Unngå en historisk tabbe

Byrådets forslag til ny sentrumstunnel er en tunnel som slynger seg rundt den tunnelen vi allerede har, og den gir kun to nye sentrumsnære stasjoner.

Det er fantastisk at Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. En av hovedårsakene til seieren er den suverene T-baneutbyggingen vi har hatt i byen. Som en kampsak for Høyre og Venstre ble T-baneringen bygget i årene 2000-2006, og det har åpnet opp helt nye muligheter for å reise. Det er hovedårsaken til at jeg først i mai karret meg til å få førerkort, og hvorfor jeg ikke ser behovet for å ha eller kjøre bil i byen i min hverdag. Og jeg er ikke alene. Fra 2007 til 2017 ble det 57 prosent flere reiser i kollektivtrafikken i Oslo. Biltrafikken gikk også ned til tross for kraftig befolkningsvekst.

Jeg er glad for at MDG delvis har fulgt opp Høyres satsning på kollektivtransporten i Oslo og etablert noen flere avganger med buss og trikk. Men denne satsningen blekner når man ikke samtidig er villig til å tenke fremtidsrettet og bygge en ny sentrumstunell som når ut til flere steder i byen der mange folk bor.

I stedet får vi dette: Byrådets forslag til ny sentrumstunnel er en tunnel som slynger seg rundt den tunnelen vi allerede har, og den gir kun to nye sentrumsnære stasjoner. En på Bislett, og en malplassert nederst i Storgata ved Legevakten.

Det er kanskje en grei løsning for de som jobber på Karl Johan, men den gir nesten ingen muligheter til å utvikle byen videre.

Bare de siste årene har det dukket opp spennende nye kulturlokaler, puber, restauranter og arbeidsplasser rundt omkring i alle bydeler. Det er en del av oss som trosser svette overfylte busser for å utforske større deler av byen. Men en ny og moderne t-banetunnel kunne vært et avgjørende grep for å skape flere «byer i byen» og utvide Oslo sentrum.

Oslo Høyre mener den nye t-banetunnelen bør gå fra Majorstua via Carl Berner til Ensjø. Det vil gi nye stasjoner på Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Ringen kino. Sammen med nytt signalanlegg, vil dette bety et kollektivløft for alle, enten de bor på Stovner, Smestad eller på Lamberseter. Det vil også redusere behovet for tidkrevende bytter til buss og trikk, og det blir bedre plass og mindre støy med t-banen under bakken.

Når Raymond Johansen har brukt de siste månedene på å harselere og latterliggjøre Høyres alternative løsning, vitner det om et byråd som desperat forsøker å avspore debatten. Det kan være Ap er vant til at de kan ta alle beslutninger på bakrommet, og at ingen er uenige med det partiet har landet på i ettertid. Men slik fungerer det ikke. Høyres forslag til ny T-banetunnel er i tråd med høringsuttalelsene til Sporveien. At Ruter har sett bort fra Sporveiens syn og lagt frem et forslag som Ap og MDG har slukt uten motforestillinger, endrer ikke dette.

Det er heller ingen grunn til at dette vil forsinke prosjektet noe særlig. De store kollektivprosjektene henger sammen og Fornebubanen er allerede blitt to-tre år forsinket under Ap-byrådet. Dessuten må ny stasjon på Majorstuen bygges før en ny sentrumstunnel kan tas i bruk. Da har vi tid til å utrede en alternativ trasé.

Det vil være en historisk tabbe dersom byrådet med Ap og MDG i spissen nå haster gjennom en løsning som ikke har best effekt for miljøet, klimaet eller byutviklingen. Skal vi nå klimamålene og få flere til å la bilen stå, må vi bygge et fremtidsrettet kollektivsystem i et hundreårs-perspektiv. Byrådet går dessverre baklengs inn i fremtiden.