Nyheter

Forhåndsstemmer: Flere Østfold-kommuner allerede forbi 2017-totalen

Både i Moss, Råde og Hvaler har rekordmange velgere benyttet sjansen til å avlegge stemmen sin i god tid før valgdagen. Etter en litt treig start, har det også tatt seg kraftig opp i Fredrikstad.

Charlotte Høyum, Asbjørn Borge og Kristiina Björklund tar imot forhåndsstemmer til Stortingsvalget 2021 på Torvbyen kjøpesenter i Fredrikstad.

– Jeg er veldig fornøyd så langt. Vi har en ambisjon om å nå 40 prosent av det totale antallet stemmer gjennom forhåndsvalg i år, men alt over tidligere valg er selvfølgelig også bra, fastslår valgansvarlig Inger-Lise Skartlien i Moss kommune overfor Dagsavisen Demokraten.

Ved det første stortingsvalget i kommunen etter sammenslåingen med Rygge har nesten 9.000 personer puttet sin stemmeseddel i valgurnene per 2. september. Det er nesten 2.000 flere enn det totale antallet forhåndsstemmer i begge kommuner i 2017. Skartlien forteller at de har gjort flere grep som kan forklare noe av suksessen.

– Vi har vært opptatt av at folk skal stemme over lengre periode på grunn av pandemien, og i Moss har vi gått for bare en valgdag, så da er det viktig at ikke alle 37.000 møter opp da. Tidligere har vi hatt to stemmemottak, ved rådhusene i Moss og Rygge, men i år har vi det på Rygge storsenter og Bylab i Moss. Det vi ser er at vi har hatt veldig mange innom på storsenteret – blant annet nesten 1.000 velgere fra andre kommuner – og mye skyldes nok at det er lettere tilgjengelig og enklere å stikke innom når man har andre ærend der, forklarer hun.

Drømmer om over 80 prosent

Som følge av koronapandemien har det vært et ønske fra myndighetene at flest mulig benytter stemmeretten sin før selve valgdagen(e). I tillegg er kommunene pålagt å legge til rette for at personer som er i karantene eller isolasjon også får anledning til å delta i valget, enten hjemmefra eller i egne valglokaler.

Inger-Lise Skartlien, tidligere ordfører i Rygge, nå avdelingsleder ved kommunetorget og valgansvarlig i Moss kommune.

Nå håper den tidligere Rygge-ordføreren at mossingene skal fortsette å strømme til urnene i dagene fram mot selve valgdagen 13. september.

– Jeg hadde håpet på 30 prosent i løpet av helga, og det er kanskje litt hårete med tanke på at vi nå ligger på litt over 24, men vi har fortsatt et håp om å nå 40 prosent til slutt. Det er nå forhåndsstemmingen virkelig begynner, flere folk tar stilling til hva de skal stemme når valget nærmer seg, så vi håper den siste uka skal bli veldig bra.

Ikke minst har hun en drøm om at den totale valgoppslutningen i kommunen også skal få seg et oppsving som følge av at mange bestemmer seg tidlig.

– Stortingsvalg har tradisjonelt en høyere oppslutning enn kommunevalg, og en samlet oppslutning på mellom 80 og 85 prosent i Moss, hadde vært veldig gøy.

Bobil-suksess

Også i Råde og Hvaler har man allerede passert forhåndsvalg-resultatet fra 2017 med solid margin, og begge kommuner forventer at rekordene vil vokse betydelig i løpet av den siste uka med forhåndsstemming.

– Jeg hadde håpet å nå 1.000 forhåndsstemmer, og det har vi allerede passert. Nå har vi en uke igjen, så jeg krysser fingrene for at vi får inn 1.200-1.300 før selve valgdagene. Basert på oppslutningen ved tidligere valg vil det grovt regnet utgjøre en tredel av alle stemmene, forteller valgansvarlig Nina Johansen i Råde kommune.

Hun tror det er flere årsaker til at de styrer mot en markant bestenotering.

Det er fullt trøkk og vi har fortsatt den tradisjonelt sett beste uka igjen

—  Torunn Engum, valgansvarlig Hvaler kommune

– Vi så en økning også for to år siden, mye på grunn av valgbobilen vår, som vi kaller den på folkemunne. Den gang førte det også til at flere stemte totalt sett, og jeg tror bobilen har en todelt effekt. Den er både en synlig påminnelse og skaper positiv prat, som gjør at man enten avlegger stemmen sin der eller på rådhuset.

Ved siden av det mobile valglokalet, som er på hjul hver onsdag fram til valget, har Råde kommune langåpent for forhåndsstemming på rådhuset flere dager. Ifølge Johansen har godt over halvparten av stemmene til nå blitt avlagt der. I tillegg er det mulig å forhåndsstemme enten ved Tomb videregående skole og ved helseinstitusjoner i kommunen. I Råde har man i år også valgt å gjennomføre todagersvalg, i hovedsak på grunn av koronaen og for å spre velgerne.

Mange fremmedstemmer

I Hvaler kommunes rådhus sitter valgansvarlig Torunn Engum selv og tar imot forhåndsstemmer.

– Vi passerte 23 prosent i går, og den forrige rekorden var på 22,9, så det er fullt trøkk og vi har fortsatt den tradisjonelt sett beste uka igjen. Nå snakker vi om at vi vil se 30-tallet, selv om det er vanskelig å si sikkert, sier hun til Dagsavisen Demokraten.

– De 23 prosentene er bare fra vårt valgmanntall, men vi har samtidig videresendt veldig mange stemmer til Oslo og andre kommuner rundt om i landet, enda flere enn vi pleier, så det virker som det er økende oppslutning rundt forhåndsstemmingen ellers også, legger Engum til.

Bare torsdag kom det inn nesten 1.500 stemmer på en dag

—  Dick Ekeroth, valgansvarlig Fredrikstad kommune

Også øykommunen har de siste årene satset på å være til stede flere steder for å gjøre valget mest mulig tilgjengelig for innbyggerne.

– Ved forrige kommunevalg begynte vi med et eget forhåndsstemmelokale i Ødegårdskilen på Vesterøy, valgbua vår. 25 prosent av forhåndsstemmene ble avlagt der sist, og den fanger opp veldig mange av beboerne på vestre Hvaler, men også mange av pendlerne siden den er åpen til klokka 18, forteller hun før hun må legge på for å ta seg av nok en forhåndsvelger.

Valgansvarlig i Fredrikstad kommune, Dick Ekeroth.

Kjøpesenter-rush

Valgansvarlig Dick Ekeroth i Østfolds mest folkerike kommune, Fredrikstad, gikk høyt ut før forhåndsstemmingen åpnet med tro på at minst en tredjedel av deres stemmer skulle komme inn før valgdagene. Og etter en noe seig åpning ser det nå ut til at innbyggerne i Plankebyen har våknet rundt månedsskiftet.

– Det er ikke uvanlig at det kommer flere og flere, jo nærmere man er valget. Vi ser at det har vært en veldig pågang på sentrene, Østfoldhallen og Torvbyen, og bare torsdag kom det inn nesten 1.500 stemmer på en dag, så jeg har tro på at det blir veldig mange til slutt, sier Ekeroth.

– Jeg vet at den gangen vi var forsøkskommune på hjemmestemming, hadde vi cirka 15.000 som stemte på forhånd. Det er jeg sikker på at vi kommer til å gå over i år, kanskje også nærme oss 20.000. Og det er et veldig høyt tall, fortsetter han.

Stikk til politikerne

De siste ukene har kommunen tilbudt forhåndsstemming ved Coop Extra på Gressvik og Rema 1000 på Kråkerøy, noe som også har bidratt til et oppsving. Torsdag passerte Fredrikstad 10.000 forhåndsstemmer til høstens stortingsvalg.

– Jeg tror folk setter pris på at vi er tilgjengelige rundt om i kommunen. Neste uke er vi også på Østsiden bibliotek og i Kongstenhallen i tillegg til kjøpesentrene, og alle våre folk som jobber med valget har fått veldig gode tilbakemeldinger på det, sier Ekeroth.

– Hvis vi nå ser at tusen stykker stemmer i snitt hver dag, kommer vi til å nesten doble antallet. Nå har vi åpent i byhallen også på søndag, og vi prøver å få ut budskapet om å bruke stemmeretten, og gjerne så tidlig som mulig, gjennom alle våre kanaler. Og så er vi veldig glad for den drahjelpen vi kan få fra mediene, utdyper han.

I likhet med nabokommunene ønsker også Fredrikstad at den jevne strømmen av velgere som er tidlig ute, skal slå positivt ut på den samlede valgoppslutningen.

– Ved tidligere stortingsvalg har vi ligget på rundt 75 prosent, og det blir spennende å se om vi klarer å øke den. Vårt mål er uansett å legge til rette for at alle som vil skal få til å stemme, at ingen sitter igjen etter valgdagen og tenker at de ikke har fått anledning. Så får det være opp til politikerne og partiene å gjøre jobben med å faktisk få folk til å stemme på dem, avslutter Ekeroth med et smil.

---

Avlagte forhåndsstemmer i Østfold-kommunene

Antall som har benyttet stemmeretten ved stortingsvalget 2021 per torsdag 2. september (totalantall i 2017):

 • Halden: 3.310 (3.383)
 • Moss: 8.963 (7.098, inkludert Rygge)
 • Sarpsborg: 5.505 (6.823)
 • Fredrikstad: 10.093 (11.484)
 • Hvaler: 843 (797)
 • Aremark: 124 (165)
 • Marker: 447 (613)
 • Indre Østfold: 6.319 (7.207 fordelt på de fem tidligere kommunene)
 • Skiptvet: 445 (474)
 • Rakkestad: 487 (755)
 • Råde: 1.027 (837)
 • Våler: 429 (490)

Kilde: Valgdirektoratet og SSB

---


Hermund L. Kjernli

Hermund L. Kjernli

Journalist