Fredrikstad

Denne vanlige bål-tabben gir permanente skader på naturen

Svarte flekker og ødelagte svaberg blir stadig mer vanlig, etter at folk gjør opp ild der.


Det står klart og tydelig i Friluftsloven: Dersom du skal tenne bål, skal du bruke etablerte bålplasser der det finnes, og du skal unngå bålplass på bart fjell da berget kan sprekke. Likevel bryter stadig flere denne regelen.

Bålbrenning på eller ved svaberg gir varige skader på naturen, og er forbudt. Her fra Hakan i Engelsviken.

Naturentusiast og turbok-forfatter Gunn Hedberg fra Hvaler mener det er mangel på opplysning som er årsaken, til tross for at det er skiltet om forbudet mot å tenne bål på svaberg ved alle parkeringsplasser på Hvaler.

– Jeg er jo oppvokst med en barnelærdom om at det ikke er lov. Men det virker som om ikke alle er klar over forbudet, selv om det er skiltet, sier hun.

– Nå er det jo Kuvauven på Vesterøy som er mitt spesialområde, og der ser vi svarte flekker etter bål “over alt”. Jeg forstår at man tenker at man tenner bål på gresset eller i sanden ved fjellet, men det blir svart og sprekker opp av varmen.


Permanente skader på naturen

Forbudet mot å brenne bål på svaberg og bart fjell gjelder i hele landet, året rundt. Årsaken er nettopp det Hedberg påpeker, om at det gir skader på fjellet.

– Det er permanente skader, der det øverste laget av granitten eller fjellet, løsner. Det ødelegger fjellet permanent, sier hun.

Hun sier at hun skjønner hvorfor mange gjør opp ild inntil fjell eller på svaberg.

– Der er det jo ikke vegetasjon, så man tenker at det er trygt. Og det er i le for vinden. Jeg tror ikke folk bryter denne regelen av vond vilje, jeg tror det rett og slett er fordi de mangler kunnskap.

Gunn Hedberg

– Hva kan gjøres med brudd på friluftsloven, er det noe sted man kan melde i fra om brudd?

– Jeg tror ikke det er noe poeng i å ringe politiet akkurat, men hvis man ser noen som brenner bål på fjell eller svaberg, så kan man si ifra om at det ikke er lov, mener Hedberg.

Hun understreker at det er hyggelig at så mange bruker naturen, og at folk generelt er blitt flinkere til å rydde etter seg når de er på tur.

– Selv om det er flere som er ute og telter, er det sjelden det ligger igjen noe søppel lenger, etter at det har vært skrevet så mye om blant annet plastforsøpling i media. Jeg tror at folk ikke vil tenne bål på fjell, når de vet at det ikke er lov. Så det er bra media setter fokus på det.

Kan jeg grille i egen hage?

På nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står det imidlertid at «overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet» straffes med bot eller fengsel.

Hvis man skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten.

– Dette innebærer at du må være forsiktig, ansvarsfull og bålet må være fullstendig slokket før du forlater stedet, skriver DSB på sine nettsider.

Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.

Fakta: Tips til trygg bålbrenning

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Kilde: Sikkerhverdag.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: