Dagsavisen mener

Pliktår – et kinderegg

Stadig flere i Arbeiderpartiet vil at alle unge i Norge skal bidra til samfunnet gjennom et pliktår. Det er en veldig god idé.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Tre fylkeslag i Arbeiderpartiet har gått inn for ideen om å innføre en obligatorisk samfunnsplikt for unge i Norge. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og helseminister Ingvild Kjerkol (begge Ap) støtter begge tanken.

Det er lett å forstå. Forslaget om et slikt pliktår for alle ungdommer er et kinderegg som kan bidra til å løse en hel rekke utfordringer vi står overfor.

Det er bare å sette ungdommen i sving for fedrelandet.

Det militære forsvaret av Norge må styrkes i en verden som har blitt langt mer usikker de siste årene. Trusselen fra vårt naboland Russland er reell. At vi derfor gjeninnfører militær verneplikt i en eller annen form, framstår som et åpenbart svar. Forslaget som nå diskuteres i stadig flere kretser, går enda lenger enn det militære. Pliktåret kan også gjennomføres sivilt.

I Klassekampen denne uka sier leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen at allmenn samfunnsplikt kan bidra til å løse bemanningsproblemene i helsevesenet. I det legger hun at de unge som i sitt pliktår kan bidra med enkelt renhold, rydde, gjøre lagerarbeid og lage mat, for å nevne noe. Det samme vil gjelde i andre viktige sektorer i samfunnet som sliter med tilgangen til arbeidskraft.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Et tredje viktig argument for et pliktår er at Norge er et samfunn, der vi lever og virker sammen. Vi har stadig færre fellesarenaer der folk fra ulike samfunnslag møtes og samarbeider. Samfunnsplikt for alle – uansett kjønn, religion og sosial bakgrunn – kan knyte oss tettere sammen og bidra til en felles forståelse av landet og fellesskapet vårt.

Det finnes selvsagt skjær i sjøen for en slik ordning. Sverresdatter Larsen peker på at det må en omorganisering av helsevesenet til for å sørge for kapasitet til å ta imot flere tusen unge ufaglærte. Det kan også være et problem at et pliktår gjør at det vil ta ytterligere ett år før unge er klare for arbeidslivet.

Dette er likevel detaljer i det store bildet. I dag gjennomfører rundt 9000 ungdommer i hvert årskull førstegangstjeneste årlig. Det er mye potensial i å få de rundt 50.000 andre i samme årskull til å bidra.

Nye tider krever nye løsninger. Obligatorisk samfunnsplikt, enten den gjennomføres sivilt eller i forsvaret, er et veldig godt svar på den tiden vi går inn i. Det er bare å sette ungdommen i sving for fedrelandet.

Les også: Nye sanksjoner mot Russland kommer for sent, og betyr for lite, mener Dagsavisen

Les også: Professor: – Det er knapt verdt å kommentere slik galskap

Fikk du med deg denne? Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter?

Mer fra: Dagsavisen mener