Kommentar

Aldri mer 22. juli

På rettssakens siste dag ble vi igjen minnet på hva dette egentlig handler om.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

SKIEN FENGSEL (Dagsavisen): Aktor Hulda Olsen Karlsdottir fikk aldri fullført dokumentasjonen av terrordommen mot massemorderen i sin innledning på rettssakens første dag. Drapene og drapsforsøkene var så mange. Skadene på ofrene var så voldsomme. Tiden strakk ikke til. Derfor måtte hun lese opp de siste sidene torsdag morgen, før prosedyrene. De sidene som handler om drapsforsøkene på Utøya. Om de 33 barna og ungdommene som ble skutt, men som ikke mistet livet.

Karlsdottir unnskyldte seg, drakk litt vann, og fortsatte på verdens vondeste høytlesning.

Det var da hun kom til beskrivelsen av det som skjedde på Kjærlighetsstien 22. juli 2011 at stemmen ikke bar lenger. «Hun var den eneste i en klynge på elleve personer som overlevde. De hadde lagt seg ned ved siden av hverandre og spilte døde. Hun holdt hånden til bestevenninnen, da tiltalte kom og skjøt dem én etter én».

I gymsalen i Skien fengsel var det helt stille. Karlsdottir unnskyldte seg, drakk litt vann, og fortsatte på verdens vondeste høytlesning.

«Hun forklarte at hun merket at venninnen ble drept».

Slik ble vi minnet på hva denne saken egentlig handler om. Drapene og drapsforsøkene på 110 uskyldige mennesker.

Terroristen satt og hørte på, uten å vise noen tegn på reaksjon eller følelser.

Da aktor skulle beskrive faregraden i denne saken, sa hun det som det er: «Det er vanskelig å sette ord på handlingene som fullt ut beskriver alvoret». I stedet viste hun igjen til dommen i Oslo tingrett fra 2012: «Grufullhetene i tiltaltes handlinger savner sidestykke i norsk historie».

Terroristen har gitt sitt æresord på at han ikke vil ty til vold i framtiden. At han ikke er militant lenger. Men han er ikke til å stole på, sa Karlsdottir. «Han ber om tillit. Den samme som smadret Regjeringskvartalet og kalte det en fiasko. Han er den samme som lokket fram ungdommer på Utøya og lurte dem til å tro at de skulle få hjelp, og deretter skjøt dem».

Karlsdottir mener hovedmotivet for begjæringen om prøveløslatelse er ønsket om å bruke rettssaken til PR-stunt, og å få bedret soningsforholdene. Det avviste forsvarer Øystein Storrvik i sin prosedyre. «Saken er ikke reist for å fremme et budskap, den er reist fordi det har gått ti år», sa han. Storrvik mener at dommen fra 2012 ikke bærer lenger. Han viste også til at det ikke er mulig å si noe om at man kan ha tillit til massemorderen: Det har ikke vært noen tillitsbrudd, og han sitter på et så strengt regime at man ikke får testet tilliten til ham.

Vitnemålene til psykiater Randi Rosenqvist og fra Kriminalomsorgen er begge solide støtter for aktors påstand om at terroristen ikke er til å stole på. Han er fortsatt farlig og bør ikke prøveløslates. Hans egen forklaring viser det samme. Han er påfallende lite endret siden 2012.

Også det eneste vitnet forsvaret førte, styrker vissheten om at forsikringene om ikkevold mangler enhver troverdighet. Massemorderen hadde kalt inn nazisten Pär Öberg. Poenget skulle vel være å vise at han, dersom han skulle bli prøveløslatt, kunne slå seg sammen med ikke-militante nazister og jobbe politisk for sin ideologi sammen med bevegelsen Öberg representerer.

Men Öberg sammenlignet i sitt vitnemål terroren 22. juli med en militær operasjon og sa at hvis en NATO-soldat hadde gjort det samme, ville han ha blitt dekorert. Ikke bare det. Etter vitnemålet publiserte nettstedet Filter Nyheter en grundig artikkel som dokumenterer at verken Öberg eller organisasjonen hans er ikkevoldelig. Han har holdt opp en renneløkke mens han har gitt følgende beskjed til Sveriges daværende sosialdemokratiske statsminister Göran Persson: «Se dette som en advarsel, bråk ikke med oss».

Tre medlemmer av den nazistiske organisasjonen ble arrestert i 2017 etter et terrorangrep der de hadde plassert tidsinnstilte bomber ved et asylmottak og en kafé. I fjor ble en mann med bakgrunn fra bevegelsen pågrepet etter at han hadde jobbet med å framstille en bombe av kunstgjødsel.

At en talsmann for denne organisasjonen vitnet for terroristen viser med andre ord absolutt ikke, på noen måte, at han er blitt fredelig og ikkevoldelig. Derimot viser det at denne ekstreme bevegelsen er svært farlig, når den nå, i motsetning til tidligere, ikke har noen motforestillinger mot å assosieres med 22. juli-terroristen, men tvert imot ønsker en barnemorder og terrorist velkommen i sine rekker.

Om én til tre uker kommer kjennelsen. Den vil helt sikkert blankt avvise en prøveløslatelse av massemorderen. «Samfunnet skal være helt trygge på at 22. juli ikke skjer igjen i regi av Breivik», sa aktor Knutsdottir i sin prosedyre. Det kommer rettsapparatet og kriminalomsorgen til å sørge for. Men samfunnet skal være helt trygge på at 22. juli ikke skjer igjen i noen andres regi, heller. Arbeidet med å sikre det, tar ikke slutt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen