Politikk

Hvor mye læring har elevene gått glipp av med koronastengte skoler? Nå krever de svar

Stengte skoler, hjemmeundervisning og karantenetid kan ha skapt store kunnskapshull hos barn og unge. Disse hullene må kartlegges og tettes så raskt som mulig, mener Oslo Ap, som frykter økte kunnskapsklasseskiller som følge av koronapandemien.

– Vi mener det er viktig å allerede nå begynne et arbeid med å kartlegge hva slags kunnskapshull norske skolebarn har etter det siste året. Fra mars i fjor til sommerferien i år vil det være unntakstilstand, særlig for Oslo-elevene. Det er naivt å tro at det ikke har fått konsekvenser at barn ikke har fått den undervisninga de skal ha.

Det sier gruppeleder for Oslo Ap, Frode Jacobsen, til Dagsavisen.

Saken fortsetter under videoen

Siden Norge blei stengt ned 12. mars i fjor har barn og unge opplevd lange perioder med stengte skoler, digital undervisning, rødt nivå og karantener. Selv om lærerne har lagt ned en enorm innsats det siste året, kan mange ha gått glipp av viktig undervisning, og kan ha store kunnskapsmangler som kan gi dem trøbbel i årene som kommer. Nå mener Oslo Ap at disse kunnskapshullene må kartlegges og tettes.

– Vi er bekymret og mener at dette haster, særlig for de på ungdomsskolen og videregående, sier fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget for Oslo Ap, Line Oma.

Sommerskole og lærlingtilskudd

I sin redegjørelse til Stortinget onsdag kom statsminister Erna Solberg med flere tiltak til barn og unge som har mistet viktig undervisning det siste året. Særlig økt satsing på sommerskole, mer penger til å få elever på videregående som mangler fag til å fullføre og økt lærlingtilskudd var det statsministeren trakk fram. Det mener Ap-politikerne er for slapt.

– Det er bra med sommerskole. Vi er tilhengere av det. Men det er ikke det som er svaret på dette. Vi må sannsynligvis ha tiltak i mange år framover over hele skoleløpet for å tette de hullene vi er ganske sikre på at har kommet, sier Jacobsen.

– Hvilke tiltak ser du for deg?

– Hvilke tiltak som må komme har ikke vi svaret på, men vi har noen mulige eksempler. Jeg er mest bekymret for de som skal gå ut av videregående nå eller neste år. De kan ikke ta igjen dette med ekstra timer på skolen. Jeg har ikke noe tro på at du skal tvinge folk til å gå på skolen i feriene, men flere skoletimer kan være et tiltak. Kanskje vil en slik kartlegging også vise hvilke fag det er grunn til å være mer bekymra for. Ta svømming for eksempel. Hver sommer ser vi drukningsulykker hvor elever i Oslo ikke kan svømme. Hvis noen har mistet svømmeundervisning er det noe vi raskt må ta igjen, sier Jacobsen.

Oma trekker fram intensivkurs, ekstra ettermiddagsundervisning, ekstra leksehjelp og tettere oppfølging i mindre grupper som andre mulige løsninger.

– En slik kartlegging vil nok vise at behovene er veldig forskjellige, og det kan være ulike tiltak som trengs de ulike stedene. Vi vet at pandemien har rammet de mest levekårsutsatte områdene mest. Dette er elever som ofte har et dårlig utgangspunkt, og jeg er redd regjeringen ikke skjønner alvoret i det, sier Oma, som inntil i 2019 var BU-leder i den hardt koronarammede og levekårsutsatte bydelen Gamle Oslo.

Kommunen eller staten?

Oslo Ap peker på regjeringa, og ber dem sørge for en slik kartlegging og konkrete tiltak til å følge opp hva den avdekker. Men har ikke Oslo kommune et eget ansvar for å følge opp egne innbyggere? I etterkant av den siste skolestengingen kom det fram at Folkehelseinstituttet ikke anbefalte å stenge skolene, til tross for høyt smittetrykk. De mente det ville være tilstrekkelig med rødt nivå på skolene. Bør ikke da kommunen selv ta ansvar for at elever kan ha mistet undervisning?

– Det er viruset som er sjefen nå. Jeg tror det blir feil å trekke den slutningen at når kommunen har gjort noe kommunen mener er nødvendig, så er det kommunen som må rette opp i det. Vi har hatt inngripende tiltak over lang tid, også fra nasjonale myndigheter. Og vi ser lignende tiltak også i mange av våre nabokommuner. Dette er og bør være et nasjonalt ansvar. Selvfølgelig skal kommunen og våre lærere være med på dette, sier Jacobsen.

– Dette har vært et ekstraordinært drøyt år, og da kreves det ekstraordinære tiltak. Regjeringen har varslet at de vil kompensere kommunene for ulemper knyttet til korona, og dette er jo en tydelig ulempe for elevene og lærerne som må kompenseres, sier Oma.





Mer fra Dagsavisen