Nyheter

Utøya-nabo: – Dette er takken for de 28 livene vi reddet

Verdien på Terje Liens eiendom har ifølge takstmannen blitt halvert, som følge av Utøya-minnesmerket rett over tomtegrensa. Nå krever han kompensasjon fra staten, men staten mener han ikke har noen sak.

Terje Lien og kona Karen Lien var en av de første som hjalp AUF-ere under terroraksjonen, 22. juli i 2011. Terje Lien hentet flere opp fra sjøen med båten sin. De bor fem meter unna kaia til Utøya, og så flere AUF-ere svømme mot dem, mens de hørte skudd.

– Jeg tok fram båten og begynte å redde folk. Etter hvert kom det en politibetjent som ba meg om å ikke dra ut igjen, men han hørte jeg ikke på. Det kunne jeg ikke tillate meg når jeg så mennesker i nød, forklarer Lien, som senere fikk tildelt Medaljen for edel dåd av Kongen for redningsinnsatsen.

Ved brygga sto kona Karin og datteren deres klare til å ta imot redde AUF-ere.

11 år senere sliter familien fortsatt med det som skjedde den dagen.

– Vi lider av belastningen med psykiske minner fra dagen og innsatsen, og føler oss straffet ved at vi aldri får komme oss videre, men blir brukt som utstillingsvindu for allmennheten. Dette er takken for de 28 livene vi reddet, sier han oppgitt.

Minnesmerket skal etter planen åpne for besøkende i sommer.

Karin og Terje Lien

Takstmann: Halvert verdi

Etter at de fånyttes gikk rettens vei for å forhindre at minnesmerket etter 22. juli ble plassert fem meter over eiendomsgrensa, bestemte de seg for å hyre en takstmann til å vurdere om eiendommen hadde falt i verdi, som følge av økt trafikk til kaia.

I august i fjor kom rapporten etter befaringen. Ifølge takstmann Egil Christiansen ved firmaet «Takst verdi» sin rapport er verdien på den 160 dekar store eiendommen halvert etter at minnesmerket kom på plass.

Han vurderer at prisen før utbyggingen lå på mellom 50–60 millioner kroner, og nå anser han den til å ha falt til 25–30 millioner kroner.

– Dette er det jeg har estimert, men jeg skulle gjerne ha hatt et par andre kolleger til å krangle med, sier Christiansen, som har jobbet som takstmann i 14 år, til Dagsavisen Fremtiden.

Liens familie har eid eiendommen i seks generasjoner, og består av en liten gård, flere boliger, garasje og verksted.

Hovedtrekkene i rapporten er at et ellers rolig området, vil få en helt annet trafikkbelastning etter utbyggingen er ferdigstilt. Tidligere var det en mindre adkomstvei til ferjeleiet til Utøya. Dette ble kun brukt ved samlinger på øya i sommerhalvåret. Grensen mellom Liens eiendom og Utøya-kaia var da også beplantet med busker og trær, slik at trafikkbelastningen ble minimalt, men dette ble fjernet ved utbygging.

Takstmann ved firmaet Takst verdi, Egil Christiansen har estimert prisen til eiendommen til Lien til halvparten av tidligere verd

Uvanlig rapport

Få eiendommer kan verdivurderes til verken 50 eller 25 millioner kroner, men takstmann Egil Christiansen mener vurderingen er riktig. Dog understreker han at det er vanskelig å verdivurdere hvordan terrorhandlingene på øya har påvirket salgsverdien.

– Jeg mener at omgivelsen til eiendommen er unik både når det gjelder beliggenhet og størrelse, samtidig har Lien påkostet flere millioner på å vedlikeholde den, sier Christiansen.

Ifølge Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk Takst, er verdivurderingen noe uvanlig. I rapporten nevner takstmannen blant annet familiens innsats under terrorangrepet og belastningen naboene lever med, selv om han på spørsmål holder fast ved at dette ikke er relevant for summen han landet på.

– Har du klart å være uavhengig i denne rapporten og ikke latt deg påvirke av familiens innsats under 22. juli?

– Ja, svarer takstmannen.

På spørsmål om hvorfor han da nevner dette i en verdivurdering svarer han:

– Jeg synes staten har overkjørt her, og det er viktig å få med i estimatet hvordan området har vært før 22. juli.

daniel

Vanskelig å vurdere verditapet

Dagsavisen Fremtiden har forelagt takstrapporten til Norsk takst, for å få en annenhåndsvurdering. Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk Takst, mener de ikke har grunnlag for å uttale seg om vurderingene i rapporten, men sier på generelt grunnlag at det er viktig for verdivurderinger å være objektiv.

– På grunn av den spesielle situasjonen er det utfordrende å vite hvordan markedsverdien påvirkes på kort sikt og over tid.


Terje og Karin Lien er en av de nærmeste naboen til Utøya-kaia. Her har familien bodd i seks generasjoner.

– Den lille mannens kamp mot staten

Stortingsrepresentant Morten Wold (FrP), har sendt et skriftlig spørsmål til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik om hva statsråden vil gjøre for å sikre familien kompensasjon.

Wold føler med Lien, og synes det virker urimelig at hans eiendom halveres i verdi etter at man først fikk beskjed av tidligere statsråd Jan Tore Sanner om at minnesmerket skal være dempet og lavmælt.

– Jeg har stor respekt for tragedien som terrorhandlingen på Utøya og var - og de involverte der, sier han.

På spørsmålet om at det kan jo være flere naboer som da vil søke om erstatning, og at det kan bli en økonomisk påkjenning for staten, svarer han slikt:

– Dette er snakk om småpenger i forhold til hva minnesmerket har kostet.

Stortingsrepresentant, Morten Wold (FrP) mener at staten bør gi en kompensasjon til familien Lien, og at det er snakk om småpenger i forhold til det minnesmerket har kostet.

Kommunalministeren: Har ikke rett på kompensasjon

Lien har via en advokat tatt kontakt med kommunal- og distriktsdepartementet med mål om å kreve kompensasjon for verditapet takstmannen skisserer, men i flere svar uttrykker de at de ikke ser en rettslig grunn for erstatningskrav mot staten.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik refererer til dommen fra Ringerike tingrett, som konkluderte med at minnesmerket er lovlig etablert, og dermed ikke gir grunnlag for erstatning. Plasseringen av minnesmerket har heller ikke ført til behov for å endre bruken av egen eiendom på en slik måte at det utløser rett til kompensasjon, opplyser kommunalministeren i et skriftlig svar til Wold.

Han skriver også videre at et sentralt argument fra naboer er at de ikke skal bli minnet om de grufulle hendelsene ved å se selve minnesmerket. Dette mener han er ivaretatt ved at minnesmerket har fått plassering nede på kaia.

Dersom Lien likevel mener at det er behov for å se på ytterligere skjermingstiltak, oppfordrer han dem til å gå i dialog med Statsbygg.

Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiet, Akershus

– Arrogant

Terje Liens advokat, Knut Hurum i Fend advokatfirma, sier at han er overraska over departementets svar.

– Min klient oppfattet staten slik under rettssaken at det skulle være en mulighet for å diskutere kompensasjon, og derfor engasjerte han meg.

Han får støtte av stortingsrepresentant, Morten Wold, som også er overrasket over svaret til departementet.

– Det er kort, upersonlig og arrogant. Han tar overhodet ikke innover seg at familien Lien har fått halvert verdien på eiendommen, sier han.

Lien mener på sin side at dette var forventet av regjeringen.

– Men å skrive at dommen i tingretten avgjør om vi skal få erstattet et verditap på fast eiendom er jo helt på villspor. Dommen fast slo at vi kunne bo med minnesmerket som nabo, ikke at vi skal ha et økonomisk tap å eiendommen.

Når det gjelder ytterligere skjerming av eiendommen er advokat Hurum allerede i kontakt med Statsbygg.

– Denne eiendommen var en perle, og vi har nå fått bekreftet av en takstmann at verdien er betraktelig redusert. Vi må etter departementets svar sette oss ned og diskutere hvordan dette skal håndteres videre, sier han.

Advoka,t Knut Hurum, i Fend advokatfirma sier at de må vurdere nå sine muligheter.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: