Dagsavisen mener

Slipp Frp fri, det er vår

La Lars Petter Solås trekke seg av hensyn til velgerne.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Førstekandidat Lars Petter Solås er ekskludert fra Fremskrittspartiet og er ikke lenger medlem av partiet. Skal han likevel stå øverst på partiets liste ved høstens viktige kommunevalg i Oslo?

Dette er problemstillinga etter at Solås ble presset ut av partiet for et par uker siden, etter avsløring av grenseoverskridende atferd i fylla. Forholdet er innrømmet og eksklusjonen fra partiet er akseptert. Nå vil han bort fra partiets valgliste.

Vi mener dette er det eneste rimelige utfallet av denne saken

Ifølge departementets vurdering av valgloven er det for sent for Solås å trekke seg. Valgstyret i Oslo mener likevel at det er åpning for at Solås kan trekke sitt kandidatur.

Leder for valgstyret, ordfører Marianne Borgen, samler nå torsdag sine folk for endelig å godkjenne listeforslagene fra de ulike bydelene og til bystyret. Formelt gikk fristen for å trekke seg fra valglistene ut 2. mai. Men endelig saksbehandlingsfrist er 1. juni. Solås har derfor søkt valgstyret om fratredelse. Både Borgen og bystyrets sekretariat hevder at Solås kan få innvilget sin søknad.

Vi mener dette er det eneste rimelige utfallet av denne saken. Reglene kan ikke være mer rigide enn at de tjener det som må være formålet, nemlig å hegne om demokratiet og valget. De må fortolkes med dette for øyet. For det vil være undergravende for tilliten til valgsystemet vårt hvis Solås velges mot sin vilje, for så etter valget måtte søke om fritak fra sitt verv. Eller hvis han med Fremskrittspartiets velgeres stemmer møter i bystyret som partiuavhengig.

Alle disse eventualitetene kan og vil unngås hvis Solås får trekke seg fra en liste som ennå ikke er formelt godkjent av valgstyret og derfor ikke offisielt kommunisert velgerne. Muligheten for å trekke seg som folkevalgt politiker skal være begrenset. Den såkalte ombudsplikten skal respekteres. Fritak fra å stå på liste for Solås må være den mest pragmatiske og beste løsningen, som i størst mulig grad ivaretar kommunevalgets integritet.

Det er 16 uker igjen til valget. Disse ukene bør Fremskrittspartiet få drive valgkamp og gå til valg med sine reelle kandidater, uten Lars Petter Solås som forstyrrende valgteknisk element. Velgerne skal få gjøre sine valg basert på best mulig kunnskapsgrunnlag om listekandidatene og være trygge på hva stemmen går til. Slik hegner valgstyret i Oslo ideelt best om folkestyret i tilfellet Solås.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener