Kultur

Varsler ny opptrapping: Streiken kan bli lang, mener LOs forhandlingsleder

Fortauet utenfor Nationaltheatret var fullt av streikevakter onsdag morgen. LO er klar for langvarig streik i kultursektoren. Landet over måtte teaterne stoppe premierer.

LO Stats nestleder, Lise Olsen, utenfor Nationaltheatret.

– Med dagens streikeuttak har vi 435 medlemmer i streik. Vi planlegger videre opptrapping. Dette kan vare lenge, sier Lise Olsen, forhandlingsleder i LO Stat.

– Vi er når som helst villige til å møte ved forhandlingsbordet, kommenterer Arbeidsgiverforeningen Spekter.

I dag møtte Lise Olsen streikevaktene utenfor Nationaltheatret i Oslo, der 32 ansatte ble tatt ut i streik fra onsdag. Dette var andre streikeuttak, som omfattet ytterligere 215 ansatte ved norske teatre og orkester.

Før sist helg ble det brudd i meklingen mellom Spekter og de LO-tilsluttede fagforeningene Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet i kultursektoren. I første uttak gikk 220 ansatte i teater og orkestre tatt ut i streik, og en rekke forestillinger ble avlyst.

Streikevakter utenfor Nationaltheatret.

Nå omfatter streiken også ansatte ved Nationaltheatret. Utenfor det ærverdige teaterbygget i Oslo sentrum hadde streikevaktene fylt fortauet, og delte ut løpesedler med «Vi streiker for rettferdig pensjon i kultursektoren». Streiken omfatter i denne omgang hovedsakelig teknisk ansatte ved Nationaltheatret. Strategien bak streikeuttakene har vært å ramme forestillinger på hovedscenene.

– Det er veldig rart å være i streik. Jeg har aldri streiket før. Det er synd om streiken blir lang, vi har lyst til å spille teater for publikum. Men vi må få en kollektiv, livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning. Det er verdt å streike for, sier Kato Adolfsen, tillitsvalgt for Fagforbundet Teater og Scene ved Nationaltheatret, og til daglig lystekniker.

Forstår ikke hvorfor

« Vi er svært lei oss for at vi er havnet i denne situasjonen, og forstår egentlig ikke hvorfor», uttalte Nationaltheatrets direktør Marta Hjelle til Dagsavisen tidligere denne uka. Uttalelsen får LO Stats forhandlingsleder til å reagere:

– Hvis direktørene ikke forstår hvorfor det ble streik, så har de seg selv å takke. Vi har hatt det samme kravet i seks år. Vi har forsøkt å komme til bordet for å diskutere dette med dem, men de har vendt det døve øret til, kommenterer Lise Olsen.

Konflikten går tilbake til 2015, da forbundene i Teateroverenskomsten og Spekter fremforhandlet en midlertidig avtale om innskuddspensjon, for å lette økonomien for flere kulturinstitusjoner.

I årets mellomoppgjør for teatersektoren krevde LO Stat en hybridpensjon som skal gi lik og livslang utbetaling til kvinnelige medlemmer. Ifølge en utregning fra Fagforbundet vil Spekters forslag til innskuddspensjon gi 15.000 mindre utbetalt årlig for et kvinnelig medlem med årslønn 450.000, basert på gjennomsnittlig levealder for kvinner, som er nærmere fire år høyere enn for menn.

Spekter bestrider denne utregningen, og viser til sine beregninger, som gir samme utbetaling ved innskuddspensjon og ved den foreslåtte hybridpensjonen. «Innskuddsordningen er kjønnsnøytral. Med samme lønn og samme opptjeningstid, sparer kvinner og menn opp en nøyaktig like stor pensjonsformue» kommenterer Spekter ved kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen.

LO Stat fastholder at det nå er arbeidsgiversiden som må komme med et utspill for å løse konflikten og gjenoppta forhandlinger.

– Vi har fremmet et tydelig krav om kjønnsnøytral og livslang pensjon. Det var en felles målsetting i 2016, og kravet er blitt gjentatt siden. Arbeidsgiverne må komme tilbake til oss med det vi var enige om, sier Lise Olsen.

Anklager om streikebryteri

Streikeuttaket onsdag omfattet også ytterligere 46 ansatte ved Den Norske Opera og Ballett, hvor nå til sammen 98 ansatte er i streik. Ved Den Nasjonale Scene i Bergen er ytterligere 18 tatt ut i streik, i tillegg til de 28 som ble tatt ut sist uke. I helgen ble Den Nasjonale Scene anklaget for streikebryteri, skrev Bergens Tidende, da forestillinger og prøveforestillinger på hovedscenen ble spilt som planlagt.

Onsdag morgen kunngjorde Den Nationale Scene at alle forestillinger er innstilt så lenge streiken varer. Det rammer fredagens premiere på «Kirsebærhaven».

Lise Davidsen. Operasanger

Også Operaen i Bjørvika ble anklaget for streikebryteri da de på første streikedag fredag gjennomførte en planlagt konsert med operastjernen Lise Davidsen. Operaen i Bjørvika avventer fortsatt fra dag til dag om forestillinger ved hovedscenen skal gjennomføres.

«Vi håper at partene snart kommer til enighet, så vi slipper å avlyse flere forestillinger. Dersom streiken fortsetter, blir vi nødt til å avlyse de fire forestillingene vi har på Hovedscenen denne uken. Endelig beslutning om å avlyse tar vi et døgn før hver enkelt forestilling», opplyser Operaens kommunikasjonssjef Ole-Morten Vestby.

– Jeg vil sterkt henstille til ledelsen ved disse scenene om å ikke sette folk til å utføre streikerammet arbeid. De setter sine ansatte i en vanskelig situasjon, og gjør samarbeidsklimaet vanskeligere. På ett tidspunkt skal man tilbake til jobb, understreker LO Stats Lise Olsen.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har gjentatte ganger tatt avstand fra beskyldninger om streikebryteri, og understreker at arbeidsgiver har ansvar for å opprettholde drift med ansatte som ikke er tatt ut i streik.

Avlyst premiere

Ved scener også i Kristiansand, Stavanger og Trondheim er streiken nå trappet opp. I Trondheim har Trøndelag Teater utsatt premieren på «Allis sønn», som skulle gått opp denne helgen. På Rogaland Teater er forestillingene på hovedscenen avlyst, inkludert «Revizor» som skulle hatt premiere i helgen.

Streikevakter utenfor Det Norske Teatret.

De tre forbundene har til sammen 1840 medlemmer i teater- og orkestersektoren.

Nye streikeuttak må varsles med fire dagers varsel. Dermed kan det ventes opptrapping tidligst fra over helga.

– Streikeviljen er stor. Det er stå på-vilje over hele linja. Dette har vært en lang prosess, hvor medlemmene har ventet i flere år på en avklaring, så det har skapt et sterkt engasjementet for denne streiken, sier Lise Olsen. LO Stat-nestlederen viser til at LO-tilsluttede El og IT-forbundet i Spekter-bedriften Global Connect streiket i to måneder i sommer.

– Vi kommer til å trappe opp ytterligere. Vi har ikke fastsatt hvor og hvor mange som blir omfattet i neste streikeuttak. Men hvis det ikke kommer til en løsning, så kjører vi på.


Spekter svarer: Dårligere for frilanserne

– Våre medlemmer er opptatt av å tilby dagens og fremtidens medarbeidere en best mulig pensjonsordning. Det inkluderer også de mange frilanserne, som vil få en udiskutabel dårligere ordning med hybrid, fremholder Arbeidsgiverforeningen Spekter, ved kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen.

Gunnar Larsen, kommunikasjonsdirektør Arbeidsgiverforeningen Spekter

Larsen poengterer at den midlertidige avtalen i 2016 var i påvente av lovprosesser rundt privat tjenestepensjon, hvor det ikke er kommet noen vesentlige endringer.

– Vi forstår derfor ikke hvorfor Lise Olsen påstår at dette har vært en lang prosess som har pågått over flere år, når partene senest ved hovedoppgjør i 2018, var enige om at det ikke var behov for å endre pensjonsordningene. Ellers er vi når som helst villige til å møtes ved forhandlingsbordet igjen, understreker Gunnar Larsen i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen