Kultur

Fastlåst i kulturstreiken: - En fortvilet situasjon, synes Spekter-sjefen

Streiken fortsetter ved teatrene. Det kan gå to uker til partene må forhandle. Arbeidsgiverforeningen Spekter ser ingen umiddelbar løsning: - Dette er kjempetrist, sier Spekter-direktør Anne Kari Bratten.

– Vi i Spekter jobber dag og natt for å finne en løsning, så streiken kan avsluttes og publikum kan komme tilbake til teatrene igjen, sier Arbeidsgiverforeningen Spekters administrerende direktør Anne Kari Bratten til Dagsavisen.

Fredag var det to uker siden kulturstreiken startet, og rammet aktiviteten på Norges store institusjonsscener. Til uka trappes streiken opp over hele landet. Med streikeuttaket som ble kunngjort torsdag, streiker 556 medlemmer fra de tre LO-tilknyttede forbundene Creo, NTL og Fagforbundet i teater- og orkestersektoren. Striden står om varig pensjonsordning.

LO krever en hybridpensjon, Spekter tilbyr innskuddspensjon, kort forklart. Og der står saken, helt stille.

– Dette er kjempetrist. Det er ingen kontakt mellom partene. LO har stilt et ultimatum. Men det eneste LO vil ha, er det de ikke kan få, konstaterer Spekter-direktør Anne Kari Bratten.

– Om vi stiller ultimatum, gjør jaggu Spekter det også, kommenterer LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen (se lenger ned i saken).

LO Stat har fastholdt at det er arbeidsgiversiden som må komme med et utspill for å komme tilbake til forhandlingsbordet.

Når en streik har vart i 30 dager, blir partene innkalt til riksmekleren igjen. I kulturstreiken skjer dette 30. september, opplyser Spekter. Dermed kan streiken pågå i to uker til uten nye forhandlinger.

– Jeg håper inderlig vi kan finne en løsning før 30 dager er gått. Men akkurat nå er det ingen indikasjoner på det, sier Bratten.

Streikevilje

Allerede på første streikedag kom beskyldninger om streikebryteri. Så hardnet konflikten til uka etter, med streikeopptrapping, stor streikemarsj i Oslo, og en omstridt oppfordring fra stortingskandidat Trine Lise Sundnes (Ap) om å holde seg borte fra teatrene.

– Det var uklokt av Trine Lise å oppfordre til boikott. Det er uvanlig, kommenterer Bratten.

Nå går streiken på tredje uka, og konflikten virker mer fastlåst enn noensinne. LO har varslet at de er klare for en langvarig streik, og forbundene rapporterer at streikeviljen er stor. Også teaterlederne vil stå på sitt, varsler Bratten:

– Våre medlemmer er villige til å tåle denne streiken fordi LOs hybridpensjon er ikke bra for de ansatte, og ikke bra for den økonomiske forutsigbarheten til kulturinstitusjonene.

– Dette er virksomheter som er avhengig av at publikum ikke glemmer dem. Derfor sitter det langt inne å akseptere en streik i denne sektoren. At arbeidsgiverne likevel samlet seg om streiken, viser at vår posisjon er gjennomarbeidet, understreker Spekter-lederen.

Stoppet forestillinger

Torsdag kom LO Stat med varselet om opptrapping i streiken fra onsdag 22. september. Da rammes også Oslo Nye Teater, Hålogaland Teater og Innlandet Teater.

Streiken har allerede stoppet forestillinger og konserter på hovedscenene i Operaen, Det Norske Teatret, Nationaltheatret, Rogaland Teater, Trøndelag Teater og Kilden i Kristiansand. Noen av teatrene har drift på mindre scener.

Bergen Filharmoniske Orkester og Den Nasjonale Scene i Bergen har avlyst alle forestillinger. Det Norske Teatret har nå avlyst alle egne forestillinger både på hovedscenen og på Scene 2 så lenge streiken pågår.

– Vi var forberedt på et nytt streikeuttak. Men kravet om hybridpensjon vil ikke bli innfridd, fastslår Anne Kari Bratten.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik møter streikevakter ved Nationaltheatret 9. september, da streikende marsjerte gjennom Oslos gater. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Målet med en streik er å gjøre det ubehagelig for arbeidsgiver. Motparten vil trette oss ut så vi skal gi dem det de vil ha. Det er en fortvilet situasjon vi er i, men det blir ingen løsning av det, konstaterer Bratten.

– Jeg bruker mye tid på å forstå motparten, det er slik vi finner løsninger, men jeg forstår virkelig ikke LO i denne konflikten. Vi jobber døgnet rundt, studerer utregninger, lovproposisjoner og kongressvedtak, for å finne noe som gjør at vi kan komme til samtaler igjen.

– Vi har innfridd alle kravene LO ellers stiller: Pensjon fra første krone, tariffestet pensjon, og maksimale sparesatser.

«Kjønnsnøytrale og livsvarige»

Pensjonsforhandlingene strekker seg tilbake til 2016, da partene i Teateroverenskomsten signerte en midlertidig avtale om innskuddspensjon. I årets mellomoppgjør kom LO Stat og Spekter ikke til enighet om en permanent pensjonsavtale. LO-forbundene har vist til protokollen partene signerte i 2016: «(...) den varige pensjonsordningen skal etableres med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser ». De streikende har hevdet at arbeidsgiversiden bryter løftet om livslang og kjønnsnøytral pensjon. Det reagerer Bratten på:

– I 2016 ble vi enig om at partene skulle møtes til nye forhandlinger om det ble endringer i pensjonslovgivingen. Nå blir vi beskyldt for løftebrudd. Det er i beste fall en misforståelse av det vi ble enige om i 2016, og det vi protokollførte også i 2018, sier Bratten.

– Disse beskyldningene – løftebrudd, streikebryteri – tar vi tungt. Det fører ikke til noe godt. Dette er ikke bandittbedrifter, det er kulturinstitusjoner med hundreårige tradisjoner i norsk kulturliv og arbeidsliv.

Bratten mener også at Spekters foreslåtte pensjonsordning vil være en fordel for frilanserne ved teatrene og orkestrene:

– I denne sektoren er det vanlig med frilansere. De vil aldri være ansatt lenge nok eller spare opp nok pensjon til at de får den livsvarige hybridpensjonen LO krever. Det er uaktuelt for oss å innfri et krav som gjør at disse frilanserne får en dårligere pensjonsordning enn de har i dag, sier Bratten, som understreker at frilansere i teatersektoren også rammes av streiken.

– Frilansere ringer til oss hver dag og gråter på telefonen. De har endelig fått oppdrag igjen etter pandemien, så stenges teatrene og orkestrene ned igjen, sier Bratten.

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten tror årets lønnsoppgjør vil ende nærmere 3 prosent enn 2,2. Heller ikke i år blir det streik, spår hun. Foto: Audun Braastad / NTB

– For oss er det viktigste at de ansatte har en god pensjonsordning, der mest mulig av pengene som brukes på pensjon, går til pensjon, og at ordningen er forutsigbar for arbeidsgiver, slik at offentligheten får mest mulig kultur for pengene i denne sektoren. Vi kan ikke tilby en pensjonsordning vi mener vil svekke de ansattes pensjoner.

Ingen streik varer evig

Bratten satt denne uka hos riksmekleren med LO Stat og Fagforbundet om ny tariffavtale for ansatte ved et sykehjem i Oslo som drives av LHL Omsorg. Meklingen endte i enighet, slik at det ikke ble noen streik ved sykehjemmet.

– Jeg har tillit til LO Stat, understreker Bratten.

– LO og Spekter har vært i noen streiker før. Trøsten er at ingen streiker i Norge har vart evig.

– Vi må komme ut av dette. Det kler ikke partsforholdet mellom LO og Spekter å være uenige i saksgrunnlaget på denne måten.

LO Stat: – Jeg blir oppgitt

– Jeg blir oppgitt over at Spekter stadig gjentar at vi ikke vet våre egne medlemmers beste, kommenterer Lise Olsen, forhandlingsleder i LO Stat.

LO Stats nestleder, Lise Olsen, utenfor Nationaltheatret.

Også Olsen har liten tro på at partene ses igjen før hos riksmekleren 30. september:

– Ingenting tyder på det. Avstanden er ikke blitt mindre. Det ville være en bedre tilnærming å møtes, enn å kjefte på hverandre i media. Spekter sier de jobber dag og natt med å finne en løsning - vi har ikke hørt noe om det, sier Lise Olsen.

– Når Bratten sier at vi krever det eneste vi ikke kan få, bekrefter hun jo at de går fra løftet fra 2016. Der står det jo svart på hvitt i protokollen - «kjønnsnøytrale og livslange pensjonsytelser». Det har ikke Spekter svart opp. Hadde de gjort det, ville hele streiken vært unngått, sier Lise Olsen.

– Vi har et bra partsforhold med Spekter. Vi har større tradisjoner for å løse konflikter med Spekter enn å gå ut i streik. Men her er standpunktene fastlåste, konstaterer LO Stat-forhandlingslederen.


Streikevakter utenfor Det Norske Teatret.

FAKTA: Kulturstreiken

* Fredag 3. september gikk Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet til streik i teater- og orkestersektoren.

* Striden står om pensjonsordninger for ansatte i kultursektoren i de LO-tilknyttede forbundene Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet.

* LO Stat har siden 2016 forhandlet med Spekter om pensjonsløsning for medlemmene i teatersektoren. Ved årets mellomoppgjør gikk forhandlingene til brudd. Partene møttes hos Riksmekleren torsdag 2. september, uten å komme til enighet.

* Fagforeningene krever en livslang og kjønnsnøytral pensjon, og viser til protokollført enighet om dette i forhandlingene i 2016.

---