Debatt

Takk til Høyre, som setter skapet på plass

Høyre vil kaste helseansatte under bussen. Profitt for kommersielle selskaper er viktigst.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

På annen måte kan ikke de siste dagers hendelser fra flere Høyre-hold forstås. Utbytte til velferdsprofitører er viktigere enn gode vilkår for ansatte – ansatte som fortjener hver eneste krone.

Høyre har påstått at lønn og pensjon er høyere i privat velferdssektor. I velferdstjenesteutvalgets rapport nylig er dette grundig tilbakevist. Tvert imot: Kommersielle «produsenter» (som det kalles) har i gjennomsnitt 9 prosent lavere lønnsnivå enn hos offentlige «produsenter».

Dette har vi i Fagforbundet visst lenge. Gang på gang har vi erfart at ansatte i private virksomheter som kommer tilbake i offentlig regi øker lønnen betraktelig.

Oslo Høyres ordførerkandidat hevder at ufaglærte i tjenestene «som ikke kan noen ting» er en fare for tjenestene. Men ofte kan det være de uten formell kompetanse, men med lang fartstid og mye realkompetanse, som er de mest kompetente.

Lloyd Forbes, nestleder i Fagforbundet Viken.

Vi er helt avhengig av denne gruppa med høy realkompetanse. De yter noe av den beste omsorgen og er «limet» i tjenestene ved at de kjenner arbeidsplassen. Nye medarbeidere henvender seg ofte til de som har erfaring for å lære og omsette teori til god praksis.

Høyre formidler et menneskesyn som rangerer mennesker, ikke ut i fra et likhetsprinsipp og ut i fra hva de faktisk har av kompetanse, men ut fra formell status. For oss i Fagforbundet er alle på laget like viktig. Selv etter en pandemi har ikke Høyre forstått dette.

Vi frykter for de ansattes egenverdi i kommuner hvor de som jobber der er nedgradert til å kun være en «innsatsfaktor» og hvor forståelsen for hvordan tjenestene faktisk fungerer i praksis er fraværende.

Alle er like viktige og verdifulle om du er hjelpepleier eller lege, renholder eller ordfører. Dette er ikke bare verdifull arbeidskraft, men verdifulle mennesker.

Høyres ordførerkandidat i Oslo sier at hennes uttalelse var en glipp. Dette var ikke noe glipp. Dette var den virkelige Høyre-profilen som kom til syne. Her er det pengemakten som snakker.

Men det er interessant å se at den fremste Høyre-kandidaten i Oslo skylder på kommunikasjonsavdelingen. Lederen gir altså de ansatte skylden. Sånn gjør de det i Høyre.

Denne nedlatende holdning fra Høyre ser vi også i Moss: Profitørene i dagens helseomsorg er de offentlig ansatte som har høyest pensjon, høyeste lønn men samtidig høyest sykefravær, mener Moss Høyre.

Det er grunn til å spørre om Fredrikstad Høyre har de samme vurderinger som sine partifeller i Moss og Oslo. Det vil i så fall gjøre det enklere for ansatte i Fredrikstad kommune å vite hva de eventuelt har i vente.

Mer fra: Debatt