Kultur

Sundnes (Ap): - Hold dere unna teaterne under streiken

Press fra publikum kan bidra til en løsning på kulturstreiken, mener Arbeiderpartiets Trine Lise Sundnes, som holdt appell under streikemarkering.

Oslo 20210806. 
Arbeiderpartiets Trine Lise Sundnes lanserer planer for satsninger for vekst og arbeidsplasser i Oslo under et arrangement på Filipstadkaia i Oslo fredag formiddag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi oppfordrer alle til å holde seg unna kulturinstitusjonene så lenge konflikten varer, sa Trine Lise Sundnes, stortingskandidat for Arbeiderpartiet, i sin appell på streikemarkeringen foran Nationaltheatret torsdag.

De tre LO-tilknyttede fagforbundene Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet i teater- og orkestersektoren har nå vært i streik i over en uke. Torsdag marsjerte streikende ved kulturinstitusjonene fra Operaen i Bjørvika til Nationaltheatret, hvor det var appeller. Også Kari Elisabeth Kaski (SV) og Marit Sneve Martinussen (Rødt) holdt appell ved streikemarkeringen.


Streikende kulturarbeidere ved Operaen, Nationaltheatret og Det Norske Teatret gikk i tog fra Bjørvika og gjennom sentrum torsdag

Konflikten dreier seg om pensjonsavtale for de ansatte i kultursektoren, og det er LO Stat og Arbeidsgiverforeningen Spekter som forhandler for partene. Meklingene i det utsatte pensjonsoppgjøret ble brutt sist torsdag, og 220 teateransatte gikk ut i streik sist fredag.

Onsdag denne uka ble streiken trappet opp, og til sammen 435 ansatte ved orkestre og teaterscener landet over er nå tatt ut i streik. En rekke konserter, premierer og forestillinger er avlyst.

Den Nationale Scene i Bergen har avlyst alle forestillinger mens streiken pågår.

Ved Nationaltheatret, Operaen og Det Norske Teatret er forestillinger ved hovedscenen avlyst som følge av streikeuttakene, mens aktiviteter på mindre scener fortsatt går som planlagt.

Både ved Den Nationale Scene og Operaen har Fagforbundet Teater og Scene anklaget bedriftene for streikebryteri ved å omdisponere ansatte til å gjøre streikerammet arbeid. Arbeidsgiverforeningen Spekter har gjentatte ganger tatt avstand fra beskyldninger om streikebryteri, og viser til arbeidsgivers rett til å holde driften i gang under streik.

– Legg press på kulturinstitusjonene

Nå går Trine Lise Sundnes (Ap) ut og ber folk om ikke å gå på teatret, uansett om aktiveten er innenfor regelverket for arbeidskonflikter.

– Jeg oppfordrer folk til å holde seg borte fra teatrene så lenge streiken pågår. Min erfaring fra forhandling og konflikt er at publikum kan bidra med å legge press på arbeidsgiversiden for å komme til forhandlingsbordet, sier Sundnes til Dagsavisen. Sundnes var leder for Handel og Kontor fram til i fjor, er nå leder for LOs internasjonale avdeling, og har den sikre fjerdeplassen på Arbeiderpartiets stortingsliste fra Oslo.

– Publikum kan nå bruke sin makt for å legge press på kulturinstitusjonene til å forhandle igjen. Om konflikten fortsetter, vil streiken trappes opp, slik at hele virksomheten stopper opp uansett, påpeker Sundnes.

– Målet for alle må jo være å finne en løsning. Vi som publikum ønsker jo ikke en langvarig streik, sier AP-kandidaten.

LO-lederen deltok

Ved streikemarkeringen torsdag deltok også LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Det er god oppslutning om streiken, men dette burde vært unødvendig i 2021, sa Følsvik til Dagsavisen.

Peggy Hessen Følsvik med streikende kulturarbeidere. Streik blandt Kulturarbeiderne i Oslo. Her ved Operaen.

– Dette handler om å få en pensjonsordning som er livsvarig og kjønnsnøytral. Det er et grunnleggende krav som har vært på bordet siden 2016, det er ingen uoverkommelig kostnad for arbeidsgiver, pensjonsmodellen er velkjent. Det er rart at man skal måtte gå til streik på et sånt grunnlag i 2021, mente LO-lederen.

LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen varslet tidligere denne uka at streiken kan bli langvarig.

Onsdag denne uke ble streiken trappet opp til også å omfatte Nationaltheatret, Trøndelag Teater, Kilden i Kristiansand.

De tre forbundene har til sammen 1840 medlemmer ved teatre, orkestre og scener omfattet av Teateroverenskomsten. Det er ennå ikke gjort streikeuttak ved en rekke teatre, scener og orkestre landet over tilknyttet Teateroverenkomsten, men det ventes at streiken trappes opp neste uke.

– Mitt inntrykk er at folk har stor sympati for denne streiken. Når arbeidsfolk er ute i en lovlig konflikt, bør flest mulig holde seg unna, til konflikten har funnet sin løsning, synes Trine Lise Sundnes.

Streikevakter utenfor Det Norske Teatret.

– Det er partene som håndterer forhandlingene, som politiker skal jeg ikke legge meg opp i det. Men jeg vil oppfordre arbeidsgiverne til å sette seg til forhandlingsbordet, og oppfordre arbeidstakerne til å komme til forhandlingsbordet. Slik jeg ser det, står det nå på arbeidsgiverne, mener AP-politikeren.


Spekter: – Villige til å møtes

I mellomoppgjøret i teatersektoren har LO Stat krevd en hybridpensjon, til erstatning for midlertidig ordning med innskuddspensjon, som ble forhandlet fram i 2016. Til LO-leder Peggy Hessen Følsviks uttalelser, kommenterer Spekters kommunikasjonsdirektør:

«Det er krevende at LO velger å streike for et absolutt krav om å få innført en pensjonsordning som vi og våre medlemmer mener er en dårligere pensjonsordning for dagens og fremtidens ansatte og frilansere. Siden innskuddspensjon er et rent spareprodukt, gir den mest pensjon igjen for de pengene som brukes på pensjon. Innbetalte midler blir ikke liggende igjen i forsikringsselskapene i form av avsetninger og sikkerhetsmarginer, noe som i større grad er tilfelle i en hybridordning».

Spekter-direktøren understreker:

«Vi er når som helst villige til å møtes ved forhandlingsbordet igjen».