Kommentar

Gi full gass for nye klima-grep

Staten må bidra mer til det grønne skiftet.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Gass, hydrogen og havvind. Dette er tre elementer i Equinors store plan for en grønn industri-revolusjon. Planen vil kreve at det investeres svimlende 350 milliarder kroner over ti år. Equinor vil selv bruke 100 milliarder på aktuelle prosjekter. Staten blir bedt om å spytte inn 50 milliarder. Planen innebærer at det skal investeres 220 milliarder kroner i havvind, 80 milliarder i prosjekter for karbonfangst og lagring av CO2 pluss 50 milliarder til å utvikle hydrogenprosjekter.

Equinors ambisjon er å komme ned i netto utslipp i 2050, og å bli et ledende energiselskap i det grønne skiftet. Men det klarer ikke selskapet alene, hevder konsernsjef Anders Opedal. Solberg-regjeringen har klokelig lagt opp til å øke CO2-avgiften betydelig i de neste årene. Fram til 2035 vil oljeselskapene dermed måtte betale 100 milliarder kroner i CO2-avgift. Opedal mener at staten bør investere halvparten av dette beløpet i de grønne industriprosjektene.

Norge er ikke alene om å rette øynene mot hydrogen som energikilde.

Equinor har som mål å kutte utslipp med fem millioner tonn CO2 innen 2030. Elektrifisering av olje- og gassanleggene på sokkelen er det viktigste grepet. Samtidig skisseres det en storsatsing på elektrisk kraft fra havvindmøller. Equinor mener det er potensial til å produsere fire ganger så mye havvind som behovet på sokkelen. Dette er elektrisk kraft som kan forsyne fastlandet og/eller eksporteres.

Ambisjonene økes også betydelig for fangst og lagring av CO2. Equinor-sjefen vil ha en tidobling i forhold til Solberg-regjeringens Langskip-planer. Norge har et stort klimamessig fortrinn i å lage hydrogen fra naturgass siden CO2-utslippene fra denne prosessen kan lagres under Nordsjøen. I tillegg vil hydrogen være et columbi-egg. Hydrogen er nemlig en ren gass i et klimaperspektiv. Når den forbrennes kommer, kommer det bare vanndamp ut av «eksosrøret».

Opedal forteller at Norge er i dialog med gasskunder i Storbritannia som ønsker å utforske om hydrogen er et godt alternativ. Også stålindustrien etterspør utslippsfri hydrogen. Men det haster med å komme i gang, for Norge er ikke alene om å rette øynene mot hydrogen som energikilde.

I så måte er det positive signaler fra påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre. Ap-lederen har sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lovet at den nye regjeringen vil ha en mye mer aktiv stat i industri- og næringspolitikken. Det varsles et taktskifte, og Støre peker spesielt på batteri og hydrogen som satsingsområder. Equinor-planen passer som hånd i hanske for Støre & co. Den er også i tråd med initiativet fra LO og NHO om en grønn industriomstilling.

Statoil var et lokomotiv for det norske oljeeventyret. Nå må Equinor hjelpes til å få en tilsvarende rolle i den nye, og etter hvert mer grønne, energialderen. Staten har et ansvar, både politisk og som majoritetseier.