Demokraten

Lan Marie Berg: – Bilfrie sentrum har vært vårt mål i mange år

Miljøpartiet De Grønnes Oslo-profil Lan Marie Berg ønsker å bidra til elektrifisering av industrien på Øra. Men kravet om bilfrie bysentrum må lokalpolitikerne finne løsninger på, mener hun.

Under Fredrikstad-besøket tirsdag var MDGs Lan Marie Berg innom Øra industriområde og Håpets katedral på Isegran før valgkampaktivitet i sentrum.

– Det har vært et lærerikt og spennende besøk. Enkelte Øra-bedrifter må bruke naturgass fordi de ikke får tilgang til nok ren fornybar kraft. Gamle trafostasjoner og strømkabler som hindrer mer strømforsyning er problemer vi må løse i fellesskap for å raskt kutte utslippene.

MDGs førstekandidat i Østfold, Benedicte Lund, forteller at industrien er klar til å bli uavhengig av fossile energikilder.

MDGs Lan Marie Berg og Benedicte Lund er partiets førstekandidater i Oslo og Østfold. – I byene finnes mye av løsningen på klimakrisa. Vi er trygge på at det er bra med bilfrie sentrum, er kandidatene enige om.

– Vi kan ikke vente på byråkrati og juss. Etter hvert må vi selvfølgelig ta i bruk alternative energikilder, men i første omgang har vi strøm nok. Utfordringen ligger i strømnettet, dette må rustes opp. Vi må sørge for at industriområdene får nok strøm. I dag er leveransen overlatt til nettselskapenes egne bedriftsøkonomiske vurderinger. Her må staten ta et ansvar og sikre god nok strømforsyning til bedriftene.

Ønsker bilfrie bysentrum

MDG jobber for bilfrie bysentra. Hvordan dette skal løses i Fredrikstad må lokalpolitikerne ta ansvar for, mener Lan Marie Berg.

– I byene finnes mye av løsningen på klimakrisa. Bilfrie sentrum har vært vårt mål i mange år, men dette må lokalpolitikerne finne de beste løsningene for sine byer. Vi er trygge på at det er bra med bilfrie sentrum, sier partiets førstekandidat i Oslo til Dagsavisen Demokraten.

– Vi bør skape byliv for folk og ikke passiv oppbevaring av biler. I praksis tenker jeg at det ikke må være langt å gå til der man setter bilen. Vi har ikke som mål at det skal være «umulig» å komme til byen. Samtidig må tilgjengelighet for bevegelseshemmede og varetransport ivaretas, kan hende på faste tidspunkter eller bestemte p-plasser, legger Benedicte Lund (MDG) til.

Grønt skatteskifte

I forbindelse med oppstart av bomringen rundt Fredrikstad var det i en periode gratis buss. En umiddelbar suksess, men som koster millioner av kroner. Hvem skal betale slike tiltak, Lan Marie Berg?

– Vi vil gjøre det billigere å reise kollektivt. Regjeringen har i to omganger økt momsen på kollektivtransport. I dag er samfunnet lagt opp til at det er enkelt å forurense, og ganske dyrt å leve miljøvennlig – det må vi snu. Svaret er et omfordelende budsjett og bruke midlene annerledes. Vi flytter mye penger i vårt grønne skatteskifte. I tillegg bør det hentes inn mer skatt fra dem som tjener mest og mindre skatt til lavtlønnede.

Østfoldkandidat Benedicte Lund er enig i at det må tenkes annerledes i bruk av midlene.

– Bare i Moss brukes det nå 18 milliarder til utbygging av jernbane, vi hadde fått til et mye bedre kollektivtilbud hvis pengene hadde blitt brukt på en annen måte, sier hun og legger til:

– Det er også verdt å merke seg at vi ikke tar utjevningsdebatten over bensinpumpa.

Kunst som formidling

Neste år håper kunstnerisk leder Solveig Egeland katedralen blir liggende ved Pollen under Arendalsuka. Arbeidet som har blitt gjort med Håpets katedral imponerte Lan Marie Berg.

Håpets katedral imponerte Lan Marie Berg (MDG). Sjarmerte gjorde tydeligvis prosjektleder Anne Skauens åtte måneder gamle valp.

– Jeg har tro på bruk av kunst som formidling av viktige budskap, noe som jo er tanken bak prosjektet Håpets katedral. Høytidsfølelsen når du trer inn i katedralen tror jeg bidrar til at vi tenker dypere rundt de store problemene med klima- og naturkrisa. Hvor plast i havet er en del av dette, avslutter Lan Marie Berg.

– Det skal være lett for alle å leve miljøvennlig, uansett hvilke forutsetninger man har.

Mangler 1.500 stemmer

Ved siste meningsmåling utført av Respons for VG fikk MDG Østfold 5,9 prosent og SV 6,8 prosent. Forskjellen på SV og MDG i denne målingen er på rundt 1.500 stemmer. MDG i Østfold, med drahjelp fra Lan Marie Berg, jakter på disse stemmene for å få det siste av åtte distriktsmandater i Østfold, skriver partiet.

– Jeg har tro på bruk av kunst som formidling av viktige budskap, noe som jo er tanken bak prosjektet Håpets katedral, sa Lan Marie Berg (MDG) under tirsdagens besøk på Isegran. Her sammen med prosjektleder Anne Skauen, MDGs førstekandidat i Østfold, Benedicte Lund og rådgiver Morten Nordskag (MDG).


Mer fra Dagsavisen