Debatt

Fri strømmen fra børsen

Østfold Energi kan selge strøm utenom børs til 35 øre.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Etter at Norge knyttet seg enda tettere til det europeiske kraftmarkedet nesten samtidig som krigsutbruddet, har økte strømpriser ridd oss som en mare. Regjeringen har sett det nødvendig å gi oss kompensasjon for økte strømregninger i husholdningene, små lokale bedrifter som har holdt det gående i årtier har måtte stenge dørene og temaet har vært debattert heftig i riksmedia.

En folkerørsle har våknet, og ser galskapen i at det europeiske markedet skal diktere prisen på strømmen vi produserer her oppe på berget. La det ikke være noen tvil; i Norge er tilgang på strøm infrastruktur. Kritisk infrastruktur på linje med tilgang til vann. Men allikevel er strømmen gitt ut til markedskreftenes ville dans, til strømleverandørenes glede og strømkundenes sorg.

Nå kan vi endre dette. Endringene i skatteloven som kom i år, gjør det nemlig mulig å ta tilbake kontrollen over krafta. Dermed kan årets kommunevalg bli et vendepunkt i historien om krafta i Norge. Det er ingen regler som pålegger kraftselskapene å selge strømmen på kraftbørsen, framfor direkte til sluttbruker. Slik har det vært lenge, men utfordringen har ligget i skattereglene. Fra 1 januar 2023 skattlegges imidlertid kraftselskapene av reell kontraktspris og ikke av prisen på kraftbørsen. Da kraftselskapene måtte betale grunnrenteskatt av børsprisen kunne de ikke selge til lavere pris, men kommuner og fylkeskommuner som eier eget kraftselskap har nå mulighet til aktivt å styre selskapene, med forankring i kommunenes/fylkes eierskapsmeldinger.

Det er vi, eierne, som kan pålegge kraftselskapene å selge strømmen direkte med fastprisavtaler til folk og husholdninger. Fylkeskommunen, sammen med kommunene Sarpsborg, Indre Østfold, Moss, Halden, Fredrikstad og Rakkestad har til sammen over 92 prosent av eierskapet i Østfold Energi. Nå sier Rødt: la oss benytte oss av den eiermakta vi har – la oss ta krafta av børs.

Det er det kommunestyret og fylkestinget som vedtar. Kun ved at vi bruker vår eiermakt kan vi sikre oss priser som speiler den reelle kostprisen på strømmen. For 2023 regner regjeringa selvkost for strøm på 11,77 øre pr. kWH (konsesjonskraftprisen). Gjennom 100 år har vi bygd opp et kraftsystem som er folkets felles eie. Nå sier vi i Rødt at vi vil være en garantist for at lokalt eid strømproduksjon skal tas av strømbørsen og selges direkte til sluttbruker til en makspris på 35 øre pr. kWH.

Mer fra: Debatt