Nyheter

Pakker hjemmetester på dugnad for å dekke skolenes behov

Med utstrakt bruk av hjemmetesting av skoleelever og økt koronasmitte, har behovet for testpakker i Fredrikstad eksplodert og koronasenteret har fridd til dugnadsånden. – Det er gøy å bidra. Jeg jobber fort, smiler Maria Paula Lund (20) ved Åsebråten avlastnings- og aktivitetshus.

Maria Paula Lund (20) er bruker ved Åsebråten avlastnings- og aktivitetssenter, og finner stor glede og mening i dugnadsjobben de har tatt på seg: Pakking av testpakker for hjemmetesting av skoleelever.