Nyheter

Satte hjullås på vogntog ved grensa – fant svensk løsning

Da den tyrkiske trailersjåføren ville kjøre videre med sprukne bremseskiver, hadde Statens vegvesen ikke noe valg.

Et tyrkisk vogntog ble stoppet med sprekker i bremseskivene på begge forhjulene på vei over Svinesund torsdag.

Etaten som kontrollerer tungtransporten for å holde trafikksikkerheten i hevd, stoppet torsdag 46 av 308 tunge kjøretøy over riksgrensene på Svinesund og i Ørje.

Ett av dem var et tyrkisk vogntog. Det veivesenets kontrollører fant var urovekkende. På begge forhjulene var bremseskivene i ferd med å sprekke opp og dele seg.

– Kjøretøyet var trafikkfarlig og det vil vi ikke ha på veien, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

Aksepterte ikke stansordre

Normalt får sjåføren i slike tilfeller kjøreforbud, blir eventuelt avskiltet, og et pålegg om å få kjøretøyet i skikkelig stand før transporten kan fortsette. Skader må repareres før Statens vegvesen anser det som trygt å kjøre videre.

Men sjåføren var ikke interessert i å vente på hjelp og få på nye bremseskiver. Han ville trosse forbudet og kjøre videre – med skadene, opplyser Statens vegvesen i sin rapport.

Veivesenet på sin side var ikke interessert i verken å krangle med sjåføren eller se ham slippe unna med en trafikkfarlig tungtransport.

I stedet for å gi tyrkeren pepper valgte Statens vegvesen å gjøre kort prosess, og monterte hjullås på vogntoget så det ikke var mulig å komme seg noen vei.

– Vi kunne også ha avskiltet vogntoget, men ville forsikre oss om at det ikke havnet på veien i tilstanden det var i, forklarer Grotterød.

Svensk løsning

Det gikk om lag et døgn, der sjåføren ble værende på kontrollplassen med det fastlåste vogntoget. Statens vegvesen valgte etter hvert å bistå ham i å finne løsninger.

Og løsningen viste seg å være svensk. Fredag ettermiddag gikk vogntoget og sjåføren ut av landet, tilbake til Sverige, med bergingsbil.

– Vi fikk i samarbeid ordnet en verkstedavtale på svensk side, og fant til slutt en løsning vi er tilfreds med.

– Så det var lettere for sjåføren å akseptere et verkstedbesøk i Sverige?

– Ja, det har nok noe med kostnad å gjøre. Og han er ikke den første som foretrekker det, forteller Grotterød.

Forbud, påbud og bøter i fleng

Tyrkeren var ikke den eneste som fikk kjøreforbud denne dagen. På de to kontrollpostene fikk 20 av 46 tunge kjøretøy stansordre og det ble ilagt 30 pålegg om utbedringer av feil og mangler.

Statens vegvesen skrev også ti gebyrer for dekk som ikke holdt påkrevd standard for perioden (etter 1. november).

I Ørje fikk to vogntog kjøreforbud grunnet manglende sikring av last, mens to andre vogntog måtte parkere inntil de hadde fått ryddet tilfredsstillende sikt ut av frontruta fra førerplass.