Dagsavisen mener

Mer luft under vingene

Norwegian bør få kjøpe Widerøe.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Konkurransetilsynet heller i retning av å si nei til Norwegians planlagte oppkjøp av Widerøe. Dette begrunnes med at konkurransen kan bli svekket når det bare blir tre aktører i det norske markedet, og ikke lenger er tre flyselskap som i dag.

Dette kan føre til høyere flypriser og et dårligere tilbud, sier tilsynet.

Selskapene har nå tre uker på seg til å svare på Konkurransetilsynets foreløpige vurdering. Tilsynet er spesielt kritisk til at en sammenslåing mellom de to flyselskapene vil gi overlapp på rutene mellom Bergen-Stavanger og Bergen-Trondheim.

I midten av juli inngikk Norwegian en avtale om å kjøpe Widerøe. Planen er at selskapene skal fortsette under sine egne navn, men at Widerøe blir et datterselskap av Norwegian. Og Widerøes hovedkontor skal fortsatt ligge i Bodø.

Mange positive sider ved et oppkjøp av Widerøe.

Opplegget er at Norwegian dekker de lange rutene mens Widerøe, som i dag, sørger for å binde sammen på det statsstøttede kortbanenettet. Slik vi ser det, utfyller flyselskapene hverandre på en god måte. Bare på noen få ruter er de overlappende.

Ifølge Norwegian-sjef Geir Karlsen vil en sammenslåing av selskapene kunne gi en innsparing på mellom 200 og 300 millioner kroner ved synergieffekter. Da avtalen ble presentert i sommer poengterte Karlsen at det ikke er lagt opp til nedbemanninger som følge av det planlagte oppkjøpet. «Avtalen vil sikre et enda bedre tilbud til passasjerene i Norge, tilrettelegge for mer effektiv drift som legger grunnlag for en sterk, norsk luftfartsindustri med norske arbeidsplasser og ryddige arbeidsvilkår», sa Norwegian-sjefen da. Positive ord som samtidig forplikter.

Norwegian er størst i det norske markedet med rundt halvparten av passasjerene. Widerøe har en andel på 20 prosent. Resten dekkes av SAS. En sammenslåing av Norwegian og Widerøe vil naturlig nok innebære at denne aktøren får en sterkere posisjon i Norge. Men SAS vil fortsatt være en sterk konkurrent både på pris og tilbud. Det hører med til historien at Widerøe i flere år lå under vingene til SAS.

Dersom Konkurransetilsynet til slutt ender med å vende tommelen ned for Norwegians oppkjøpsavtale, vil den norske lillebroren komme i spill. Da kan resultatet bli at et utenlandsk selskap kjøper opp Widerøe, noe som fort kan føre til dårligere betingelser for de ansatte.

Norwegians planlagte oppkjøp synes å ha mange positive sider ved seg. Widerøe sikres på norske hender og Norwegian får enda mer luft under vingene. Ikke ideelt, men det beste må ikke bli det godes verste fiende.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener