Nyheter

Vogntog med farlig last og kjøreforbud forsvant under vaktskifte på grensa

Sjåføren brydde seg ikke om vedtaket fra Statens vegvesen, og stakk av med 25 tonn torvmatter som usikret last da kontrollørene snudde ryggen til.

Frakten av 25.600 kilo torvmatter, typisk til bruk på hyttetak, fikk en bråstans på vei inn til Norge torsdag.

På riksgrensa på Svinesund fant Statens vegvesens mannskap at den tunge lasten var altfor dårlig sikret, og heller ikke mulig å sikre på en forsvarlig måte med det estiske vogntoget som mattene ble fraktet i.

– Kjøretøyet hadde kapellsider, altså slike presenning-liknende, myke vegger, og var uegnet til frakt av denne lasten, som ikke lot seg sikre på vanlig måte. Mattene var veldig feillastet og det var farlig å la ham kjøre videre, forteller fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

– En økende trend

Grotterøds kolleger ga sjåføren beskjed om konsekvensene av tilstandskontrollen: Bruksforbud for kjøretøyet og pålegg om å sikre lasten, eventuelt laste over på et annet, egnet kjøretøy. Det viste seg at sjåføren ikke tok det veldig seriøst.

– Da har vi fattet vedtak og sjåføren får tilbake dokumentene sine. Han fikk streng beskjed om at han ikke hadde lov å kjøre videre, men det ga han tydeligvis «beng» i, konstaterer Grotterød.

Vogntoget og sjåføren ble stående på kontrollplassen et par timer. Da dagskiftet hos veivesenet tok kvelden, og det var noen færre på jobb en periode, benyttet sjåføren anledningen til å trosse kjøreforbudet. Brått var både sjåfør og vogntog forduftet.

– Han reiste da vi hadde gått hjem for dagen og så vel et lite smutthull der. Men tro ikke at veivesen-ansatte på jobb er noen hindring i å stikke av for dem som vil det, altså. Flere kjører videre uten tillatelse selv om vi er der. At sjåfører ikke respekterer vedtak er dessverre en økende trend. Det gagner ikke trafikksikkerheten, og det er ikke greit, sier Grotterød.

Ikke nok til å anmelde

Statens vegvesen vet ikke hvor torvmattene skulle leveres, men Grotterød beskriver dem som typisk til bruk på hyttetak.

Grotterød forteller at de rutinemessig ringer politiet eller kontrollstasjonen på Taraldrud, langs E6 rett før Oslo, i de tilfellene hvor veivesenets grensemannskap ser at en sjåfør kjører videre etter å ha fått kjøreforbud.

– Da fanges de gjerne opp mens de er på veien. Grunnen til at vi ikke politianmelder denne gangen, er at han har kjørt mens ingen så det.

– Holder det ikke med registreringsnummeret på bilen?

– Nei, for politiet kan ikke da vite beviselig hvem som har kjørt, og da blir det fort henlagt, forklarer Grotterød.

I Statens vegvesens grensekontroller på Svinesund og i Ørje torsdag ble det kontrollert 33 tunge kjøretøy. Av disse fikk 24 pålegg om utbedringer av feil og mangler og 19 fikk kjøreforbud.

Nyeste fra Dagsavisen.no: