Fremtiden

Kjent trygderettsadvokat kaller uføre for «suppehuer»

I et innlegg på Facebook hevder advokat Olav Lægreid at en del uføre er mentalt degenererte, og mener at dersom de hadde vært oppegående nok, hadde de jobbet. – Det styggeste jeg har vært vitne til, sier AAP-aksjonens leder, Elisabeth Thoresen.

Advokat Olav Lægreid er kjent for sitt arbeid med trygderettssaker, og hans advokatfirma har ført en rekke saker med Nav som motpart. Han er ofte i media og uttaler seg i trygdesaker. I høst skrev Dagsavisen Fremtiden om advokaten da han var med å opprette et rettshjelpsfond for syke og vanskeligstilte som sliter med å få det de har krav på.

Derfor reagerte hans potensielle klienter med sjokk og vantro, da han i helgen publiserte flere oppsiktsvekkende karakteristikker om uføre på Facebook.

Dette kommer i kjølvannet av en kronikk han har skrevet sammen med to advokater. I kronikken hevder de at interesseorganisasjonen for syke og uføre, AAP-aksjonen, sprer falske påstander og negativitet om Nav.

I kommentarfeltet til kronikken kaller han uføre for «suppehuer», og utdyper dette med det han mener er «medisinsk dokumenterbare fakta», som er at mange uføre er mentalt degenererte som følge av å være syke og å gå uten jobb.

«Å gå syk og uten jobb over tid er et bidrag til at man kommer litt utta det. Man blir gjerne isolert og mister rytme på ting. Det gjelder ganske mange uføre. Og det fører i noen tilfeller til at man degenererer mentalt. Så selv om det er synd på de uføre, utelukker ikke det at en del har blitt suppehuer. Det er medisinsk dokumenterbare fakta», skriver han i en kommentar.

Les AAP-aksjonens svar på kronikken her.

Advokat Olav Lægreid kaller uføre for suppehoder.

Mentalt degenererte

Dette mener han underbygger kronikkens poeng om at AAP-aksjonen, som kjemper for syke og uføres rettigheter, bør være ekstra forsiktige med hvordan de fremstiller saker for sine tilhengere.

«Dette er mennesker som har begrenset kapasitet til å ta inn og forstå et budskap som formidles i en tekst», skriver han blant annet på Facebook.

At han i etterkant av kronikken har mottatt mye kritikk, blant annet av syke og uføre, mener han taler for at de ikke har noe i arbeidslivet å gjøre.

«Måten de oppfatter innholdet i en tekst på, kapasiteten de mangler til å lese kronikken og sjekke linkene, måten de argumenterer på, og at de mangler evne til å endre oppfatning når de blir presentert med fakta de ikke kjente fra før. Alt dette taler sitt tydelige språk om en gruppe mennesker som slett ikke har noe i arbeidslivet å gjøre»

Advokat Olav Lægreid kaller uføre for suppehoder.

Uføre er allerede en sårbargruppe, og en advokat som ham bidrar bare til at flere uføre nå blir redde for å bruke advokat

—  Elisabeth Thoresen leder av AAP-aksjonen

Opprører mange

Disse utsagnene skaper sinne blant arbeidsuføre, det bekrefter leder for AAP- aksjonen, Elisabeth Thoresen.

– Dette er noe av det styggeste jeg har vært vitne til. Dette er en advokat som er kjent for mange og som jobber med personer som er uføre, hvordan han kan uttale seg slik om sine egne potensielle klienter er helt uforståelig for meg. Dette viser bare hvilket menneskesyn han har.

Thoresen mener derfor advokat Lægreid bør vurdere å bytte yrke.

– Uføre er allerede en sårbar gruppe, og en advokat som ham bidrar bare til at flere uføre nå blir redde for å bruke advokat.

Elisabeth Thoresen.

– Ikke oppegående nok for arbeidslivet

– AAP-aksjonen innbiller seg at deres tilhengere er alle uføre, eller at de kan settes likhetstegn mellom «syke og uføre» og AAP-aksjonens tilhengere. Det mener jeg er en grov forfalskning av virkeligheten. AAP-aksjonen villeder og forleder et segment av landets uføre til å tro at deres måte å diskutere velferdspolitikk på er representativ. Det finnes mange seriøse aktører på dette feltet blant pasient- og brukerorganisasjoner. AAP-aksjonen er ikke blant disse, sier advokat Olav Lægreid ved advokatfirmaet Advisio.

– Er det riktig å kalle dem for suppehoder?

– Enhver som går inn på AAP-aksjonens Facebook-side og ser hva denne gruppens tilhengere holder på med, vil selv danne seg et inntrykk av hvordan det står til med dem. Dette tilsier at AAP-aksjonen burde være spesielt varsom med måten den formidler informasjon til sin målgruppe på, sier han.

Enhver som går inn på AAP-aksjonen sin Facebook-side og ser hva denne gruppens tilhengere holder på med, vil selv danne seg et inntrykk av hvordan det står til med dem. Dette tilsier at AAP-aksjonen burde være spesielt varsom med måten den formidler informasjon til sin målgruppe på.

—  Olav Lægreid, advokat i Advisio

– Mange av dine klienter er uføre. Vil din troverdighet svekkes ved at du karakteriserer dem som suppehuer og mentalt degenererte?

– Mine klienter gir vel stort sett blaffen i AAP-aksjonen. Denne organisasjonen representer bare et ørlite segment av landets uføre, hevder han.

Ifølge leder Elisabeth Thoresen har AAP-aksjonen 1.549 betalende medlemmer. Facebook-gruppen deres følges av 17.300 personer, som daglig deler sine personlige historier om å være syk og en del av velferdssystemet.

– Skjønner du at de reagerer med sinne når du kaller dem for suppehuer?

– Hvis de var så oppegående kunne de jo ha vært i arbeidslivet, sier han. Og legger til at han mener det å være et suppehode ikke er kritikkverdig, men snarere et faktum at mange blir det ved å være uføre i mange år.

– Dette er fordi uføretrygden er ikke godt nok lagt opp til aktivitet. Vilkårene har blitt så trange at flere må overdrive sine egne plager og sliter seg helt ut for å få trygd.

– Alle er ikke suppehuer, men kommentarfeltet til AAP-aksjonen viser et symptom på at regelverket forsterker søkernes uførhet, sier han.

Ikke ord vi hadde brukt

Bak den omtalte kronikken med advokat Olav Lægreid står advokatene Helge Dolsvåg og Gro Sandvold. Alle tre referer til seg selv som spesialister på velferdsrett.

I et av kommentarfeltene påstår Lægreid at de to øvrige advokatene stiller seg bak de oppsiktsvekkende karakteristikkene han kommer med av uføre på Facebook.

Til Dagsavisen Fremtiden sier Gro Sandvold og Helge Dolsvåg på sin side at de ikke kan stå ved det Olav Lægreid skriver, men at de ikke ønsker å uttale seg ytterligere om synspunktene før de har fått tid til å lese kommentarene inngående.

– Men det er ikke ord jeg hadde brukt selv, avslutter Dolsvåg, som får støtte av Sandvold.

Begge advokatene står ved det de skriver i kronikken, og understreker at deres ønske var å sette søkelys på at all informasjonen AAP-aksjonen kommer med bør være basert på riktig faktagrunnlag.

Advokat Olav Lægreid kaller uføre for suppehuer.

Mer fra Dagsavisen