Demokraten

Glemmen-elev Sander (18): – Ulike smitteverntiltak isolerer oss og gjør at mange sliter med å ha det bra med seg selv

Sander Villtun Næss er elevrådsleder på Glemmen videregående skole. Usikkerhet og skiftende tiltak i koronapandemien blir en stressfaktor og gir dårlig psykisk helse hos mange medelever, mener han.

– Vi opplever at det finnes mye usikkerhet rundt tingene vi må forholde oss til i hverdagen. Både i skolen og omverden er det stadig forskjellige smitteverntiltak å forholde seg til. Det kan virke særlig isolerende, selv med noe sosial kontakt over internett. Mange sliter med å ha det bra med seg selv om dagen, forteller Sander Næss fra Gressvik.

Ensomhet, isolasjon og psykisk helse

Mandag kveld innførte regjeringen strengeste tiltaksnivå i hele Viken fylke. Det betyr at butikker, varehus og treningssentre er stengt. Fram til tiltaksnivå A, som nå har blitt innført, har Sander og medelevene tilpasset seg gjeldende regler – nå setter nye smittevernregler rammen for livet også utenfor skoletiden.

– Det har jo i stor grad variert hva som har vært tillatt, og fritiden vår bærer naturlig nok preg av dette. Mange får ikke drevet med fritidsaktivitet, og de sosiale møtene begrenses. Samtidig ser jeg at mange har blitt flinke til å møtes utendørs, etter riktig smittevern, sier Sander.

Ensomhet og isolasjon kan bli konsekvenser for mange av elevene.

– Vi prøver å holde motivasjonen oppe. Det snakkes noe om hva koronapandemien påfører oss elever, men man forsøker jo å ikke grave seg fullstendig ned. Når det diskuteres, er det gjerne med tanke på hva smittevernet begrenser oss i å gjøre, sier elevrådslederen på Glemmen videregående skole, og legger til;

– Vi forsøker å holde god kontakt digitalt, når vi ikke kan møtes fysisk. Samtidig som man blir flinkere til å være et lyttende øre, når det ikke går så bra.

– Det er også noen elever som bor på hybel. Mange av disse opplever jo at hverdagen blir enda mer utfordrende, og at de føler seg isolert. Dette kan være faktorer som gjør dem mer utsatt for psykiske lidelser. Vi, som deres medelever, prøver å være ekstra oppmerksomme på dem. Bistå og vie ekstra tid.

Mange sliter med å ha det bra med seg selv om dagen.

—  Sander Villtun Næss (18), elevrådsleder Glemmen videregående skole, Fredrikstad

Hva gjør skolen for dere under koronapandemien?

– Skolen blir et sted vi kan møtes, og hvor vi får mye av den sosiale kontakten. Samtidig skaper skolehverdagen en slags normalitet, i en uoversiktlig tid. Skolen er bevisst på sin rolle og forsøker å være dette samlingspunktet, mener tredjeårseleven Sander Villtun Næss på linja kunst design og arkitektur.

Hva kunne skolen forbedret seg på?

– Skolens innsats om dagen er god, men det er jo selvfølgelig flere ting som kunne vært bedre. Som bedre tilrettelegging for smittevennlige sosiale aktiviteter, svarer elevrådsleder Sander Næss.

– Skolens innsats om dagen er god, men det er jo selvfølgelig flere ting som kunne vært bedre. Som bedre tilrettelegging for smittevennlige sosiale aktiviteter, mener elevrådsleder Sander Næss.

Flere motløse elever

Grethe Wang-Erlandsen er leder for elevtjenesten på Glemmen videregående skole. Elevenes psykiske helse under pandemien er veldig varierende, forteller hun.

– Noen elever har det bedre med digital skole, de slipper å grue seg til å møte folk fysisk. Og noen får en helt annen kontakt med læreren og trives bedre, mens andre blir stresset og setter mer press på seg selv. Vi registrerer også at enkelte elever er engstelige fordi de har foreldre, besteforeldre eller andre i nær familie som er i risikogruppa. Ofte tar de på seg den tøffe masken om at de ikke bryr seg, men det gjør de jo.

Er det enkelte elever/grupper som nå blir spesielt fulgt opp når det gjelder psykisk helse?

– Vi har mange elever vi følger opp, noen elever er kjente for oss fra før, andre har kontaktet oss selv eller blitt tipset av andre. Når det gjelder tilreisende er ikke det like mange som tidligere, men noen av dem som bor på hybel har vi jevnlig kontakt med, svarer Wang-Erlandsen.

Ofte tar de på seg den tøffe masken om at de ikke bryr seg, men det gjør de jo.

—  Grethe Wang-Erlandsen, leder for elevtjenesten på Glemmen.

– Vi opplever at elevene er mer motløse og gledesløse nå. De er veldig lei av at den gode hverdagen er borte og savner at det skjer noe hyggelig, supplerer Espen Gresvik Schei, leder for skolemiljø og kommunikasjon på Glemmen.

Det har blitt stengt-åpnet, åpnet-stengt. Rødt nivå og gult nivå. Hva gjør dette med elevene?

– De synes det er vanskelig å koble seg av og på. Det sosiale miljøet «rotes til» og vi får ikke etablert det store gode sosiale miljøet. Vi kommer nok ikke til å forstå det fulle omfanget og konsekvensen av dette før vi gjenopptar normal drift. Når den tid kommer vil vi garantert få oss noen overraskelser, mener Schei.

Elektronisk helsehjelp i Viken

Glemmen videregående skole er først ut med elektronisk helsehjelp gjennom elev- og helsetjenesten.

I appen kan elevene stille spørsmål direkte til ressurspersoner eller finne svar på de mest stilte spørsmålene, skriver Viken fylkeskommune.

– Appen skal ikke erstatte direkte kontakt mellom eleven, helsesykepleier og øvrig hjelpeapparat, men skal senke terskelen for å ta kontakt, sa fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) under presentasjon av tjenesten i forrige uke.

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap), ser med stadig større bekymring på effekten koronatiltakene og koronasituasjonen har på ungdommenes helse.

– Med dette lavterskeltilbudet vil vi nå flere. Det er viktig å understreke at appen skal være i tillegg til – og ikke istedenfor eksisterende helsetilbud, presiserer Jacobsen.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap)

Helsesykepleiere på digital plattform

Glemmen videregående skole har tidligere forsterket elevtjenesten med synlige voksne, NAV-veileder og skolemiljøavdeling. Leder for tjenesten, Grethe Wang-Erlandsen, forteller at det ikke har vært like lett å nå ut med informasjon om appen til alle under pandemien.

– Vi har hatt mange samtaler med elever via appen. Samtidig ser vi at SMS, Teams eller Messenger også benyttes. Elevene er på mange plattformer og bruker det som er enklest for dem der og da. Uansett er appen en lavterskeltjeneste hvor det alltid må være noen som kan møte dem «face to face». Jeg tror dette kan være et godt tilbud for privatskolene da de må booke tid med helsesykepleierne på en helt annen måte enn våre elever, sier Wang-Erlandsen.

Gjennom appen i elev- og helsetjenesten kan elever i videregående skole stille helsespørsmål og få svar.

Elevrådsleder Sander Villtun Næss har klare råd på hvordan skolens ledelse bør spre informasjon om den nye tjenesten i elevtjenesteappen.

– Skolen og fylkeskommunen bør bruke alle kanalene de har. Skolene kan både sende ut informasjon, henge opp informasjon og få elever til å spre budskapet. Viken bør tydeliggjøre appen i media, og oppfordre skolene til fortsatt markedsføring, mener Villtun Næss.

– Med riktig markedsføring og utvikling av appen tror jeg den kan være et av de viktigste virkemidlene mot psykiske plager for elever i Viken. Men da må tilbudet være godt nok, og elevene må kjenne til det. Det må gjøres klart for alle elevene at dette er et lavterskeltilbud og at ingen problemer er for små.

Viktig lavterskeltilbud

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) nølte ikke når invitasjonen til å delta i helseappen kom fra fylkeskommunen.

– Vi har mange tilbud fra før som for eksempel helsestasjon for ungdom og Fredriktadhjelpa 0–16. Men under pandemien har våre tjenester vært ekstra oppmerksomme på å følge med på sårbare barn og unge, derfor er dette digitale lavterskeltilbudet viktig. For øvrig jobber Fredrikstad kommune også med å utvikle en egen digital tjeneste for våre forebyggende tjenester.

---

Fakta: Elev- og helsetjenesteapp

Elever og lærlinger kan nå laste ned appen «Elevtjenesten» på Google Play eller App Store, og velge elev- og helsetjenesten.

Gjennom appen kan man stille spørsmål til helsesykepleiere, skolepsykologer, rådgivere hos pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten (OT) og elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken. Du kan selv velge hvem du ønsker å stille spørsmål til. I tillegg er det lenker til 18 andre hjelpetjenester for barn og unge.

Det er mulighet til å være anonym, og alle meldinger krypteres mellom brukeren og den som svarer i elev- og helsetjenesten.

---Mer fra Dagsavisen