Dagsavisen mener

God løsning for pensjonistene

Pensjonister flest kan glede seg stort over et godt trygdeoppgjør. Men mer må gjøres for de fattigste.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Tirsdag var det klart, alderspensjonistene har fått et historisk godt oppgjør. Pensjonene øker med 8,5 prosent, og har virkning fra 1. mai. Grunnbeløpet økte med 6,4 prosent.

Grunnlaget for det gode oppgjøret er at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Frp i 2020 gikk sammen om en ny modell for trygdeoppgjøret, som omfatter nesten 1,2 millioner nordmenn på pensjoner og ytelser.

Selv ikke blanke seire glimrer for regjeringen

Et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst sikrer kjøpekraften til disse gruppene i år der prisveksten er høy. Den var høyere enn forventet i fjor og det har skapt et etterslep som kompenseres for i år. Dermed ble det et ekstraordinært godt oppgjør for mange som i utgangspunktet har minst.

Denne modellen ønsket ikke Høyre-regjeringen, som ble tvunget i kne av opposisjonen. Erna Solberg ville heller beholde den gamle modellen der de på pensjon eller ytelser fikk det samme som ramma i lønnsoppgjøret, men med 0,75 prosentpoeng i fradrag. Med Høyres opplegg ville landets pensjonister i stedet fått 4,45 i årets oppgjør. Det er verdt å merke seg.

Men selv ikke blanke seire glimrer for regjeringen. Pensjonistenes general Jan Davidsen er fornøyd, men slutter seg til kritikken som kommer fra Rødt og SV. For de med de minste pensjonene og de laveste Nav-ytelsene, uføre og folk på arbeidsavklaringspenger, sakker etter. De får samme prosenttillegg som de andre, men i kroner øker gapet. Ingen kan spise prosenter, som Rødts Mimir Kristjànsson så riktig poengterer. Venstreopposisjonen på Stortinget etterlyser nå en ekstra satsing på å løfte bunnivået for ytelsene.

Vi er helt enige om at satsene bør økes ekstraordinært slik at færre i Norge lever under fattigdomsgrensa. Tanken om en egen utjevningspott i trygdeoppgjøret for de med minst, som LO har som krav i lønnsforhandlingene, er god. Men det er synd at det beste blir det godes problem, og nyheten om et bedre trygdeoppgjør enn lønnsoppgjør forsvinner i en debatt mellom regjering og venstresida.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener