Fredrikstad

Skilt ved Engelsviken sjøhus provoserer lokalmiljøet

– Det første man møter på vei inn mot brygga, er et skilt med fem-seks ting som ikke er lov, og at det er kun gjennomgang. Det er direkte frastøtende, sier Kim Nordbæk om skiltene som er satt opp ved Engelsviken sjøhus.


Saken er oppdatert med sameiets tilbakemelding

På vei inn mot bryggepromenaden ved Engelsviken Sjøhus er det satt opp skilt som opplyser om at det kun er anledning til å gå gjennom området. Det er ikke tillatt å verken sette seg ned på brygga, bade, fiske eller ankre opp. Skiltet er oppført av sameiet Engelsviken Sjøhus.

Kim Nordbæk, som bor i Drøbak men er oppvokst i Engelsviken, ble provosert da han kom over skiltene da han besøkte sin mor i påsken.

– Jeg har gledet meg over hvor fint Engelsviken Sjøhus har blitt, det er i mine øyne en skikkelig ansiktsløftning for bukta. Så vi gikk tur bort for å se, og så ble vi møtt av en port med et skilt med at det ikke er lov til å bade, sette seg ned eller noe annet enn å gå gjennom. Det er direkte frastøtende, og sånn sett har det jo ønsket effekt hvis sameiet ikke ønsker folk inn på brygga i det hele tatt, sier Nordbæk.

Han opplevde det som såpass provoserende at han la inn et innlegg på lokalsamfunnets Facebook-side. Innlegget har skapt enormt engasjement.

– Nå bor jo jeg i Drøbak, så det er kanskje ikke min sak, men når jeg føler det sånn, tipper jeg at de som bor her også kjenner på det samme.

Strider med planene

Flere som uttaler seg i kommentarfeltet på Facebook-innlegget mener skiltingen strider med rammetillatelsen som ble gitt til prosjektet. Der heter det at «Det er lagt stor vekt på bryggeanlegg. Dette blir tilgjengelig for allmennheten i sin helhet.» og i kommunens reguleringsplan for området heter det i §5.2 at «Gangvei/ gangareal / gågate (GA) skal opparbeides som offentlig tilgjengelig bryggepromenade».

– Jeg reagerte med Engelsviking-hjertet, for det er her jeg har vokst opp og jeg er her ofte, selv om jeg ikke bor her lenger. Det har hele tiden vært kommunisert og lagt vekt på at dette skulle være for alle. Når vi hører om at folk har fått tilsnakk for å gå forbi, er ikke det greit, synes Nordbæk.

– For å være ærlig, fikk jeg skikkelig klump i magen da jeg kom dit og så det skiltet. Jeg synes ikke de har holdt løftet sitt til lokalbefolkningen når det blir satt opp sånne skilt. Jeg synes det er dårlig gjort på alles vegne.

Artikkelen fortsetter under bildet

Reguleringsplan Engelsviken

Skal ha fri ferdsel

Dagsavisen Demokraten har fått innsyn i en e-postutveksling mellom Engelsviken lokalsamfunnsutvalg, juridisk rådgiver Simon Ekroll Olsen og overingeniør Johnnie Brok, begge fra i Miljø- og byutviklingsetaten. Lokalsamfunnsutvalget har stilt spørsmål ved allemannsretten på bryggepromenaden, og Brok svarer:

«§ 2.1 Eierform (jfr. pbl § 12-7 nr. 2) Allmennheten skal ha fri rett til umotorisert ferdsel på områdene KV, GA og G. Videre skal allmennheten ha rett til fri ferdsel på sjø innenfor område F samt den delen av SA1 som ikke benyttes til fortøyning av båter (dvs at manøvreringsarealet i SA1 kan nyttes som en del av samlet manøvreringsareal i havna).»

I klartekst betyr dette at allmennheten skal få bevege seg fritt i disse områdene, og ikke kun ha gjennomgang.

Sjøhusene ble bygget i strandsonen etter at utbygger Lars Sigvart Gran Andersen flyttet hjørnestensbedriften Engelsviken Canning AS ut av landet, og fikk næringstomta omregulert til boligtomt. Etter en 13 år lang kamp mellom utbyggerne, kommunen og fylkeskommunen, endte det med et meglingsmøte. I meglingsprotokollen fra 2015 heter det at plandokumentene må omarbeides for å sikre tilgjengeligheten for allmennheten langs vannkanten til friområdene i sør. Og i 2012 uttalte utbygger Gran Andersen til Hytteavisen at «Mot sjøen vil det bli anlagt en bryggepromenade for alle. Alle som er i Engelsviken skal kunne bruke området, det skal ikke stenges for noen.»

Utbygger Lars Sigvart Gran Andersen har sittet som vara i styret til sameiet, men sier han nå skal nå ut av styret og ønsker derfor ikke å uttale seg på vegne av styret.

Leder i sameiet Engelsviken Sjøhus, Alf-Petter Halvorsen, sier til Dagsavisen Demokraten at styremedlemmer i sameiet ikke gir intervjuer til avisen, men at sameiet vil svare på konkrete spørsmål etter drøfting dersom det sendes inn formell klage.

Dagsavisen Demokraten har forsøkt å få kontakt med Fredrikstad kommune for ytterligere kommentarer via e-post, telefon og sms.

Prosjektet ble markedsført overfor kommunen og fylket med illustrasjoner av yrende folkeliv på bryggepromenaden og næringsliv i første etasje. Nå er det satt opp skilt som blant annet forbyr folk å sitte på bryggekanten.

Fakta Engelsviken Sjøhus

  • Engelsviken Sjøhus er et boligkompleks bygget på tomten til de gamle produksjonslokalene til Engelsviken Canning.
  • Boligprosjektet består av totalt 4 bygg med 37 leiligheter i ulike fra 68 til 161 kvm.
  • Engelsviken Canning AS, produserer skalldyr og ansjos i lake, ble grunnlagt av Lars Andersen Engelsviken, født 1841. Siden har bedriften gått i arv i familien.
  • I 2003 flyttet produksjonen til en ny fabrikk i Skagen i Danmark i 2003.
  • Etter en 13 år lang prosess fikk utbyggerne klarsignal for bygging i strandsonen i 2015, og i 2020 sto leilighetene klare.

Nyeste fra Dagsavisen.no: