Kultur

LO-lederen møtte streikende på Operaen: – Burde vært unødvendig å streike for dette i 2021

- Jeg er her for å vise støtte til de streikende, på vegne av de nesten en million LO-medlemmene, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Peggy Hessen Følsvik med streikende kulturarbeidere. Streik blandt Kulturarbeiderne i Oslo. Her ved Operaen.

Torsdag ettermiddag var det stormarkering fra streikende i teatersektoren, med opptog fra Operaen der LO-leder Peggy Hessen Følsvik deltok.

Streikende kulturarbeidere ved Operaen, Nationaltheatret og Det Norske Teatret gikk i tog fra Bjørvika og gjennom sentrum torsdag

De tre LO-tilknyttede fagforbundene Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet i teater- og orkestersektoren har vært i streik i snart en uke. Onsdag ble streiken trappet opp, og til sammen 435 ansatte ved orkestre og teaterscener landet over er nå tatt ut i streik. En rekke konserter, premierer og forestillinger er avlyst.

– Stor kampvilje

De tre forbundene organiserer til sammen over 1.800 ansatte ved scenene og orkestrene tilknyttet Teateroverenskomsten.

Peggy Hessen Følsvik med streikende kulturarbeidere. Streik blandt Kulturarbeiderne i Oslo. Her ved Operaen.

Før streiketoget gikk fra Bjørvika, hadde LO-leder Peggy Hessen Følsvik tatt en runde blant streikevaktene foran Operaen, Det Norske Teatret og Nationaltheatret. Ved disse tre institusjonsscenene er til sammen 184 ansatte tatt ut i streik fra de tre forbundene.

– Det er stor kampvilje. Det var veldig god stemning, og godt å høre at streikende opplever støtte fra både publikum, forbipasserende og kolleger på teatrene og på operaen, sier Peggy Hessen Følsvik til Dagsavisen.

Krever pensjonsløsning

LO Stat har forhandlet med arbeidsgiverforeningen Spekter om pensjonsløsning i kultursektoren for de tre forbundene siden 2016. Creo organiserer i hovedsak musikere, NTL organiserer administrativt ansatte og Fagforbundet Teater og Scene organiserer hovedsakelig teknisk personell.

Streik blandt Kulturarbeiderne. Her ved Operaen i Oslo.

De krever en varig hybridpensjon som erstatning for en midlertidig avtale om innskuddspensjon inngått i 2016. I mellomoppgjøret før sommeren kom partene ikke til enighet. Torsdag sist uke møttes LO Stat og Spekter hos riksmeklingsmannen, der forhandlingene endte med brudd, og streik fra fredag morgen.

LO-lederen mener arbeidsgiver kunne unngått denne streiken:

– Dette handler om å få en pensjonsordning som er livsvarig og kjønnsnøytral. Det kravet lå til grunn i 2016 da arbeidsgiver og arbeidstakere ble enige om en midlertidig innskuddspensjon. Når vi nå skriver 2021, og arbeidsgiver ikke vil være med på det som de lovte for fem år siden, var det ikke annen mulighet enn streik, sier Følsvik.

– Det er god oppslutning om streiken, men dette burde vært unødvendig i 2021. Det er et grunnleggende krav som har vært på bordet siden 2016, det er ingen uoverkommelig kostnad for arbeidsgiver, pensjonsmodellen er velkjent. Det er rart at man skal måtte gå til streik på et sånt grunnlag i 2021, mener Følsvik.

– Hva skal til for å finne en løsning i denne konflikten?

Arbeidsgiver må komme til bordet og være villig til å innføre en slik pensjonsordning. Det finnes ingen mellomløsning, slik jeg ser det, konstaterer Følsvik.

Spekter: Vil gi best mulig pensjon

I Dagsavisen onsdag understreket Arbeidsgiverforeningen Spekter at deres ordning for innskuddspensjon er kjønnsnøytral.

– Våre medlemmer er opptatt av å tilby dagens og fremtidens medarbeidere en best mulig pensjonsordning, kommenterte kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Til LO-leder Peggy Hessen Følsviks uttalelser, kommenterer Spekters kommunikasjonsdirektør:

«Det er krevende at LO velger å streike for et absolutt krav om å få innført en pensjonsordning som vi og våre medlemmer mener er en dårligere pensjonsordning for dagens og fremtidens ansatte og frilansere. Siden innskuddspensjon er et rent spareprodukt, gir den mest pensjon igjen for de pengene som brukes på pensjon. Innbetalte midler blir ikke liggende igjen i forsikringsselskapene i form av avsetninger og sikkerhetsmarginer, noe som i større grad er tilfelle i en hybridordning».

Han fremholder at Spekter når som helst er villig til å møtes ved forhandlingsbordet igjen.

LO Stat har varslet at streiken kan bli langvarig, og det ventes ny opptrapping av streiken neste uke.

Streikeuttakene er innrettet for å gjøre det vanskelig å gjennomføre forestillinger på hovedscenene. Nationaltheatrets forestillinger på hovedscenen denne uka er avlyst. Sist uke avlyste Det Norske Teatret premieren på «Orestien».

På Operaen vurderer man fra dag til dag. Torsdagens ballett «One of a Kind» på hovedscenen ble avlyst. Forestillingene på hovedscenen fredag, lørdag og søndag er fortsatt i salg.