Dagsavisen mener

Mye mer må gjøres

Verden investerer ikke nok i grønn energi. Skal klimamålene nås og en energikrise unngås, må verdens ledere raskt bruke enorme midler på fornybar.

.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Så sent som i mai i år kunne Det internasjonale energibyrået (IEA) sende ut optimistiske tall for utviklingen innen grønn energi. De viste den største veksten i grønn kapasitet fra vind og sol siden 1999. Byrået trakk fram ny politikk som hadde gitt betydelig bedre kapasitet i Kina og USA.

Avviklingen av olje- og gassindustrien er per i dag likevel i rute for å nå klimamålene, melder IEA. Dette er lyspunktet i rapporten.

Investeringene hadde vært enorme og fornybar energi sto for 90 prosent av den nye kraftproduksjonen som ble bygget i 2020. Dette er åpenbart bra, men selv om grønn energi øker, utgjør den likevel bare en svært liten andel av totalforbruket. Og det er et stort problem at grønt ikke erstatter svart, men mest besørger veksten i energietterspørselen.

Onsdag var IEA tilbake med nok en rapport, om utviklingen i energimarkedene i årene og tiårene fremover. Den er på langt nær like optimistisk. Verden har kommet til hektene igjen etter pandemien, energietterspørselen tiltar og prisene øker på olje og gass. Økningen av klimagassutslipp ligger an til å bli blant de største som er målt.

Vi står foran en energikrise og den grønne energien spiller ikke den rollen den burde. Nå etterlyser IEA langt større investeringer i grønn, fornybar kraft. Byrået frykter at energikrisen kan bli langvarig. Investeringene etter pandemien er bare en tredjedel av det de burde vært, ifølge IEA. Særlig har fattige land nå lite overskudd til annet enn å bruke kreftene på hente seg inn igjen etter krisa. Investeringer i fornybare energikilder prioriteres ikke.

Energimarkedet er nå i en ond spiral. Prisene på grønn energi holder seg lave på grunn av stadig billigere produksjon, men også grunnet liten etterspørsel. Den strukturelle overgangen fra svart til grønt er treg. Dette hemmer investeringsviljen. Samtidig øker prisene på fossil energi, men også i denne sektoren bremses investeringene. De politiske signalene er at den fossile æraen er over. Det er bra for klima, men kan skape ustabilitet med høye priser for folk flest. Avviklingen av olje- og gassindustrien er per i dag likevel i rute for å nå klimamålene, melder IEA. Dette er lyspunktet i rapporten.

Hvis politikerne skal lykkes med å fase ut fossilt brensel og unngå en vedvarende energikrise som kan skape sosial uro, må det på plass mye større investeringer i grønn energi. Når verden møtes til klimatoppmøte i Glasgow om noen uker, må dette presiseres. Det må handles, ikke bare loves.

Mer fra: Dagsavisen mener