Kommentar

Ernas lure finte

Statsminister Erna Solberg har brukt forrige uke godt.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

På Stortingets siste dag før sommeren sørget regjeringen for å sikre seg noen politiske gode kort på hånda. Forslaget om å innføre pensjon fra første krone ble omsider lagt på bordet. Fredag satte regjeringen også ned et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Og på toppen av dette frister regjeringen unge velgere med et eget jobbskattefradrag.

LO har lenge ivret for å innføre pensjon fra første krone i privat sektor. Ap har nesten like lenge lovet å innføre en slik ordning. Høyre strittet imot, inntil partiet plutselig snudde. Fredag ble det konkrete forslaget lagt på Stortingets bord. Lovlig sent, men godt. Forslaget burde ha blitt lagt fram tidligere slik at Stortinget kunne vedta ordningen før politikerne tok ferie. Men for Erna Solberg var det nok viktigst at hun kan sole seg i glansen av forslaget.

Fortell meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er.

Det mest interessante er imidlertid at det fredag ble oppnevnt et ekspertutvalg som skal gå igjennom skattesystemet. Det er sju år siden sist det ble foretatt en slik helhetlig gjennomgang. Skatteutvalget har fått frist til 1. november 2022. Det innebærer at Stortinget tidligst kan få fulgt opp denne utredningen med konkrete endringer høsten 2023. Dette passer dårlig for de rødgrønne partiene dersom det, som meningsmålingene tyder på, blir flertall for regjeringsskifte etter årets stortingsvalg.

Utvalget, som ledes av professor Ragnar Torvik, skal utrede hvordan dagens skattesystem kan endres slik at det styrker produktiviteten og konkurransekraften i norsk økonomi. Målet er også å bidra til grønn omstilling. Ifølge finansminister Jan Tore Sanner (H) skal skattesystemet også legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv.

Både Ap, SV og Senterpartiet går til valg på å endre skatteprofilen, og de to førstnevnte partiene vil i tillegg øke skattenivået. Ap vil eksempelvis hente inn 7 milliarder kroner ved å skjerpe formuesskatten for de rikeste.

Det regjeringsoppnevnte utvalget har fått et mandat som peker i en annen retning. Oppgaven er å utrede et opplegg der dagens skattenivå ligger fast og legge fram et alternativ med samlede skattelettelser. Et høyere skattenivå er dessverre ikke en del av oppdraget.

Problemet er også sammensetningen av utvalget. Økonomer som er kritiske til dagens modeller for beskatning av aksjeutbytte er ikke representert i utvalget. Dagens regelverk gjør det mulig å styre kapitalen dit den gir høyest avkastning. Så lenge pengene forblir i selskapene, skal de ikke utløse skatt på overskuddet.

Før jul i 2019 hadde Dagens Næringsliv en tankevekkende dokumentar. Her ble det avdekket hvordan Norges rikeste årlig får rundt 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter. Men Erna Solberg, Jan Tore Sanner & co har tenkt sine Høyre-tanker. Fortell meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er.

En eventuell rødgrønn regjering kan ikke vente to år med å legge om skattekursen. Det må skje allerede ved første korsvei. Høyre vil ventelig benytte anledningen til å kritisere de rødgrønne og begrunne dette med at politikerne bør vente på Torvik-utvalgets konklusjoner. Det positive er at skatt kan bli tema i valgkampen. Da kommer nemlig politiske skillelinjer klarere til syne. Men Høyre skal gå stille i dørene. Partiet har nemlig trosset eksperters råd når regjeringen nå foreslår skattelette for unge som er i arbeid. Og Høyre ville slettes ikke vente på Torvik-utvalget.