Nyheter

Vi står i fare for å miste ramsløken

– Det er nesten bare tomme stilker igjen. Alle inngrep bør anses som inngripende på bestanden, sier Gry Liljefors fra Statens naturoppsyn.

Denne saken ble første gang publisert i mai 2020, og er igjen aktuell i forbindelse med ramsløksesongen.

Folk plukker for mye ramsløk. Steder der den vokser, selv i naturreservat, står det bare stilker igjen.

Nå roper Statens naturoppsyn varsko.

– At folk benytter naturen som spiskammer er i all hovedsak gledelig, og de senere år har særlig bruken av ramsløk blitt stadig mer populært. Men sanking av denne planten har i enkelte verneområder blitt et problem, skriver Fylkesmannen i Viken i en pressemelding.

Vokser på Hvaler

Ramsløk finnes i lavlandet langs kysten fra Østfold til Trøndelag, og i følge direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, vokser det en del ramsløk flere steder på Hvaler.

– Ja – det vokser en del ramsløk ute på Hvaler ulike steder. Jeg er ikke kjent med om det plukkes i verneområder her ute, sier hun til Demokraten.

– I enkelte verneområder har sankingen av denne planten dessverre blitt et problem, sier seksjonssjef Karsten Butenschøn. Han tror det er mange som ikke tenker over at det er forskjell på å plukke planter og bær.

– Vi ser også at det er vanskelig å nå ut med informasjon om dette, fortsetter han.

Vokser ofte i naturreservater

Ramsløk vokser i skyggefulle bar- eller løvskoger, og finnes i lavlandet langs kysten fra Østfold til Trøndelag. Mange av forekomstene for ramsløk befinner seg innenfor naturreservater.

Hensikten med reservatene er å ivareta viktige naturområder, ofte med særskilte vegetasjonstyper, og plantelivet er derfor fredet. Dette innebærer at plukking av ramsløk ikke er lov.

Flere steder på Østlandet er bestanden nå hardt truet, selv om den befinner seg i et verneområde, skriver fylkesmannen.

– Det er nesten bare tomme stilker igjen. Alle inngrep bør anses som inngripende på bestanden, sier Gry Liljefors fra Statens naturoppsyn.

Bruk vernekart-app

De fleste som sanker ramsløk i verneområder er nok ikke klar over at dette er forbudt, enten fordi de ikke vet at de befinner seg i et verneområde, eller at de ikke kjenner til gjeldene vernebestemmelser.

For å finne ut om du befinner deg i et verneområde kan du gå inn på naturbase.no, eller laste ned mobilappen Miljøstatus kart. Her finnes kart som viser hvor verneområdegrensene går, detaljert informasjon om verneområdene, samt gjeldene vernebestemmelser.

Også i karttjenesten Artskart kan du finne grensene til verneområdene. Du finner lenker til disse tjeneste til høyre på denne siden.

– Du kan plante ramsløk i din egen hage. På enkelte hagesentre kan du kjøpe ramsløk for utplantning i din egen hage. Husk at ramsløken trives best på skyggefull og fuktig jord, skriver fylkesmannen.