Dagsavisen mener

Mer åpne skattelister

Norge har en lang historisk tradisjon for offentlige skattelister.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Erna Solbergs regjering strammet inn ordningen for søk i skattelistene. Nå foreslår partiet Rødt flere positive oppmykinger. Ett av forslagene er at det igjen må bli mulig å søke anonymt. I dag er det nemlig slik at vedkommende som det blir søkt på, får beskjed om hvem som har ønsket informasjonen.

Daværende finansminister Siv Jensen (Frp) sto i spissen for innstrammingen i 2014. Hun hadde sett seg lei på folk som snoker i skattelistene. «Jeg som finansminister og en offentlig kjent person må tåle at noen kikker meg i kortene. Men jeg synes ikke at hvermannsen skal være gjenstand for den samme grafsingen uten å bli klar over hvem som gjør det», sa Jensen høsten 2014. Hun hevdet at folk flest ikke har behov for skatteinformasjon om naboen, arbeidskolleger eller studievenner.

Åpne skattelister er viktig for tilliten i samfunnet.

Norge har en lang historisk tradisjon for offentlige skattelister. I tidligere tider kunne alle som ønsket det, møte opp på rådhuset eller likningskontoret for å dykke ned i tykke hefter med skattelister over alle kommunens innbyggere. Her leste vi hva naboen, arbeidsgiveren eller ordføreren hadde i inntekt og formue, pluss hva vedkommende måtte betale i skatt. Og for avisene lå det selvsagt godt stoff i disse listene.

Men i 2001 var det nye tider. Da ble skattelistene svært så tilgjengelige på internett. Det ble populært å søke gjennom nyhetsmediers nettsider. Vi fikk raskt en debatt med bakgrunn i at det var blitt så lett å «grafse». Bondevik I-regjeringen strammet inn på tilgangen. Og fra 2014 ble det altså ikke lenger mulig å søke anonymt.

Dermed ble det mange som kvier seg for å bruke systemet. Tallenes tale i statistikken er i så måte klar. For ti år siden var det 16,5 millioner søk i skattelistene. I fjor var det bare 1,6 millioner søk. Neste mulighet til å logge seg inn via Skatteetatens sider er for øvrig 7. desember. Da blir listene for fjoråret lagt ut.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet. Økonomisk gjennomsiktighet er en forutsetning for å skape god oppslutning om skattesystemet. I en tid hvor det er politisk ryggdekning for en mer omfordelende politikk, er åpenhet ekstra viktig.

De som har sterkest rygg, må ta den tyngste børen. Da må vi konkret vite om norske menn og kvinner betaler sin skatt etter evne – og gjerne med glede. Det er på tide å få tilbake mer åpne skattelister. Tilgangen til listene svekkes i praksis når den vi søker på, får beskjed om det. Det rødgrønne flertallet på Stortinget bør kjenne sin besøkelsestid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener