres voldsomt ut. Vi får håpe dette betyr at flere saker kommer fram i lyset, i stedet for at det har blitt flere saker, sier hun.

Ved overgrepsmottaket får barn helt ned til 14-årsalderen hjelp. Lomsdalen forteller at fleste som kommer til dem er i alderen 14 til 25 år. I fjor hadde de over 20 prosent flere saker sammenlignet med året før. Likevel har de ifølge Lomsdalen ikke merket noen spesiell økning i antall saker som gjelder barn.

Politiet får nytt utstyr

På landsbasis er én av tre anmeldelser av seksuelle overgrep saker som omhandler barn. Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år økte med 18,4 prosent i fjor, ifølge politiet.

– Det er viktig at samfunnet klarer å beskytte de mest sårbare blant oss, og derfor er det viktig at det kommer flere anmeldelser, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård da tallene ble offentliggjort.

Han nevnte at de i løpet av 2018 vil tilføre politidistriktene nytt utstyr for å styrke deres evne til å gjennomgå databeslag.

– Samtidig må vi erkjenne at vi ikke bare kan etterforske oss ut av problemet. Vi må forhindre at nye overgrep skjer. Politiets satsing på forebygging gjennom politireformen fokuserer på tverrfaglig samarbeid med flere andre samfunnsaktører, sa han videre.

Vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper er et av politiets fokusområder i 2018. Det var det også i fjor.

LES OGSÅ: Dette blir politiets fokusområder i 2018