Debatt

Det er vi som er spesialistene!

Det er ikke advokater som er spesialister på syke menneskers møte med Nav. Det er det vi som er syke og uføre som er. Det er ikke «elendighetsfokus» når vi fortvilet forteller om en stengt dør hos Nav eller helsevesenet. Det er virkeligheten slik veldig mange opplever den.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen

I et debattinnlegg i Dagsavisen Fremtiden fredag 9. april fra advokatene Olav Lægreid, Gro Sandvold og Helge Dolsvåg, hevder de at AAP-aksjonen ikke har «faktabaserte standpunkter», vi sprer «falske påstander og overdrivelser» som er til «skade for hele ordskifte om norsk velferd». I det famøse innlegget presenterer de tre advokatene seg som spesialister på velferdsrett.

Innlegget har allerede ført til sterke reaksjoner i sosiale medier fra flere hundre syke og uføre over hele landet. Svært mange er sinte og opprørte, og føler seg dolket i ryggen av de tre «spesialistene».

Nødrop fra mennesker i krise

Vi opplever ikke bare advokatene som nedlatende – de tar også̊ feil. Det er vi som er de virkelige spesialistene, ikke nødvendigvis på juss og regler, men på våre egne selvopplevde historier.

Det er ikke et «elendighetsfokus», men et nødrop fra mennesker i krise som kommer til kort i Nav-systemet. Mange får heller ikke nødvendig helsehjelp, og blir gående i håpløst lange avklaringsløp.

Dette er det viktig å løfte inn i det offentlige rommet, og den jobben er det vi som gjør.

I AAP-aksjonens hovedgruppe på Facebook søker 17.300 personer sammen i et fellesskap på nett. Der forteller de om sine egne erfaringer, ber om råd fra andre og støtter hverandre i en vanskelig livsfase. Mange er fortvilet og forteller gripende historier om et system som ikke fungerer, i hvert fall ikke for dem. De har et enormt behov for veiledning, støtte og rettshjelp.

Dette beskriver advokatene som at vi «piske opp stemningen» og «spre negativitet og feilinformasjon om Nav». Slik viser de at de ikke tar på alvor, verken utfordringene til sine egne potensielle klienter eller Navs problemer med å utføre sitt samfunnsoppdrag.

Vanskeligere å være syk

Regjeringen og deres støttespillere har gjort det vanskeligere å være syk i dette landet.

Det nye regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) som kom i 2018 er brutalt, særlig for dem som rammes av karens etter tre år på AAP. Da skyves du ut i et 12 måneders tomrom uten inntektssikring fra folketrygden, og henvises til økonomisk sosialhjelp eller ingenting.

Det er slem politikk, og mange er nær ved å gå til grunne.

I en slik situasjon er det synd at de selvoppnevnte «spesialistene på velferdsrett» er mest opptatt av å kritisere dem som rammes av disse dramatiske konsekvensene.

Det er bare trist at advokater går løs på de syke og uføre på denne måten, og man kan spekulere i hva som er motivet. Spesielt konstruktivt er det i hvert fall ikke.

Mer fra: Debatt