God idé: (F.v.:) Ayamodin Jakoblai (15), Sigurd Langberg (15) og Viktor Kaan Eroglu (15) fra Tranby ungdomsskole hadde masse ideer. Da Eroglu foreslo en slags digital assistent for eldre, lokalisert i et par briller, var saken avgjort.

Rigger for framtida

Framoverlent yrkesskole vil skape innovative eksperter på velferds- og miljøteknologi.

– Mange gamle blir glemsomme – så vi tenkte det kunne være lurt med en slags «Siri» for eldre. En digital assistent, som kan minne dem på alt fra å ta pillene sine – til at taxien snart kommer, forteller Viktor Kaan Eroglu, som var den som først kom på ideen.

Guttene fra Tranby ungdomsskole ser for seg at «hjelperen» kan sitte i et par briller – så den kan utstyres med kamera i fronten og høyttaler nær øret.

Lier videregående skole, som i desember ble kåret til «Årets Entreprenørskapsskole i Buskerud», står bak campen som samlet 100 unge – både fra egne rekker og ungdomsskoler i Lier, Røyken og Drammen – på Høvik skole onsdag.

Med blikket vendt mot det kommende nye sykehuset, og helseklyngen i tilknytning til det, ville skolen – i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Buskerud og teknologibedriften Atea – fokusere på kommende utfordringer innen helse- og omsorg. For det blir stadig flere gamle – og de hjelpende hendene for få.

– Vi ba dem definere en brukergruppe med et problem, og så bruke helse- og miljøteknologi for å hjelpe dem, forklarer Helene Robstad, markedskoordinator i Atea, som er veldig imponert over elevenes kreativitet. Blant eksemplene hun trekker fram er nettopp Eroglus digitale assistent.

Lierrektor Anne Johanne Guldvik har dog også et annet mål for arrangementet.

– Ja, vi håper at noen av 10.-klassingene vil søke på den nye, unike utdanningen Elektrofag med helse- og miljøteknologi, som starter til høsten. Tilbudet er foreløpig er det eneste i sitt slag i landet, forteller Guldvik.

Studiet er utviklet i samarbeid med næringslivet, og er et treårig tilbud for elever som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier.

Elevene får studiekompetanse med realfagsfordypning som kvalifiserer til teknologiske studier ved høgskole og universitetet – samt det meste annet. Det anbefales at søkere minst har en firer i matte.