Nyheter

Mener lange møter fører til dårligere vedtak

Tirsdagens kommunestyremøte varte til over midnatt, og det er ikke første gang politikerne har deltatt i 6-7-timers lange politiske møter på nett. Flere av politikerne mener det fører til dårligere vedtak for byens innbyggere, og vil nå ta grep for å forhindre at det skjer igjen.

Tirsdagens kommunestyremøte skulle egentlig være et «plankekjøringsmøte», med én stor sak om Konnerud, og resten saker som i stor grad hadde vært diskutert tidligere. Likevel kunne ikke ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) heve møtet før ti minutter etter midnatt. Det mener varaordfører Ståle Sørensen (MDG) fører til dårligere beslutninger.

– De aller fleste sakene på gårsdagens møte skulle egentlig være plankekjøring, så at det møtet skulle ta så lang tid var ikke mye morsomt. Digitale møter har ikke fått mye god reklame de månedene vi har holdt på med det, og jeg mener det går på demokratiet løs når møteformen påvirker den politiske debatten, forteller Sørensen til Dagsavisen Fremtiden.

Les også: Kommuner frykter koronaregninga vil ramme barna

Følte seg fyllesjuk etterpå

Varaordføreren ønsket selv å delta mer aktivt i debatten om Buskerudbysamarbeidet, men vegret seg for å ta ordet på grunn av sovende unger.

– Når det blir sånn at du nedprioriterer å ta ordet i en politisk debatt, enten fordi du ikke vil vekke unger eller  fordi du skal tidlig opp dagen etter, har vi et problem.

– Det er utrolig slitsomt å ha et digitalt møte over så lang tid, og selv om ordfører oppfordret alle til å ta ordet som normalt, skjer ikke det med den lengden på møtet og de utfordringene det førte med seg, sier Sørensen, som er bekymret for at dagens møteform går ut over de politiske vedtakene som blir fattet.

Det er også SV-politiker Tony Burner. Ved siden av å være politiker, er han også professor på OsloMet, og skrev i et Facebook-innlegg etter gårsdagens møte at han følte seg litt fyllesjuk før han skulle starte på jobb  dagen etter.

– Hehe, det var mest en humoristisk kommentar, men møtet i går ble litt tragikomisk på grunn av alle problemene vi hadde med voteringen. Det var egentlig et spennende møte, med mange interessante saker, men når du bruker så lang tid på voteringen at det drar ut så lenge som det gjorde i går, er det klart at det påvirker deg dagen etter, forteller han til Dagsavisen Fremtiden.

Les også: Voksenopplæring: – Elevenes språkferdigheter har forbedret seg betraktelig

Ønsker å gi deltidspolitikerne dobbel kompensasjon

Burner er blant de mange kommunepolitikerne som frivillig bruker av tiden sin på kvelder og helger til å drive med politikk for byens innbyggere. Det ønsker varaordfører Sørensen å belønne.

– Jeg tok opp under møtet at jeg synes vi forlanger for mye av de frivillige politikerne når møtene begynner å gå over midnatt. Derfor ønsket jeg å vite om vi kunne gi dem dobbel møtegodtgjørelse, siden vi teknisk sett hadde gått over i et nytt møtedøgn. Folk har et vanlig liv, med vanlige jobber utenom politikken, og jeg mener at de som er studenter eller har fast jobb, bør kompenseres for to dagers møtegodtgjørelse etter midnatt, sier Sørensen.

Varaordføreren påpeker at dette ikke gjelder for ham, eller for de som er heltidspolitikere, men at en sånn ordning er noe han vil ta opp som leder av godtgjøringsutvalget. I dag får kommunestyrerepresentantene som ikke er heltidspolitikere utbetalt 1410 kroner per møte i møtegodtgjørelse, som gir en timelønn på rett rundt 200 kroner.

– Ingen av oss som holder på med politikken gjør det på grunn av pengene, og hvis man gjør det blir man ikke kommunestyrepolitiker. Det er bare noen få heltidspolitikere i kommunen, mens de aller fleste kun får et symbolsk beløp. Vi gjør dette på fritiden vår, med helt vanlige jobber og helt vanlige liv ved siden av. Penger er ikke det vi tenker på, men akkurat i dette tilfellet er jeg enig med Ståle i at ordføreren burde være litt raus og dele ut dobbel godtgjørelse, forteller Burner.

Les også: Støtter lokal byggenæring i Intercity-utbyggingen

Tror møtelengden går ut over vedtakene

SV-politikeren tror også lange politiske møter ut over kvelden og natta påvirker det politiske håndverket. Spesielt nå som møtene foregår på nett.

– I går hadde vi ett kvarters pause på 3,5 time, og det er altfor lite. De aller fleste trenger hyppige pauser, for å strekke litt på kroppen, drikke litt, kanskje få i seg noe mat, så det er bedre med hyppige pauser. Når møtene foregår på nett kan du også bli mer rastløs, og siden voteringsløsningen også fører til mye frustrasjon, er det mye som kan distrahere fra det politiske arbeidet, sier Burner.

Han ønsker derfor, og har på vegne av SV, sendt inn et forslag til ordfører Myrvold Berg. Det er et forslag om å innføre et tak på møtene, som sier at ingen nye saker vil bli behandlet etter klokken 22.00.

– Den regelen hadde vi i gamle Drammen, og den fungerte veldig bra. Vanligvis har man også tak på hvor lenge nettmøter bør vare, så jeg tror og håper de fleste partiene er enig med oss i dette. Hvis man ikke blir ferdige med noen saker før 22.00, kan de skyves til neste møte, og hvis saker ikke kan vente så lenge er det fullt mulig å sette opp ekstraordinære kommunestyremøter, forteller Burner.

Les også: – Kan være tilfeldig om barn får den hjelpen de trenger

– Har forståelse for at det er krevende

Ordfører Monica Myrvold Berg forstår frustrasjonen, og sier at lange møter kan være krevende. Spesielt når de blir arrangert over nett, men at hun forholder seg til godtgjøringsreglementet som sier hvor mye du får betalt per møte.

– Det er ikke unormalt å være på jobb i 7-8 timer i løpet av en dag, men når du skal delta i et politisk møte som varer i sju timer etter å hatt en hel arbeidsdag i forkant, har jeg full forståelse for at det kan være slitsomt. Samtidig holder jeg meg til at det er ett møte, selv om det gikk noen minutter over midnatt. Jeg håper at folk bruker stemmen sin uansett, og ikke vegrer seg for å ta ordet i debattene, fordi det politiske ordskiftet er veldig viktig i behandlingene av saker, sier Myrvold Berg til Dagsavisen Fremtiden.

Hun tror problemet ligger mer i voteringssystemet enn at sakskartene er for lange, men sier at de alltid leter etter måter å gjennomføre møtene på en bedre måte på.

– Jeg vet at lille-Drammen hadde en sånn regel med å stoppe politiske møter klokken 22.00, og vi ser hele tiden etter forbedringspotensial og muligheter for å få møtene til å gli best mulig. Her oppfatter jeg imidlertid at voteringene var den største utfordringen, og jeg vet ikke hvor ofte jeg måtte oppfordre representantene til å sjekke sitt eget navn, forteller Myrvold Berg.

Les også: Driver Norges eldste campingvognforretning, men camper ikke selv

Ser på løsninger for å holde fysiske møter

Den 16. og 17. juni har kommunestyret det siste møtet for sommeren, der blant annet budsjettet skal behandles. Budsjettmøtene er kjent for å være de mest tidkrevende kommunestyremøtene i året. Myrvold Berg forstår bekymringen for hvordan de skal få gjennomført møtet, men sier at de jobber alt de kan med å få arrangert et fysisk møte neste gang.

– Fra og med den 15. juni trer det nye regler i kraft, som gjør at det blir enklere å samle alle i kommunestyret fysisk. Vi holder allerede på å se på ulike løsninger for å få det til, samtidig som vi oppfyller alle smittevernsregler. Vi har allerede vedtatt å dele det møter over to dager, som en løsning på utfordringen, og vil se på det handlingsrommet vi har til å komme opp med den beste måten å gjennomføre det møtet på, sier hun og fortsetter:

– Selv om debatter på nett ikke kan erstatte fysiske møter, synes jeg ikke det er det største problemet her. Jeg oppfatter at mange tok ordet, og at det var en bedre debatt denne gang enn under forrige møte. Det er vanskelig å finne egnede lokaler, men vi er på ballen og ønsker å arrangere et fysisk møte, forteller ordføreren.

Hun sier at det var spesielt voteringsproblemene som gjorde at tirsdagens møte varte mye lengre enn det kunne ha gjort, og at det var grunnen til at de måtte ta en 15 minutters pause like før midnatt.

– For oss som var på rådhuset, måtte vi få ut bilene våre før alarmen gikk på. Derfor måtte vi ta en pause for å gjøre det, mens vi ventet på den siste stemmen i en av voteringene. Det er klart at det er krevende å delta på et møte som varer så lenge, og går ut over natta, men jeg tror ikke hyppigere kommunestyremøter nødvendigvis er veien å gå. Det blir vanskelig på grunn av saksbehandlingen, og fordi det blir fordyrende for kommunen, sier Myrvold Berg som trolig var den siste som kom hjem da hun måtte kjøre fra rådhuset og hjem til Mjøndalen etter møteslutt.

Les også: Starter opp igjen med natteravner etter voldshendelser: – Det er våre barn og vårt ansvar

Mer fra Dagsavisen