Frps klimahysteri

Regjeringen må forhandle med venstresiden skal den få flertall for klimameldingen.

Fremskrittspartiets Jon Georg Dale sier til NTB at Arbeiderpartiet med sine nye klimatoner setter norske bedrifter i fare.

Frps klimapolitiske talsperson kaller det «helt hårreisende» at Ap velger å gjøre det i en situasjon med voksende arbeidsløshet og ekstremt krevende tider for mange bedrifter.

Les også: Ap skjerper klimakravene

De nye klimatonene Dale snakker om er uttalelser som Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide kom med i et intervju med NTB. Han slo fast at ambisjonsnivået i regjeringens klimaplan for 2021–2030 er for lavt. Eide tok til orde for en betydelig skjerping av innsatsen.

Ap går inn for å kutte klimagassutslippene med 55 prosent fra 1990-nivået innen 2030. Det skal gjelde hele økonomien. Kuttet skal tas her hjemme og ikke ved hjelp av klimakvoter fra utlandet. Det blir krevende, men det er ikke er uoppnåelig.

Frps Jon Georg Dale har rett i at dette er nye toner fra Ap. Men det er også det eneste han har rett i. Det er gledelig og meget bra for klimaet at Ap skjerper politikken.

Les også: Lars Haltbrekken: – Vi er nødt til å støvsuge hele Norge for klimautslipp

Overgangen til grønn økonomi vil gi flere og ikke færre arbeidsplasser. Framsynte industriledere og politikere har innsett det. I USA har for eksempel president Joe Biden lagt fram en klimaplan det står respekt av. Norge må få opp farten for ikke å bli hengende langt etter.

Økning av CO2-avgiften fra 590 kroner til 2.000 kroner i 2030 er et hovedgrep i regjeringens klimaplan. Det er et grep Ap støtter. Men partiet sier nei til å kompensere for økt CO2-avgift på bensin og diesel gjennom kutt i veibruksavgiften. Bilister som forurenser må betale for forurensningen. Det er uaktuelt for Frp å støtte avgiftsøkingen.

Frp er et parti for privatbilistene og ikke et parti for bedre klima.

Partiet skal nå forhandle med regjeringspartiene om klimaplanen. Forhandlingene vil bryte sammen. Regjeringen må forhandle med venstresiden skal den få flertall for klimameldingen.

Les også portrett med AUF-lederen: – Det er nettopp fordi jeg er fra Kristiansund at den omstillinga er så viktig (+)