Folkevalgt fikk avslag på å få møte kommune og klager om ulovlighetssak

– Viktig at alle aktuelle politikere gis den samme muligheten til å sette seg inn i konkrete saker. Slik begrunner kommunalsjef Heming Herdlevær at Simon Nordanger (Sp) ikke får ha møte med administrasjonen og sameiene.

Gruppeleder for opposisjonen Simon Nordanger (Sp) og ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) er blant politikerne sameiene har henvendt seg til, for å få dem til å forstå hva deres mangeårige protest mot planene på nabotomta bunner i. Men kommuneadministrasjonen vil ikke delta i et slikt møte.

I saken er det iverksatt ulovlighetsoppfølging, og sameiene framholder at kommunen nå har avsluttet den urettmessig.

– Mine klienter mener det er viktig at politikerne er godt informert i denne saken. Administrasjonen har i stedet henstilt Nordanger til å stille spørsmål i saken. Dette vil ta uforholdsmessig mye tid, skriver advokat Irene Kildebo på vegne av sine klienter.

LES OGSÅ: – Kommunen driver maktmisbruk

Administrasjonen mener politikerne ikke har mulighet for å be om møter i en enkelt sak – mens Kildebo er krystallklar på at ulovlighetsoppfølgingen må være på plass, før ny områdeplan kommer til behandling. Advokatfirmaet der hun er partner viser til at det er helt opp til Drammen kommune hvordan administrasjonen bidrar til å opplyse en sak for folkevalgte.

– Til sammenligning har vårt kontor en ulovlighetsoppfølging hos Kongsberg kommune, hvor det er jevnlige møter med administrasjonen og hvor også politikerne er til stede. Det er en stor styrke for denne saken at politikerne er godt informert og på denne måten ivaretar sin ombudsmannsrolle. UMU på Kongsberg får jevnlige rapporter vedrørende ulovlighetsoppfølgingen, meddeler Irene Kildebo, som på vegne av borgerne, stiller seg undrende til at politikerne i Drammen er avskåret fra tilsvarende mulighet til å delta på møter i alvorlige saker.

– Gjør det tyngre

Foto: Katrine Strøm

Foto: Katrine Strøm

Det var Simon Nordanger (Sp) som først ba om et møte, der han som folkevalgt kan få sette seg inn i saken sammen med administrasjonens og sameienes representanter. Det får han altså ikke.

Nordanger har i stedet sendt sine spørsmål i saken til Rådmannen, men har onsdag ikke tro på at han vil få svar i torsdagens formannskapsmøte.

Hva tenker du om avslaget du har fått på å få informasjon gjennom et møte, og ikke via enkeltspørsmål slik du henstilles til?

– Det er ut fra regelverket riktig; jeg skal forholde med til rådmannen. Men det gjør det mye tyngre for meg som politiker å jobbe med sånne saker, når jeg må bruke møtene til å stille enkeltspørsmål, sier Nordanger.

Hva kan det få for konsekvenser?

– Jeg er ikke redd for at man stopper å stille spørsmål, men jeg tror innbyggere vil oppleve at ting tar tid, i stedet for at man får svar på det man lurer på så effektivt som mulig. Jeg ser det som lite problematisk å ha et sånt møte som jeg forespurte. Men reglene er nå engang slik at svaret fra administrasjonen skal ut til alle, ingen politikere skal bli forfordelt informasjon. Alle skal ha grunnlag for å jobbe med noe på samme måte, sier Nordanger.

– Mandatet er jo også å være ombudsmann, og dere er jo ikke redd for å skaffe informasjon og engasjere dere i enkeltsaker?

– Erfaringen så langt viser at politikerne ikke legger noe imellom, så muligheten for å stille spørsmål blir brukt, sier Nordanger.

Han opplyser at han ikke har sendt inn noe formelt spørsmål ennå, men venter på hvor Kildebos henvendelse ender.

– Jeg er spent på hvor hennes henvendelse går i kommunen, og hvor hun får respons fra. Dette handler om hvordan kommunen forholder seg til innbyggere, og det er en ulovlighetssak. Skulle det ikke føre frem, vil jeg følge opp, sier Nordanger, som også forventer at kommunen revurderer avgjørelsen om å avslutte ulovlighetsoppfølgingen.

– Eller så må man få en tydeligere begrunnelse for hvorfor, sier han.

LES OGSÅ: Kritiske til kommunens kriseberedskap

– Å sette kjerra foran hesten

Kommunalsjef Heming Herdlevær svarer slik på hvorfor Nordanger eller andre folkevalgte kan få informasjonen de etterspør gjennom et møte:

– I all kommunal saksbehandling har politikere og administrasjon ulike oppgaver og roller. Det er viktig at disse rollene ikke utydeliggjøres. Det er også viktig at alle aktuelle politikere gis den samme muligheten til å sette seg inn i konkrete saker og mottar den samme informasjonen fra administrasjonen. Det er derfor ikke naturlig at administrasjonen deltar i møter der enkeltpolitikere ønsker å møte parter i en sak, sier Herdlevær.

Svaret opprører styremedlemmene i de to sameiene.
– Det er å sette kjerra foran hesten. Administrasjonen skal utføre det politikerne sier, og ikke omvendt. Svaret er helt urimelig, slår styremedlem Kristian Ingar Hilsen i Sameiet Pettersvollen 25 fast.

Christian Ingar Hilsen
Foto: Katrine Strøm