Dagsavisen mener

Strømsjokket

Det kan virke som om framtidas energibehov kommer som en overraskelse.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Fredag satt regjeringen ned en energikommisjon. Den kan være et godt bidrag til et komplekst område. Men hvordan endte landet i en situasjon der vi er grepet av panikk i møte med et forutsigbart problem?

Hva drev de fem energistatsrådene fra Fremskrittspartiet og Høyre med?

Den vedvarende strømkrisa har en svært sammensatt forklaring. Det er krigsfaren i Europa, det er klimatiske forhold. Prisene har gått i været på en måte ingen hadde trodd selv i de mest ekstreme scenarioene. Den akutte situasjonen har regjeringen løst godt. Nordmenn har fått effektiv hjelp med regningene.

Den nye regjeringen løper så fort den bare kan. Onsdag lanserte den planer for havvind i Norge, fredag den nye energikommisjonen. Utvalget skal «kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft». Kommisjonen med 15 medlemmer skal også jobbe fort. Hastverk er mulig lastverk, men allerede 15. desember skal innstillingen foreligge.

Det er nærmest en absurd situasjon at en framtid der kraftbehovet bør være kjent, der fossilforbruket skal ned og forbruket av elektrisitet i samfunnet skal opp, skal behandles som en plutselig naturkatastrofe. Det er betimelig å peke på den Høyre-ledete regjeringen som har styrt dette landet i åtte år fram til 2021. Hva drev de fem energistatsrådene fra Fremskrittspartiet og Høyre med? Hva ble gjort for å forberede oss på det grønne skiftets store behov for mer kraft?

Den nye energikommisjonen burde jo vært nedsatt for mange år siden. De lange linjene burde sprunget ut av en kommisjon. Havvind burde landet vært i gang med for lengst. Nå halser vi etter industrielt. Eksstatsminister Erna Solbergs skryt av å være damen som tar beredskap på langt større alvor enn alle andre, klinger hulere og hulere. I Høyres stortingsvalgprogram for 2013 til 2017 er ordet beredskap nevnt 37 ganger. Erna Solberg gikk til valg på å bli beredskapssjefen.

Hun etterlot seg et land som ikke var forberedt det mest åpenbare. At landet trenger mer strøm i en grønn framtid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener