Debatt

Fredrikstads økonomi er moden for Luksusfellen

Kanskje Ap vil innse alvoret hvis Hallgeir Kvadsheim forklarer ståa?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Rettelse: I første publisering av dette debattinnlegget stod det at i Fredrikstad behandles 86 prosent av barnevernssaker innen tre måneder, og at dette er lavere enn i de fleste andre kommuner i landet. Setningen er fjernet i samråd med innleggsforfatter, som presiserer at det er behandlingstiden som er kort, og ikke antall behandlede saker som er lavt.

Av respekt for innbyggere og de som leser dette, ønsker jeg å publisere de korrekte tallene for Fredrikstad kommune og kommentarene knyttet til disse tallene sidene Ap villeder innbyggere i deres leserinnlegg fra 21.08.23, der Siri Martinsen og Victor Kristiansen «friskmelder økonomien».

Økonomi Fredrikstad kom på 281. plass i denne sektoren i endelig kommunebarometer for 2023. Korrigert netto driftsresultat var på −0,93 prosent i Fredrikstad i fjor. De beste kommunene i landet leverer et korrigert driftsresultat på 25,7 prosent.

Så det var negativt driftsresultat i Fredrikstad, og vel så det, og det er ikke så rosenrødt som Ap forsøkte å fremstille det som. Fredrikstad har mindre penger enn de fleste andre kommuner i landet på disposisjonsfond, fondet var i fjor på 8,1 prosent av bruttoinntektene til kommunen.

Sanda Hagen, 10. kandidat for Fredrikstad Frp til kommunevalget 2023.

Investeringsnivået i Fredrikstad var i fjor 11,54 prosent av brutto driftsinntekter for de fire siste år, og dette er under tendensen for landet.

I Fredrikstad var 37,8 prosent av plassene på sykehjem skjermede og tilpasset demente i fjor. Dette er lavere enn i de fleste andre kommuner i landet.

Fredrikstad er på plass 235 i pleie og omsorg, plass 286 i helse, plass 281 i sosialtjeneste, på plass 277 i saksbehandlingstid og plass 281 i økonomi. Altså blant de dårligste kommunene innen disse sektorene, der plass 1 er best og 356 dårligst.

Ap overser skoler som skriker etter vedlikehold og behov av sykehjemstjenester for innbyggere i Fredrikstad. Men Ap lover at de skal bygge både Arena Fredrikstad (til én milliard kroner), bygge ny skole og nytt medisinsk senter, og ansette flere folk fremover hvis de vinner valget.

Med hvilke midler? Hvorfor stoppe der; noe annet urealistisk dere vil love til folket, siden dere er allerede i gang? Ap sin liste over valgløfter ligner mer på en urealistisk ønskeliste til jul, enn på noe som noen burde ta seriøst for å realisere – noen gang.

Å fremstå som arrogant og useriøs overfor innbyggere, og undervurdere innbyggerne sin logiske og kritiske tenkning, vil straffe seg ved årets valg. Stem Frp dersom du som innbygger ønsker åpenhet og medbestemmelse og ingen tomme løfter.

Mer fra: Debatt