Debatt

For framtidas Fredrikstad

Det er orden i økonomien og vi styrer mot balanse i 2023. Dette er en viktig forutsetning for at vi skal klare å gjennomføre vår politikk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det har yret av liv i Fredrikstad i sommer. Skutene har reist videre for denne gang og i september er det valg. Lokalvalg. Vi har sammen med våre rødgrønne samarbeidspartier hatt tillit til å forvalte fellesskapets ressurser i Fredrikstad siden valget i 2011, da vi tok over etter Høyre/Frp/Venstre/KrF.

Fredrikstad kommune har en stram økonomi, men vi har orden i økonomien selv om høyresiden forsøker å skape et annet inntrykk. Kommunen har gått med nær 900 millioner i overskudd i åra etter at vi tok over.

Det er penger som er gått til fond, til å ruste opp lekeplasser, aktiv næringsutvikling og andre investeringer i fellesskapet. Låneopptak brukes til å bygge sykehjem, skoler, idrettsanlegg og infrastruktur. Vi kommer godt ut om vi sammenligner gjeldsgrad (gjeld sett opp mot inntekter) med andre kommuner.

Det er orden i økonomien og vi styrer mot balanse i 2023. Dette er en viktig forutsetning for at vi skal klare å gjennomføre vår politikk.

For oss er natur og klima rammen rundt all politikk. Vi må bremse klimaendringene, ha gode planer for klimatilpasning og verne om verdifull natur, matjord og artsmangfold.

Noen av våre løfter dersom vi får tillit til å fortsette er:

1. Fredrikstad Arbeiderparti skal fortsette å drive en aktiv og forutsigbar næringspolitikk og er en garantist for at det settes av midler til næringsfondet. Arbeid til alle er jobb nummer 1.

Arbeidsplasser er det viktigste tiltaket mot fattigdom og utenforskap. Arbeidsplasser skal sikres og vi skal skape nye. Vi driver en aktiv og forutsigbar næringspolitikk og er stolte av den utviklingen byen har hatt. Fredrikstadmodellen, med krav og god kontroll for å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, skal oppdateres. Næringsfondet har vært viktig for at vi endelig nådde målet om større vekst i arbeidsplasser enn økningen i antall innbyggere, og vi fylte på fondet med 10 millioner kroner av kommunens overskudd i juni – Høyre null. Noen ganger må man tørre å satse og vi møter alle som ser til Fredrikstad med en positiv holdning.

2. Vi skal bygge ny Begby skole og kommer alltid til å prioritere ansatte i skole og barnehage.

Vi vil ha en sterk offentlig fellesskole som gir alle barn like muligheter og styrker mangfold og kunnskap, ikke en oppsplitting med flere private skoler som høyresida står for. Nødvendig vedlikehold og opprusting skal gjennomføres på alle de skoler som har behov for det. Og kanskje enda viktigere: I vårt budsjett har vi penger til flere ansatte enn Høyre, slik at barna våre får best mulig oppfølging.

3. Vi skal bygge nytt medisinsk senter.

God helse og livskvalitet er viktig i alle livets faser. Vi har bygget Østsiden sykehjem og Helseparken Onsøyheimen. Dette er framtidsretta sykehjem med tjenester som skal sikre de sykeste blant oss en oppfølging med kvalitet. Nå skal vi bygge Fredrikstad medisinske senter på samme tomt som Fredrikstad korttidssenter tidligere lå på Torp i Borge.

Ordfører Siri Martinsen og gruppeleder Victor Kristiansen står på henholdsvis første- og fjerdeplass på Arbeiderpartiets liste i kommunevalget, og håper på fornyet tillit til å styre Fredrikstad.

4. Vi skal styrke lokalsamfunnsutvalga og frivilligheten.

Vi satser stort på frivilligheten og prioriterer det i våre budsjett. Den høye andelen barnefattigdom bekymrer oss og vi er helt avhengige av å fortsette det gode samarbeidet med frivilligheten, idrettslaga og lokalsamfunna for å snu denne utviklingen. Derfor satt vi også av mer penger til dette enn høyresiden i vårt budsjett og vil øke potten med ytterligere 3 millioner fra 2024.

5. Fredrikstad Arbeiderparti er garantisten for flere og gratis ferger.

Gratis ferger er og har vært en viktig del for Fredrikstads positive byutvikling og vi går igjen til valg på å opprettholde og forbedre tilbudet. Fergene er blitt en viktig del av vår identitet og er bra for både miljø, folkehelse og samferdsel. Det nærmer seg første fergetur med elektriske og autonome Hyke Shuttle 0001 mellom Bekkhus og Vaterland.

6. Fredrikstad skal fortsatt være best på sirkulærøkonomi.

For å møte klimaendringene, må vi sørge for mindre bruk-og-kast, og mer gjenbruk. Øra industriområde startet en snøballeffekt der den ene bedriftens avfall blir råvare for en annen. Suksess avler suksess og årelang erfaring gjør at byen har kompetanse, nettverk og riktig arbeidskraft. Vi vil fortsette å spille på lag med industrien og forskningsmiljøene og bidra med aktiv støtte.

7. Vi skal bygge Arena Fredrikstad.

Fredrikstad trenger en moderne og framtidsretta sports- og arrangementsarena. Arena Fredrikstad vil bidra til å utvikle byen videre, både for idretts- og kulturlivet og skape aktivitet som vil være bra for næringsliv og arbeidsplasser i Fredrikstad.

8. Vi skal ha en kulturpolitikk der alle kan delta!

Vi ønsker å bli fast vertshavn for The Tall Ships Races, med hundrevis av gratis arrangement. De åra det ikke er skutefest, vil Kulturnatt skape et yrende liv og et mylder av kulturopplevelser i byen. Hvis vi får bestemme, er Kulturnatt tilbake i september 2024.

Besøk våre hjemmesider for å lese hele vårt program.

Stem på Fredrikstad Arbeiderparti ved høstens valg!

Mer fra: Debatt