Debatt

Svar til Frode Rekve: «Vi tester snart ut leksefri skole»

For SV var det viktig å åpne for å teste ut leksefri skoler etter valget, og det kommer vi til å gjennomføre.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Frode Rekve skriver 26. mars at han mener lekser ødelegger mer enn de utvikler. Han argumenterer godt for hvorfor det kan være slik, og det er synspunkter SV på langt vei støtter.

Det er mange meninger knyttet til dette med hjemmelekser. For SV var det viktig å åpne for å teste ut leksefri skoler etter valget, og det kommer vi til å gjennomføre.

Som en verbalbestilling til administrasjonen ba de rødgrønne partiene i 2019 om følgende: «Sørge for at fredrikstadskolen skal bli mer leksebevisst, og innføre forsøk med leksefri skole i grunnskolen.»

Ikke alle har de samme forutsetningene for å lykkes med lekser.

Lekser har positive sider ved seg, men særlig for elever med utfordringer, skolevegring, eller som kommer fra ressurssvake hjem, kan lekser bli et problem som øker forskjellene, og gjør at noen blir hengende etter. Ikke alle har de samme forutsetningene for å lykkes med lekser, man kan bo trangt, man kan ha foreldre med et annet morsmål som ikke har samme evne til å bistå, eller man kan være sliten og lei etter en lang dag på skole og SFO. Den offentlige skolen er jo nettopp til for å gi alle elever de samme mulighetene, uavhengig av hva slags bakgrunn de har, og tiltak som øker forskjellene må vi våge å utfordre.

Administrasjonen har begynt arbeidet med å følge opp de rødgrønnes bestilling om leksefri/leksebevisst skole, men av svært forståelige koronarelaterte årsaker er dette satt i bero, men vi forventer at det gjennomføres i god tid før vi er ferdige med inneværende valgperiode.

I januar 2020 ble temaet satt på dagsorden i administrasjonen, med bistand fra HiØ, og virksomhetslederne og lærere ved skolene er orientert om arbeidet, og det er lagt opp et løp for å velge ut pilotskoler. Dette skulle nå vært i gang, men er som sagt stoppet på grunn av den store arbeidsbelastningen korona har vært og fortsatt er for alle ansatte i oppvekstseksjonen. Det har vi respekt for.

Nå venter vi uansett på en normalisert hverdag og ser forhåpentligvis frukter av den politiske bestillingen om ikke lenge.

Mer fra: Debatt