«Frp, fengsel og regjering»

Det et stort tankekors at Frp blir belønnet med økt oppslutning på meningsmålingene – men det var jo dette de forsto i Frp – å løpe fra ansvaret vil gi bedre meningsmålinger, skriver Stein Erik Lauvås.

Stein Erik Lauvås
leder Østfold Arbeiderparti og stortingsrepresentant


Man skal vel ikke la seg overraske, men jeg gjør det allikevel, jeg lar meg overraske. Frp har i over seks samfulle år brukt alle anledninger til å hylle alle seire de har fått med regjeringsmakt, de har fremhevet privatisering av jernbanen, svekkelser i arbeidsmiljøloven, tvangssammenslåinger av fylkene og (tvangs-) sammenslåinger av kommuner som noe av det de har vært med på i regjeringstiden sin. Så har de snakket om at det bygges veier som aldri før, men har ikke snakket så mye om at de også har sørget for rekordinnkreving av bompenger og økte elavgifter, samt gitt store skattekutt til de med mest fra før, for å nevne noe.

Meninger: «Frp svikter Østfold»

Så i over seks år har vi altså i Stortinget og i media fått servert skrytelister over hva Frp har fått til i en regjering de har hyllet som en av de beste Norge har hatt. Men så endrer ting seg brått, plutselig, ja så si over natten ble den regjeringen Frp selv var en tung del av til en kjedelig, grå masse som kun drev med kompromisser og ikke hadde verken futt eller kraft i seg, ifølge Frp selv.

Frp sin nestleder har til og med sagt at det å sitte i regjering har vært som å sitte i fengsel. Det må ha vært mye som har gått galt, og muligens over lang tid, når et politisk parti som får privilegiet og tilliten fra velgerne til å styre landet ser på det som et fengsel.

Og så melder Frp seg ut av regjeringen, de melder seg ut av ansvaret de har bedt om å få, og fikk. Nå meldes det fra Frp at det blir andre boller, nå gjelder ikke noe (eller i hvert fall svært lite) av det de har stått for og stemt for i over seks år, nå varsles det full rulle, nå skal Solbergregjeringen tas, og nye statsråder (som regjeringen måtte ha etter at Frp kastet ansvaret sitt over bord) blir kalt en provokasjon mot Frp, selv om disse statsrådene representerer de samme partiene som Frp selv har samarbeidet med i over seks år, i storting og regjering.

Man skulle som sagt ikke la seg overraske, men jeg blir det like fullt. I tillegg er det et stort tankekors at en slik oppførsel blir belønnet med økt oppslutning på meningsmålingene, men det var jo dette de forsto i Frp, å løpe fra ansvaret vil gi bedre meningsmålinger. Slik oppfører et ekte populistparti seg. Det overrasker meg ikke.

Meninger: «Noe av det mest irriterende med våre politikere er ansvarsfraskrivelsen»