Kommentar

Siste dans med Audun

Audun Lysbakken tale til SVs landsstyremøte lørdag viser tydelig at han vil bli savnet i norsk politikk

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Dyrtid. Strømpriskrise. Kulturkamp om skatt. Klima og krig. Partileder Audun Lysbakken holdt sin siste tale til SVs landsstyremøte lørdag formiddag. På punkt etter punkt viste han at SV har en rekke vinnersaker i dagens situasjon. Og noen som gjør litt vondt.

«SV vil være pådriveren for rødgrønt samarbeid», sa Lysbakken. Selv utenfor regjeringen har SV klart å få gjennom rødgrønn politikk, sa han, og løftet spesielt fram tannhelsereformen, hvor alle opp til 26 år får lovfestet rett til halv pris hos tannlegen, og gratis SFO. På grunn av SV er nå første og andre trinn gratis, kunne Lysbakken skryte.

Forskjellene øker fordi de rike drar ifra. Og skattenivået i Norge er ikke særlig høyt.

Med god rett. Dette er kjærkomne bidrag til slunke husholdningskasser i dyrtida.

I strømprisspørsmålet er avstanden lengre til regjeringen. Den er selve årsaken til at regjeringen sliter med oppslutningen, sa Lysbakken. Som så mange andre etterlyser han handling fra regjeringen.

Norsk strømpris må frakobles gassprisen og styres til et nivå som er til å leve med for husholdninger og bedrifter. Det kan skje gjennom et nytt statlig selskap som kan tilby fastprisavtaler. Poenget er at markedet må styres, sa Lysbakken.

Til døve ører fra regjeringen, i alle fall enn så lenge.

Lysbakken har likevel nok energi til å stå oppreist i kulturkrigen om skatt som nå pågår i kongeriket. Rikfolk rømmer landet i protest mot skatteregimet og NHO og høyresiden kjører høyt press – uten at det imponerer den avtroppende SV-lederen.

Lysbakken erkjente dem et lite poeng i at formuesskatten ikke finnes i alle andre land. Men det er jo ikke som om NHO og næringslivet står i kø for å innføre andre skatter for å erstatte formueskatten, sa Lysbakken, og nevnte arveskatt og bedriftsbeskatning som eksempel.

Før han minnet om følgende: Forskjellene øker fordi de rike drar ifra. Og skattenivået i Norge er ikke særlig høyt.

Dette er kjent og – for landsstyret og medlemmene – kjær SV-politikk. Det som derimot gjør vondt for mange i partiet, er forholdet til Nato. Landsmøtet skal senere i vår diskutere SVs standpunkt om utmelding av Nato, selve grunnsteinen i partiet. Sentralstyret har diskutert seg ferdig. Nå er det opp til landsstyret å bestemme seg i helga.

Lysbakken snakket om hvordan SV har hatt en visjon om et nordisk samarbeid utenfor Nato. Nå har Sverige og Finland bestemt seg for å gå inn i Nato. Da er den muligheten borte.

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien

Kritikken mot Nato består, sa Lysbakken. Mot atompolitikken, mot USAs kriger, mot Tyrkias behandling av kurderne. Og hvilket USA er det vi skal samarbeid med om to år – er Trump tilbake som president?

Men å melde seg ut av Nato er ikke lenger et godt alternativ. Det er Norden som må være kjernen i norsk sikkerhetspolitikk. Nå er Norden medlem av Nato, sa Lysbakken. Da må et slikt samarbeid skje innenfor Nato.

Derfor anbefaler flertallet i sentralstyret, med Lysbakkens stemme, partiet å gå bort fra standpunktet om utmelding av Nato. Verken SV eller andre kan gå i søvne inn i en framtid vi ikke vet hvordan vil se ut, sa SVs avtroppende leder.

Før han takket for seg og mottok applausen. Etter å ha minnet oss alle om hva norsk politikk mister når Audun Lysbakken forlater scenen om noen små måneder.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen