«Østfold avgått ved døden?»

Kanskje er hovedproblemet at østfoldingene aldri har fått tatt et ordentlig tilbakeblikk og oppgjør med sin egen omskiftelige og vanskelige historie, skriver Halvor Hartvig.

Halvor Hartvig

 

NRK brakte oss nå ved juletider en omtale av Østfold som landets sykeste fylke på bakgrunn av folkehelsen og en dyster statistikk, og varslet videre vår snarlige død ved opprettelsen av Viken som vi nå er en del av i 2020 sammen med Akershus og Buskerud. I omtalen spør NRK om hvorfor det gikk så galt med Østfold, og svarene dreier seg for det meste om tapet av vår stolte industri for noen generasjoner siden.

Går vi noen år tilbake helt til femtitallet, skriver en kunsthistoriker fra Østfold følgende ord: «Det er vel de færreste som i dag forbinder Østfold med uforglemmelige skjønnhetsinntrykk. Vi tenker heller på elektrisitetsverk, sagbruk og treforedling, verkstedindustri og skipsbygging, hermetikk, olje og margarin, teknisk porselen, plastikk og tekstil, skotøy, gummivarer og regntøy, steinbrudd og møller, sjøfolk og fiskere, jordbruk, grønnsaker og, som en hyllest til skjønnheten til i ervervslivet, overdådige blomstergartnerier.»

Fra DNTs årbok i 1955. Ja, Østfold var virkelig selve industrifylket i Norge på den tida. Som et sannhetsvitne for de bedrøvelige forhold i dag, intervjuet NRK østfoldingen Tore Stubberud som umiddelbart svarte på spørsmålet om hvordan det sto til med formen til fylket som snart skal dø:

– Ikke all verden. Vi er jævlig slitne. Vi har produsert papir, barberblader og kjøleskap. Vi har slitt for å levere varene. Da er det ikke rart vi er slitne, sier forfatteren, filosofen og forlagsmannen fra Rakkestad. Kollapsen i industrien over hele fylket har satt sine tydelige spor, og forklaringen på dette sammenbruddet har vanligvis vært internasjonale konjunkturer, endrede konkurranseforhold, manglende omstillingsevne og nye produksjonsmåter i andre deler av verden. Men nå viser det seg at Østfold er blitt sviktet! Selv om Østfold var selve lokomotivet i gjenreisningen etter krigen, med avgjørende betydning for velferdsøkningen i hele landet, nedprioriterte sentrale politikere Østfold til fordel for Vestlandet – som en bevisst politikk.

Det er her NRK kommer med oppsiktsvekkende opplysninger. – Det var en villet politikk fra statens side å bygge ned Oslofjorden og bygge opp Vestlandet, sier pensjonert lærer Arne Negaard ved Høyskolen i Halden til NRK, som møtte Odvar Nordli flere år senere, og fortsetter: – Han startet med å be om unnskyldning for at statens politikk hadde gått knallhardt utover Østfold.

Lektor Arne Negaard mener denne forskyvingen av arbeidsplasser var noe Nordli og resten av regjeringen ønsket. I tillegg inngikk Norge i 1960 EFTA-avtalen, en gjensidig handelsavtale med land i Europa, et forvarsel om den senere etableringen av EEC. Dermed måtte norsk industri begynne å konkurrere med søreuropeiske fabrikker med helt andre lønns- og arbeidsvilkår. Og dermed gikk store deler av Østfolds industri gradvis over ende. Også Norges aller eldste industrifabrikk, Halden Bomuldspinderi & Væveri måtte gi opp etter 160 års drift ved Tistafossen og 350 mennesker ble arbeidsledige.

Les også: Før var vi Østfoldinger. Hva er vi nå?

Alle fabrikkbygningene kan den dag i dag beskues der de står og faller sakte sammen. Men dette er ikke første gang vi er blitt bedratt, for sammen med resten av landet ble vi offer for danskenes utsugingspolitikk gjennom to hundre år da krigene herjet som verst på 1500- og 1600-tallet til Karl den tolvtes død i 1718. Ved kongens kanselli i København utformet man nemlig arve- og skatteregler for nordmennene slik at danskekongen fikk gode skatteobjekter for å finansiere de kostbare krigene. Denne politikken ble skjebnesvanger på mange vis, siden store deler av befolkningen i Østfold og Norge endte som en underklasse av husmenn som fikk hånd om en svært liten del av ressursene.

Det er på mange måter en skam at husmannslovgivningen ikke ble opphevet før i 1920. Kanskje er hovedproblemet at østfoldingene aldri har fått tatt et ordentlig tilbakeblikk og oppgjør med sin egen omskiftelige og vanskelige historie. Statistikken viser nemlig at østfoldingen sover dårligst, drikker seg oftest full og går mest til legen. Det er kanskje blitt noe ugreie med følelseslivet til østfoldingen, og tro om det ligger i det kollektivt ubevisste. Men heldigvis, nå er det nylig vedtatt en fylkesplan med navn «Østfold mot 2050» som skal rette opp alt som er galt. Fylkestinget vedtok nemlig enstemmig en omfattende folkehelseplan slik at østfoldingene endelig skal bli friske og få leve like lenge som resten av Norge.

Kronikk: «Fortsatt kamp mot Viken»