Raymonds korona-dilemma

Mens landet mykner opp, blir Oslo strengere? Det kan bli svært vanskelig å få Oslo-borgerne med på.

Torsdag er det tre uker siden beskjeden kom: Alle landets barnehager og skoler ble stengt, og svært mange gikk inn i den absurde situasjonen med jobb og hjemmeliv i skjønn og uskjønn forening. Vi takler det ulikt, og for noen er omkostningene svært høye. Det gjelder særlig barna som ikke har en god hjemmesituasjon. De som verken skole, barnehage, barnevern eller helsevesenet lykkes å få kontakt med.

Våre tips: 30 aktiviteter å gjøre hjemme med barn (+)

Flere har advart mot langvarig stenging av skoler og barnehager. Det rammer for det første sårbare barn. Det rammer også foreldrene som ikke får yte den arbeidsinnsatsen de må, og dermed rammer det også økonomien hardt.  Kuttene i Oslo kan bli stygge.

Fredag kommer ekspertutvalget som skulle se på videre stenging av skoler med sin rapport. Men allerede tirsdag var byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ute i Dagens Næringsliv og sa at Oslo ikke nødvendigvis vil følge samme råd som resten av landet. Som han og flere andre Oslo-politikere har understreket de siste dagene: Oslo er episenteret for smitte. Å slippe de strenge tiltakene her, kan få alvorlige konsekvenser.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

Utviklingen i Oslo er skremmende: Vi har gått fra en situasjon der det var mest smitte på Oslo Vest, til at smitten øker i mer trangbodde bydeler i indre øst. Det er urovekkende. For der det er mest smitte, er det også størst behov for at barn ikke blir isolert hjemme. På smittetoppen nå er bydel Gamle Oslo. Dette er også en av bydelene i Oslo med flest barn i lavinntektsfamilier. Bydelen er blant dem med flest barn i ulike barnevernstiltak. I likhet med bydel Grünerløkka, som også er på smittetoppen, har bydel Gamle Oslo også en av de største andelene sosialhjelpsmottakere.

Folk bor trangt i Oslo indre øst. Det er også en ung befolkning, og bydelene har hatt utfordringer med unge mennesker som har samlet seg i store grupper. Det gjør det ekstra utfordrende å stoppe smitten. Det gjelder særlig hvis ikke myndighetenes råd blir fulgt.

Så langt er visst ikke nordmenn de verste til å følge de faglige rådene. Men i den fasen vi er i nå, kan det bli vanskeligere. Vi vet fortsatt for lite til å konkludere rundt effekten av de drastiske tiltakene. Men vi vet stadig mer om de alvorlige konsekvensene av å holde skoler og barnehager stengt. Samtidig begynner vi å bli vant med å forholde oss til koronaen og frykten. Det gjør at kanskje flere vil slippe guarden litt ned, og ta sjanser de ikke burde ta.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Kombinasjonen av frykten for fortsatt stengte skoler og barnehager, og at det verste koronasjokket har gitt seg, kan gi store utfordringer for politisk ledelse i Oslo. Dersom de fortsatt ser faglige grunner til å holde skoler og barnehager stengt, bør de ha mot til å gjøre nettopp det også etter påske. Men det blir neppe populært hvis resten av landet kan levere poden i barnehagen. Og det vil gjøre hverdagen til de barna og ungdommene som har det mest vanskelig, enda verre. Akkurat nå ser denne beslutningen helt umulig ut.