Dagsavisen mener

Dårlig forslag

Regjeringens forslag om et «jobbskattefradrag» for arbeidstakere under 30 år er feil medisin for å løse arbeidsledighetskrisen.

Statsminister Erna Solbergs nye forslag til skattelette for de yngste rammes av hennes egen «lure finte».
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringen har sendt ut på et høring et forslag om et «jobbskattefradrag» for unge under 30 år. Forslaget innebærer at det innføres et nytt fradrag i arbeidsinntekten for de yngste arbeidstakerne, og vil koste staten 1,5 milliarder kroner i tapte inntekter. Vi synes, i likhet med så vel LO som NHO, at dette er et dårlig forslag.

Tanken er at et slikt skattefradrag vil motivere unge til å ta en jobb i stedet for å gå på ulike stønadsordninger. Selv om vi deler regjeringens bekymring for at for mange unge står utenfor arbeidslivet, synes vi regjeringens forslag til løsning er lite treffsikkert og dessuten altfor dyrt med tanke på hva samfunnet får igjen.

Vi deler heller ikke grunnholdningen som ligger i regjeringens forslag om at mange unge står uten jobb fordi de heller ønsker å leve på penger fra staten. Arbeidsledigheten er historisk høy i Norge etter koronanedstengingene. Det er ikke de unges arbeidsmoral det skorter på når mange står uten jobb. Det er mangel på arbeidsplasser som sørger for den dystre situasjonen på arbeidsmarkedet.

Regjeringens forslag er lite treffsikkert og dessuten altfor dyrt

Vi er enige med LO, som frykter at denne foreslåtte skatteletten til de yngste vil bidra til å øke ulikheten mellom de heldige som står i jobb og de altfor mange som står utenfor. Vi stiller oss også på side med LO og NHO når de begge argumenterer for at samfunnet kan få mye mer igjen for 1,5 milliarder kroner om pengene brukes på andre og mer presise virkemidler for å få unge mennesker ut i jobb.

Vi håper derfor dette forslaget blir begravet, og at en ny regjering etter valget heller ser på andre måter å løse arbeidsledighetskrisen på – for både unge og mer tilårskomne arbeidstakere.

Så er det også en viss poetisk rettferdighet i at regjeringen får kritikk for dette forslaget på grunn av en «felle» de borgerlige har forberedt for en eventuelt ny regjering. Tidligere i sommer satte regjeringen ned et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av skattesystemet.

Tidspunktet for gjennomgangen, bare noen måneder før et valg de borgerlige etter alle solemerker taper, gjør det lett å tenke at utvalgets primære roller er å gjøre det vanskeligere for en rødgrønn regjering å gjøre endringer i skattenivået – for burde ikke en rødgrønn regjering vente på utvalgets arbeid?

Vi tillater oss derfor å smile litt infamt over at NHOs sjeføkonom Øystein Dørum ifølge NRK «stusser over tidspunktet» dette jobbskattefradraget foreslås på. Regjeringen burde heller «vente på utvalg som skal se på disse tingene», mener NHOs mann.