Nyheter

Myrvold Berg vil utnytte sykehusets synergieffekter

Ordfører Monica Myrvold Berg i nye Drammen kommune gleder seg til å være en del av utviklingen til det nye sykehuset, og sier at kommunen må utnytte synergieffektene som kommer med et nytt sykehus.

Sammen med avtroppende ordfører Tore Opdal Hansen i gamle Drammen kommune, var også påtroppende ordfører Monica Myrvold Berg i nye Drammen kommune blant dem som var tilstede for å overvære markeringen av byggestarten for det nye sykehuset mandag formiddag.

Opdal Hansen har jobbet mye med prosessen som har ført til plasseringen på Brakerøya, før Myrvold Berg skal overta arbeidet med selve byggingen av sykehuset.

– Det er en gledens dag, både for Drammen og for regionen. En ting er at det er veldig positivt for brukerne og de ansatte, som får et nytt og flott sykehus, men dette vil også være veldig bra for Drammen kommune som får en stor arbeidsplass og store muligheter til å tiltrekke seg kompetanse. Det er en kjempemulighet for oss, sier Myrvold Berg til Dagsavisen Fremtiden.

LES OGSÅ: Byggingen av det nye sykehuset endelig i gang

Vil justere grensene til Lier

Hun gleder seg til å samarbeide med sykehuset og helseforetakene for å utnytte synergieffektene.

– Sykehuset er veldig bra for kommune med tanke på arbeidsplasser og kompetanse, men det er også veldig mye rundt byggingen av det nye sykehuset som er veldig bra. Ut over det vil det også i et utdanningsøyemed være veldig bra for Drammen. Både for studentene og på universitetet, men også for videregående opplæring for blant andre ambulansetjenesten, sier hun og fortsetter:

– For oss gjelder det å se det handlingsrommet vi har i samarbeid med sykehuset, og det blir veldig viktig for Drammen. Akkurat nå ligger psykiatrien i Lier, men etter at vi får justert grensene får vi også samlet psykiatrien og somatikken som sørger for et mer helhetlig tilbud til brukerne i Drammen kommune, forteller Myrvold Berg som allerede gleder seg til sykehuset står klart i 2025.

– Endelig er vi i gang med byggeprosessen, og det går raskt til 2025. Dette er bare starten, og jeg gleder meg til å bli med på den videre utviklingen, sier Myrvold Berg.

LES OGSÅ: Født i nærheten av sykehustomta:– For meg blir ringen sluttet

– Viktig for byens utvikling

Også helseminister Bent Høie var opptatt av ringvirkningene et nytt sykehus vil gi.

– Det å bygge et sykehus i en by er også en viktig del av regionens og byens utvikling, siden det vil komme mye aktivitet tilknyttet sykehuset. Det vil både bidra til lønnsomme arbeidsplasser for kommunen, men også forskning og utvikling som kommer oss alle til gode. Derfor er lokaliseringen så tett til sentrum viktig også for utviklingen av Drammen som by, mener Høie.

Det samme er også administrerende direktør Cathrine Loftshus i Helse Sør-Øst inne på da hun trakk frem sykehusets tette tilknytning til togstasjonen, som vil få en undergang til det nye sykehuset som trolig blir bygget sommeren 2020.

– Som alle sektorer må også vi tenke smartere og grønnere. Derfor er det veldig flott at det nye sykehuset nesten ligger på perrongen til togstasjonen, som gjør det lettere for både pasienter og ansatte å komme seg til og fra sykehuset. Jeg er sikker på at beliggenheten i byen betyr mye for å beholde dagens kompetanse, men også for å tiltrekke seg mer kompetanse i fremtiden, forteller Loftshus.