Kultur

Teatersjef hardt ut mot Sundnes (Ap): – Oppsiktsvekkende å oppfordre til boikott

I beste fall tankeløst, uttaler teatersjef ved Det Norske, etter Arbeiderparti-kandidat ba folk om å holde seg unna teatrene under streiken.

– Boikott bidrar sjelden til en konstruktiv løsning av en konflikt, uttaler Erik Ulfsby, sjef ved Det Norske Teatret.

Han reagerer sterkt på uttalelsene fra Trine Lise Sundnes (Ap) under streikemarkering i Oslo torsdag, der Sundnes holdt appell.

«Vi oppfordrer alle til å holde seg unna kulturinstitusjonene så lenge konflikten varer», sa Trine Lise Sundnes, stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Oslo, i sin appell på streikemarkeringen foran Nationaltheatret torsdag.

Oslo 20210806. 
Arbeiderpartiets Trine Lise Sundnes lanserer planer for satsninger for vekst og arbeidsplasser i Oslo under et arrangement på Filipstadkaia i Oslo fredag formiddag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

435 ansatte ved norske teatre og orkestre er i streik på andre uka. Scenestreiken har ført til avlyste forestillinger og utsatte premierer landet over. På bl.a. Nationaltheatret, Operaen, Det Norske Teatret og Rogaland Teater spilles forestillinger utenom hovedscenen som planlagt.

Overfor Dagsavisen utdypet Sundnes, som er Arbeiderpartiets fjerdekandidat ved stortingsvalget, og tidligere leder for Handel og Kontor:

– Jeg oppfordrer folk til å holde seg borte fra teatrene så lenge streiken pågår. Min erfaring fra forhandling og konflikt er at publikum kan bidra med å legge press på arbeidsgiversiden for å komme til forhandlingsbordet.

– Svak forståelse

Dette har fått teatersjef Erik Ulfsby til å reagere:

«Det er oppsiktsvekkende at en stortingskandidat oppfordrer til boikott av landets kulturinstitusjoner. Det vitner om svak forståelse av hvem som primært rammes» kommenterer Ulfsby, i e-post til Dagsavisen.

Da streiken var et faktum, måtte Det Norske Teatret avlyse åpningsforestillingen på Den Internasjonale Fosse-festivalen, «Orestien» på Hovedscenen. På teatrets biscener spilles det fortsatt. Streikeuttakene har vært innrettet for å ramme aktivitet på kulturinstitusjonenes hovedscener.

Bestialitetens historie av Jens Bjørneboe. Regi: Ivica Buljan. Det Norske Teatret på Scene 2. Teatersjef Erik Ulfsby.

«Det er selvsagt tungt for ledelsen av institusjonene å måtte avlyse midt i gjenåpningen. Men det er tyngst for kunstnerne som etter halvannet års opphold endelig får lov til å spille for publikum igjen», mener Ulfsby. Han understreker at streiken og medfølgende publikumssvikt også har økonomiske konsekvenser.

«Oppfordringen fra Sundnes rammer en kultursektor som trenger publikum nå, og en svekket økonomi vil ha ringvirkninger som hun ikke har oversikt over. Boikott bidrar sjelden til en konstruktiv løsning av en konflikt, oppfordringen må i beste fall kalles tankeløs», mener Erik Ulfsby.

Direktør ved Den Norske Opera & Ballett Geir Bergkastet stiller seg bak kritikken fra teatersjef Erik Ulfsby:

«Jeg var ikke selv til stede, så jeg har ikke hørt hele innlegget til Sundnes. Men jeg er overrasket over at det fra politisk hold oppfordres til boikott av forestillinger som ikke er rammet av streikeuttaket», kommenterer Bergkastet.

De tre streikende LO-forbundene krever en hybridpensjon til erstatning for midlertidig avtale om innskuddspensjon inngått i 2016. Det Norske-sjefen påpeker:

«Kulturinstitusjonene som blir rammet av en eventuell boikott, har til opplysning samme pensjonsavtale som NRK. Så langt jeg kan se av valgkampen, boikotter ikke kandidaten denne institusjonen.»

Ut denne uka står forestillingene på Hovedscenen og Scene 2 i fare for å bli avlyst, opplyser Det Norske Teatret. På Scene 3 og Rommen scene går forestillingene som planlagt.

– Vi avventer i det lengste før vi varsler publikum, i håp om at konflikten finner sin løsning, opplyser informasjonssjef Ida Michaelsen ved Det Norske Teatret.

Oslo 20210909. 
Fagforbundet, NTL og Creo marsjerer med korps i Oslos gater torsdag. Organisasjonene marsjerer for livslang, kollektiv og kjønnsnøytral pensjon.

Torsdag sist uke gjennomførte de streikende LO-forbundene en streikemarsj gjennom Oslo, med markering utenfor Nationaltheatret. LO-leder Peggy Hessen Følsvik deltok under marsjen, og understreket overfor Dagsavisen at de streikende teateransatte har en million LO-medlemmer i ryggen.

– Dette burde vært unødvendig i 2021. Det er et grunnleggende krav som har vært på bordet siden 2016, det er ingen uoverkommelig kostnad for arbeidsgiver, pensjonsmodellen er velkjent. Det er rart at man skal måtte gå til streik på et sånt grunnlag i 2021, mener Følsvik.

Trine Lise Sundnes (Ap) holdt appell under streikemarkeringen, det gjorde også SVs førstekandidat i Oslo Kari Elisabeth Kaski, og Rødts Marie Sneve Martinussen, første nestleder og førstekandidat for Rødt i Akershus.

«Trine Lise Sundnes står naturligvis fritt til å ytre sine meninger, men vi forholder oss til gjeldende spilleregler for streiken, og vi vil fortsatt gjøre vårt ytterste for å tilby publikum et åpent teater med de ressursene vi har tilgjengelig» kommenterer direktør ved Rogaland Teater Ellen Math Henrichsen.

Direktør ved Nationaltheatret Martha Hjelle har via teaterets kommunikasjonsenhet sendt et likelydende svar.

Varslet opptrapping

Forhandlingsleder i LO Stat Trine Olsen har overfor Dagsavisen varslet at streiken kan bli trappet opp denne uka. Ved flertallet av de 20 teatrene og scenene tilknyttet Teateroverenskomsten er det ennå ikke gjort streikeuttak. Bl.a. Oslo Nye, Riksteatret, Hålogaland Teater og Teater Ibsen kan dermed rammes av streikeopptrapping.

LO varsler også at streiken kan bli langvarig.

Arbeidsgiver må komme til bordet og være villig til å innføre en slik pensjonsordning. Det finnes ingen mellomløsning, slik jeg ser det, konstaterte LO-leder Peggy Hessen Følsvik overfor Dagsavisen sist uke.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har understreket at deres medlemmer har rett og plikt til å opprettholde drift under streik innenfor rammene av bemanning som ikke er tatt ut i streik.


---

FAKTA: KULTURSTREIKEN

* Fredag 3. september gikk Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet til streik i teater- og orkestersektoren.

* Striden står om pensjonsordninger for ansatte i kultursektoren i de LO-tilknyttede forbundene Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet.

* LO Stat har siden 2016 forhandlet med Spekter om pensjonsløsning for medlemmene i teatersektoren. Ved årets mellomoppgjør gikk forhandlingene til brudd. Partene møttes hos Riksmekleren torsdag 2. september, uten å komme til enighet.

* Fagforeningene krever en livslang og kjønnsnøytral pensjon, og viser til protokollført enighet om dette i forhandlingene i 2016.

* Her er oversikten over dem som nå er tatt ut i streik:

Den Nationale Scene, Bergen: 48

Bergen Filharmoniske Orkester: 114

Den Norske Opera & Ballett: 98

Det Norske Teatret: 52

Nationaltheatret: 34

Rogaland Teater: 31

Kilden-Kristiansand Symfoniorkester: 11

Kilden Teater og Konserthus: 32

Trøndelag Teater: 15

Nyeste fra Dagsavisen.no: