Forventer et bemanningsproblem når barnehagene åpner

Åse Lund, barnehagelærerutdanner og SV-politiker, tror barnehagene må begrense åpningstiden eller få inn flere ansatte om de skal kunne oppfylle bemanningskravet for gjenåpning av barnehagene.

Onsdag åpner barnehagene i Drammen. En smittevernveileder basert på faglige råd og erfaring fra koronasmitte hos barn i blant annet Sverige, inneholder en lang rekke anbefalinger og sjekkliste som barnehagene skal bruke.

Det generelle rådet om å holde to meter avstand skal ikke gjelde her. I stedet satses det på små grupper, mye utetid og mye vasking.

Les også: Voldskriminaliteten nesten halvert: – Det kan være store mørketall (+)

Krever mange ansatte

Smittevernveilederen anbefaler å dele inn barn og ansatte i mindre grupper, med utgangspunkt i den nasjonale bemanningsnormen, som tilsier minimum én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år. Disse skal så utgjøre faste grupper, som holdes mest mulig adskilt fra hverandre, for å minske smittefaren.

Med mange ansatte i risikosonen, lavere terskel for å bli hjemme ved luftveis-sykdom, ordinære sykemeldinger og folk i karantene forventes det at landets barnehager skal klare å oppfylle den nasjonale bemanningsnormen i hele åpningstiden, selv om de ikke har klart det før.

– Jeg kan ikke skjønne hvordan barnehagene skal kunne holde åpent like lenge som vanlig. I hvert fall ikke uten at man ansetter flere, sier Åse Lund (SV), nestleder i hovedutvalget for oppvekst og utdanning i Drammen kommune og lærer ved barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun tror barnehagene vil få et bemanningsproblem.

Les også: Risikerer inntektstap på over 400.000 kroner – frykter for korpsets eksistens (+)

Må kartlegge først

Under det digitale møtet i hovedutvalget for oppvekst og utdanning torsdag morgen hadde Åse Lund flere spørsmål til kommunalsjefen for barnehagene i Drammen, Anne Gjemmestad Nilsen, om den nye smittevernveilederen:

– Man skal dele opp barna i smågrupper og følge bemanningsnormen hele dagen, selv om vi ikke gjorde det før koronakrisen. I tillegg skal de ansatte bidra til økt renhold og andre smitteverntiltak. Hva skjer hvis flere barnehageansatte blir syke eller må i karantene? Det er ingen instruks som sier hva man må gjøre om bemanningen er for liten til at det er forsvarlig å holde barnehagen åpen. Og hva skjer med barna i en av smågruppene hvis basiskontakten deres sykemeldes? Kan de sendes hjem, eller har dere nok vikarer stående klare, spurte Lund.

Anne Gjemmestad Nilsen er kommunalsjef for barnehagene i Drammen.
Foto: Drammen kommune  

Anne Gjemmestad Nilsen er kommunalsjef for barnehagene i Drammen. Foto: Drammen kommune.

–  Vårt utgangspunkt er at åpningstidene skal være som vanlig, fra 06.45 til 17.00. Men nå skal vi aller først få kartlagt foreldrenes behov, hvor mange barn som kommer til å møte opp til uken - og når foreldrene vil levere og hente dem. Siden mange foreldre har hjemmekontor eller er permitterte regner vi med at det blir en del endringer her. Før vi vet dette er det vanskelig å si noe sikkert, men hvis det avviker veldig fra å kunne ha åpent hele dagen kan vi ta en vurdering angående åpningstidene, svarte Nilsen.

Les også: Vurderte å selge rusomsorgsgård for å spare penger – nå flytter de første beboerne inn til høsten

Kan dele på ansatte

Til Dagsavisen Fremtiden forteller kommunalsjefen at kartleggingen skal være klar mandag morgen, og i Drammen har man valgt å utsette barnehageåpningen til 22. april, slik at man får to dager til planlegging og tilrettelegging. Nilsen forklarer at hvis enkelte barnehager viser seg å ha mange ansatte i forhold til barn, eller motsatt, kan man flytte ansatte mellom barnehagene. I tillegg har kommunen opprettet en egen bemanningsenhet, bestående av alle dem som ikke kan gjøre sin vanlige jobb på grunn av korona-utbruddet.

– Når kartleggingen er klar vil vi melde inn vårt behov for bemanning, blant annet med tanke på økt renhold, til bemanningsenheten. Når det gjelder hygienekravene har vi også et tett samarbeid med Drammen Eiendom, forklarer Nilsen.

Hun kan per i dag ikke se behovet for en instruks angående hjemsending av barn - eller stenging av barnehagen - grunnet for liten bemanning, utover det som er nevnt i veilederen.